Nyheder

Vi bekæmper allergi-fremkaldende kemi i EU

Astma-Allergi Danmark spiller en aktiv politisk rolle, når Miljøministeriet og EU skal regulere brugen af allergifremkaldende stoffer i danskernes kosmetik-, pleje-, rengørings- og husholdningsprodukter. Foreningen bidrog for nylig til et brev med anbefalinger fra miljøminister Magnus Heunicke til Europa-Kommissionen, der skal indgå i en europæisk strategi for kemikalieområdet.

Publiceret 05/07 2023

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

EU kemilovgivning allergiFoto: Astma-Allergi Danmark / Tekst: Anne Holm Hansen

Det er en jungle at finde rundt i indholdsdeklarationer, når man skal købe en lang række produkter. Det skaber stor utryghed for mange, der for eksempel lider af kontaktallergi. Og det gør hver femte dansker. Det er derfor afgørende, at lovgivningen i både Danmark og EU sikrer, at producenter mindsker brugen af allergifremkaldende stoffer i deres produkter.

Astma-Allergi Danmark er derfor en del af det såkaldte Kemikalieforum i Miljøstyrelsen, der består af myndigheder, industri, grønne og sundhedsfremmende foreninger, forbrugerorganisationer og forskere.

– Vi fungerer som en slags vagthund for landets 1,2 millioner danskere, der er allergiske over for et eller flere kemiske stoffer, som de dagligt kan komme i kontakt med i deres arbejdsliv og i hjemmet. Og der er både tabt livskvalitet og samfundsøkonomi på spil. Vi tager derfor vores rolle uhyre alvorligt, siger direktør Anne Holm Hansen.

Kampen mod allergifremkaldende kemi finder også sted på politisk niveau, hvor foreningen arbejder for skærpet forbrugeroplysning og strengere regulering af flere brancher.

Forbrugernes og medlemmernes stemme

Sidste år kæmpede foreningen for at skærpe fokus på allergi i den danske kemiindsats. Det lykkedes både at fastholde politikernes fokus pa området og få afsat 26 millioner kroner til indsatsen.

Nu har Astma-Allergi Danmark øjet rettet mod EU, hvor den såkaldte REACH-lovgivning (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) skal tilpasses Europa-Kommissionens kemikaliestrategi. Foreningen har derfor sikret et fokus på allergi i et fælles brev fra Kemikalieforum til Europa-Kommissionen, der har miljøminister Magnus Heunicke som afsender. Der er mange interesser på spil i Kemikalieforum.

Det er derfor et sjældent syn, at så mange interessenter har kunnet enes, men det er lykkedes i Danmark, og de er kommet frem til en liste med anbefalinger til EU.

– Astma-Allergi Danmarks dagsorden er enkel: Foreningen skal beskytte forbrugere og vores medlemmer mod allergifremkaldende kemi i dagligdagen. Vi er forbrugernes stemme i kampen mod parfume og andre allergifremkaldende stoffer i cremer, shampoo og makeup, siger Anne Holm Hansen.

Nu følger Astma-Allergi Danmark tæt, hvordan anbefalingerne bliver implementeret i bade strategi og lovgivning.

Astma-Allergi Danmark arbejder intensivt for at fremme antallet af produkter, der minimerer risikoen for at udvikle allergi. Det sker gennem allergimærkningen Asthma Allergy Nordic og Den Blå Krans, hvor producenter skal leve op til en lang række kriterier for at få allergimærket på deres produkter.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark