Nyheder

Astma-Allergi Danmark støtter forskningen gennem ny forskningsfond

Astma-Allergi Danmark har i foråret 2022 etableret en ny forskningsfond. Med fonden har foreningen mulighed for at uddele legater og på den måde yde økonomisk støtte til forskningsprojekter og videnskabelige initiativer inden for foreningens områder: astma, allergi, høfeber og eksem. Læs om de tre projekter, som har modtaget et legat.

Publiceret 25/08 2022

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Forskningslegater
Foto: Astma-Allergi Danmark

Astma-Allergi Danmarks Forskningsfond har i foråret modtaget mange gode ansøgninger, og foreningen er stolt af at støtte forskning, der kan komme medlemmerne til gode. Her kan du læse mere om tre projekter, som har modtaget et legat.

Personlig diagnosticering af kronisk nældefeber

Katrine Baumann

"Støtte, som den fra Astma-Allergi Danmarks Forskningsfond, er uvurderlig til forskningsprojekter som vores, der ikke ville kunne gennemføres uden. Vi håber, at vores projekt fører til bedre diagnosticering af patienter med en særlig form for kronisk spontan nældefeber, og at behandlingsmulighederne derved også kan forbedres for patienterne i fremtiden".

Katrine Baumann på vegne af forskningsgruppen

Modtager:

Katrine Baumann, ph.d., BRIDGE postdoc fellow (hovedansøger), Anders Woetmann, professor, ph.d. (medansøger), begge fra LEO Foundation Skin Immunology Research Center ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, Simon Francis Thomsen, professor, cand.med., ph.d., dr.med. (medansøger) og Per Stahl Skov, professor, cand.med., dr.med. (medansøger)

Om projektet:

Kronisk spontan nældefeber er en invaliderende hudsygdom, som kan vare i mere end seks uger, og som rammer op mod en procent af verdens befolkning. På trods af flere nye lægemidler er der stadig patienter, der ikke har gavn af de tilgængelige behandlinger.

Gennem forsøg med donorblod fra personer, der har fået konstateret kronisk spontan nældefeber, og etisk indsamlet bortopereret hud fra kosmetiske operationer skal projektet finde frem til, hvad der særligt forårsager kronisk spontan nældefeber.

Mål:

Forskningsprojektets mål er at udvikle og afprøve en diagnostisk test til påvisning af kronisk spontan nældefeber. Testen skal hjælpe med at identificere nye patientundergrupper og være med til at sikre en bedre, personlig behandling.

 

Hjælp til unge med fødevareallergi

Britt Egmose

"Det er fantastisk at modtage støtte fra Astma-Allergi Danmark. Det betyder, at vi har midler til at afholde campen med de unge og derved blive klogere på, hvad der er på spil for unge med fødevareallergi, og derigennem kunne forbedre vores tilbud til denne gruppe".

Britt Egmose

Modtager:

Britt Egmose, ph.d.-studerende, sygeplejerske, cand.cur.

Om projektet:

For unge med fødevareallergi er risikovurdering en del af hverdagen, da det at komme til at spise noget, de er allergiske over for, kan udløse livstruende allergiske reaktioner. Frygten forringer de unges livskvalitet og er en høj stressfaktor i deres hverdag.

For at belyse, hvilke betingelser i sundhedsvæsenet, der har betydning for unges hverdag med fødevareallergi, etablerer forskningsprojektet en camp med aktiviteter for unge mellem 18-24 år med fødevareallergi og vil interviewe unge, som har ført dagbog over deres hverdag med allergi.

Mål:

Forskningsprojektets mål er at bidrage med ny viden om, hvad der er vigtigt og meningsfuldt i forløbet med fødevareallergi hos unge baseret på et brugerperspektiv, for at øge mulighederne for at få et godt hverdagsliv med fødevareallergi.

 

 

Hvordan kan vi forbedre behandlingen af alvorlig astma hos børn?

Marue Haurslev

"Støtten fra Astma-Allergi Danmark betyder, at vi kan komme et skridt nærmere i forståelsen af, hvilke børn og unge der er i risiko for alvorlige astmaepisoder – og dermed forhåbentlig blive endnu dygtigere til den forebyggende behandling i fremtiden. Jeg er utrolig taknemmelig og modtager denne økonomiske støtte med stor ære og ydmyghed for alle de kollegaer, som har skabt fundamentet for det videnskabelige grundlag, vi bygger videre på med denne forskning".

Marie Hauerslev

Modtager:

Marie Hauerslev, forsker ved Astmaklinikken, Afdeling for Børn og Unge, Herlev Hospital

Om projektet:

Antallet af børn med astma er stigende, og akutte astmaanfald koster ikke kun på sundhedsydelserne, men også på skolefravær og nedsat livskvalitet. På trods af gratis sundhedsydelser og tilskud til astmamedicin er der hvert år mange børn, som fortsat oplever akutte astmaanfald.

Med data fra 155 børn, som er fulgt over en femårig periode, undersøger projektet, hvad der gør, at børnene mister kontrollen over deres astma, og hvilken effekt det har, når børn ikke møder op til kontrol på hospitalet.

Mål:

Forskningsprojektets mål er at udvikle nye anbefalinger til bedre behandling af børn med alvorlig astma og ændre den konkrete praksis på klinikkerne for at øge livskvaliteten for børn med astma.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark