Viden om Allergi

Allergi over for medicin

Der kan være forskellige årsager til, at man får uønskede virkninger fra medicin. En årsag kan være allergi over for medicinens indholdsstoffer.

Publiceret 15/02 2022

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Oplever du en uønsket reaktion på din medicin?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en allergisk reaktion eller en bivirkning, bør du altid kontakte lægen. Det er vigtigt, at en mistanke om en allergisk reaktion bliver undersøgt, og at der bliver lagt en plan for din fremtidige behandling.

På indlægssedlen, der følger med medicinen, kan du læse om lægemidlets kendte bivirkninger. Bivirkningerne fremgår også af lægemidlets produktresumé, som er tilgængeligt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Hvis du oplever uønskede virkninger, der ikke er beskrevet i indlægssedlen, bør du eller din læge indberette dem til Lægemiddelstyrelsen på Meld en bivirkning ved medicin.

Bivirkning eller allergi?

Det har stor betydning, om der er tale om bivirkninger eller allergi. Hvis du eksempelvis får hovedpine, hver gang du tager det samme lægemiddel, er det formentlig en bivirkning og ikke en allergi. Bivirkninger som hovedpine, kvalme og diarré kan formentlig lindres med anden medicin, hvis det er meget vigtigt, at du fortsætter din behandling. Lægen kan måske også forsøge at vælge et andet præparat med andre indholdsstoffer, men med samme virkning.

Hvis du derimod har allergi over for et af medicinens indholdsstoffer, er der risiko for en alvorlig reaktion, og derfor skal du ikke tage lægemidlet igen. Dette skal dog altid foregå i samråd med lægen.

Medicinallergi kan blandt andet vise sig som nældefeber, besværet vejrtrækning eller mere voldsomt udslæt med blærer og afskalning af huden. I værste fald kan det give allergisk shock.

Forskellen på bivirkninger og en allergisk reaktion er afgørende, for hvis du eksempelvis får meningitis og har brug for penicillin, kan du – trods en bivirkning som diarré – godt gennemføre behandlingen. Men hvis du har fået en allergisk reaktion af penicillin tidligere, må du ikke få det igen. Her skal lægen finde et alternativ.

En diagnose kræver en undersøgelse

Hvis du har allergi over for penicillin eller andre lægemidler, reagerer du, fordi dit immunsystem opfatter indholdsstofferne som noget fremmed, det skal bekæmpe.

Allergi over for indholdsstoffer i medicin er sjælden, men man kan potentielt udvikle allergi over for stort set alle former for medicin.

Penicillinallergi er den mest almindelige lægemiddelallergi. Har man haft en enkelt episode med udslæt efter penicillin, for eksempel i barndommen, behøver det dog ikke betyde, at man ikke kan tåle penicillin resten af livet. Diagnosen kræver en korrekt udredning.

Udredning for allergi over for medicin er en specialistopgave. Udredningen bliver skræddersyet til den enkelte person og afhænger af, hvilket lægemiddel der skal testes for.

Undersøgelserne kan omfatte blodprøver, hudtest og eventuelt en provokationstest. Ved en provokationstest bliver du udsat for det mistænkte lægemiddel for at se, om du reagerer på det, og i så fald, hvilken reaktion det udløser.

Det er mindst lige så vigtigt at få afkræftet som bekræftet en medicinallergi, så du og lægen ved, hvordan du skal forholde dig til lægemidlet fremover.

CAVE-kort

Hvis du har fået bekræftet en medicinallergi ved udredning, vil du typisk få et såkaldt CAVE-kort med detaljer om, hvad du er allergisk over for.

Husk at informere din egen læge, lægevagten, hospitalet og nærmeste pårørende om din medicinallergi. Du kan også skrive det på for eksempel dit sygesikringsbevis, så det er nemt for sundhedspersonalet at finde i en akutsituation.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu