Viden om Astma Andre lungesygdomme KOL

Diagnose af KOL

Har du åndenød og hoste så bør du kontakte lægen med henblik på nærmere udredning, diagnose og eventuelt behandling. Har lægen mistanke om KOL, så vil du få målt din lungefunktion som bliver sammenholdt med dine symptomer og sygehistorie.

Er du over 40 år med et eller flere af nedenstående lungesymptomer og/eller tegn og ryger eller tidligere ryger, så skal du kontakte lægen, så du kan blive udredt nærmere for en eventuel lungesygdom:

 • Langvarig, dvs. over 2 mdr. varende hoste med eller uden slim
 • Langvarig åndenød ved fysisk anstrengelse
 • Pibende eller hvæsende vejrtrækning gennem længere tid
 • Langvarige forkølelser, som sætter sig i brystet
 • Gentagne luftvejsinfektioner som akut bronkitis eller lungebetændelse

Mærker du symptomer, enten akutte eller mere langvarige, så bør du altid kontakte lægen. Er Symptomerne akutopstået, så kan det være relevant at kontakte lægevagten.

Henvendelse til egen læge

Når du går til din egen læge med mistanke om KOL, vil lægen måle din lungefunktion. En lungefunktionsundersøgelse er en ”pusteprøve”, som er uden ubehag, men den kan føles lidt anstrengende.

Lægen måler, hvor mange liter luft du kan puste ud på det første sekund. Denne værdi kaldes FEV1, samt hvor mange liter luft du kan puste ud i alt på en udånding (FVC). Dine værdier sammenlignes med de normale værdier, som forventes af en person med dit køn, alder og højde, og der udregnes en procent, som angiver din lungefunktion.

Hvis lungefunktionen er nedsat, kan der være tale om KOL.

Fire sværhedsgrader

Ud fra lungefunktionsmålingen inddeler lægen KOL i fire sygdomsstadier eller sværhedsgrader.

 • Mild
 • Moderat
 • Svær
 • Meget svær

KOL i mild grad

Ved KOL i mild grad, er din lungefunktion ændret, så din FEV1 er større end 80 procent af det, man forventer.

De fleste opdager ikke KOL i det milde stadie. Hvis sygdommen bliver opdaget, sker det tit ved en tilfældighed. For eksempel ved en lungefunktionsmåling, hvor din lungefunktion ikke er helt normal, fordi luftmodstanden er større end forventet.

KOL i moderat grad

Ved KOL i moderat grad, er din lungefunktion ændret, så din FEV1 ligger mellem 50-80 procent af det, der forventes.

KOL i svær grad

Ved KOL i svær grad, er din lungefunktion nedsat, så din FEV1 ligger mellem 30-50 procent.

KOL i meget svær grad

Ved KOL i meget svær grad, er din lungefunktion nedsat, så din FEV1 er mindre end 30 procent.

Samlet vurdering

Det er ikke altid, at graden af nedsat lungefunktion og graden af symptomer følges ad.

Lægen vurderer:

 • Graden af symptomer i dagligdagen; hvor meget hoste, slim og åndenød du har
 • Hvor nedsat din lungefunktion er
 • Hvor mange alvorlige forværringer du har haft det seneste år, som har ført til medicinændring og eventuelle indlæggelser på hospitalet
 • Om du har andre sygdomme, som øger risikoen for forværring

Ud fra den samlede vurdering er lægen bedre i stand til at vurdere, hvilken behandling der er den rette for dig.