Viden om Allergi Sjældne allergier

Bedøvelsesmidler

For nogle ganske få mennesker er deres reaktion på bedøvelse en anden, hvor det drejer sig om allergi overfor bedøvelsesmidler, og det er vigtigt at skelne mellem bivirkninger og allergi.

Publiceret 16/08 2022

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Mange som har gennemgået en operation, har oplevet at blive utilpas af bedøvelsen efterfølgende. For mange følger der kvalme og opkastning med i opvågningsforløbet, hvilket er en almindelig kendt bivirkning. Det er ubehageligt men ikke farligt. Mange har en oplevelse efterfølgende af ikke at kunne tåle bedøvelse.

Symptomer på allergisk reaktion overfor bedøvelse, kan vise sig på forskellig vis og med forskellig grad af alvorlighed:

  • Milde reaktioner med rødblussen af huden, lette hævelser og udslæt over hele kroppen, som forsvinder uden behandling.
  • Moderate reaktioner, med blodtryksfald, vejrtrækningsbesvær og hududslæt, hvor symptomerne hurtigt lindres med rette behandling.
  • Dødelige eller livstruende reaktioner, som viser sig som anafylaktisk shock, som er svært at behandle trods relevant behandling.

Ved bedøvelse får man flere forskellige stoffer hurtigt efter hinanden, og det er derfor vigtigt at afgøre, hvilket stof der forårsagede reaktionen. Da man kan risikere en ny og måske mere alvorlig reaktion, hvis man igen får stoffet man er allergisk overfor, er det vigtigt at blive undersøgt.

Allergiske reaktioner i forbindelse med bedøvelse er sjældne, men er der mistanke om allergi overfor bedøvelsesmidler, er det muligt at blive henvist til Dansk Anæstesi Allergi Center, som ligger på Gentofte Hospital. Centeret er landsdækkende.

Alle udredningsforløb planlægges individuelt, og kan vare op til 3-4 dage. Under forløbet kan udredningen indebære hudpriktest og provokationstest, hvor bedøvelsesmidler prikkes på huden, og enten indtages i fortyndet opløsning som drik eller gives som indsprøjtning. Alt sammen foregår i tæt observation af læger og sygeplejersker.

Efter endt testning modtager du et detaljeret afsluttende brev med beskrivelse af undersøgelsernes resultater. Dette brev skal fremvises, sammen med evt. advarselskort, ved fremtidige hospitalsbesøg/ bedøvelser.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu