Nyheder

Længere og mere intens pollensæson i Danmark

Pollenmængden i Danmark stiger, og sæsonen både starter og topper tidligere samt slutter senere. Det viser tal fra Astma-Allergi Danmarks nye Pollenkalender.

Publiceret 23/05 2022

Ca. 4 min. læsning

Del artikel


Foto: Shutterstock

Sommeren er ved at indfinde sig, og mange danskere kæmper allerede dagligt med allergiske nys, rindende øjne og krads i svælg på grund af pollen i luften. Op mod 1 million danskere ser frem mod de kommende måneder med nedsat livskvalitet og mange oplever også luftvejsgener.

Astma-Allergi Danmarks Pollentælling har gennem mere end 40 år målt Dagens Pollental, og den trykte Pollenkalender og app’en Dagens Pollental har fungeret som dagligt hjælpemiddel for både pollenallergikere og læger i årtier. Nu har foreningen lavet en ny Pollenkalender. Ved at sammenholde data fra de sidste tre årtier med aktuelle tal kan foreningen konstatere, at udviklingen ikke taler til allergikernes fordel. Mængden af pollen er nemlig øget, og sæsonen starter og topper både tidligere og varer længere.

Læs mere om den nye kalender, og bestil dit eget eksemplar til at hænge på køleskabet eller opslagstavlen her

Markant mere græs og birk i luften

Ved at sammenholde gennemsnitsmålinger af alle pollentyper fra perioden 1981 – 2009 og fra 2011 – 2020 kan Astma-Allergi Danmarks pollentælling se, at pollenmængden i luften er øget markant. Det gælder stort set alle pollentyper, og det gør sig desværre også gældende for de pollen, der påvirker danskernes høfeber allermest, nemlig birk og græs. Mængden af birkepollen er steget med 35 procent og græs med 19 procent. Ved at nærstudere kalenderen kan de også se en tendens til, at sæsonen starter tidligere og slutter senere på året. Det betyder, at sæsonen for birk er blevet 15 dage længere, og at græs er forlænget med hele 18 dage.   

”Vi kan se, at de mest udbredte pollentyper er langt mere til stede i luften og i længere tid. Tidligere havde vi pause i pollentællingen i vintermånederne, men nu tæller vi pollen stort set hele året fra januar til november. Vi må desværre sande, at udviklingen viser, at pollensæsonen både er længere og voldsommere for landets mange danskere, der er plaget af pollenallergi”, siger leder af Astma Allergi Danmarks pollentælling, Mathilde Kloster.  

Klimaforandringer og græs i byerne kan forklare øget pollenmængde

Ifølge Mathilde Kloster skyldes udviklingen flere faktorer som eksempelvis klimaforandringer og nye måder at anlægge grønne områder i byerne på. Klimaforandringerne medfører blandt andet ændringer i temperaturen, nedbør og vindforholdene. Det giver træer og buske nye vækstmuligheder og også ændring i pollenmængden. Samtidig kan ændringer i vindforhold betyde, at pollen fra omkringliggende lande finder vej til danske himmelstrøg.

Gennem de senere år har kommuner og boligforeninger haft fokus på biodiversitet, men det har i mange tilfælde betydet, at man har undladt at slå store arealer med vildtvoksende græs i den bynære natur. Det er ifølge direktør i Astma-Allergi Danmark, Anne Holm Hansen, en misforstået strategi, der hverken er til fordel for insekter eller allergikere.

”Vi ser desværre, at alt for mange kommuner undlader at slå vildtvoksende græs og anlægger anden allergifremkaldende beplantning i vores byer. Vi skal derfor sørge for at begrænse græsset og skabe bedre vilkår for de vilde, hjemmehørende urter, så vi kan skabe gode rammer for både dyr og mennesker. Det er en udbredt misforståelse, at vild natur er en fjende mod danskere med allergi. Det forholder sig faktisk lige omvendt”, siger Anne Holm Hansen.

Find hjælp på Pollenportalen

Op mod 1 million danskere er plaget af pollenallergi, og tallet er støt stigende. Især blandt den yngre del af befolkningen. Det kan ifølge Astma-Allergi Danmark blandt andet hænge sammen med den stigende forekomst af pollen i luften. For at imødekomme de mange danskeres brug for hjælp i sommerhalvåret, har foreningen derfor lanceret en informationsportal ved navn ’Pollenportalen’. Her kan man finde gode råd til at klare sig gennem arbejdsdagen, lave havearbejde, være fysisk aktiv, tage på festival og meget andet, selvom man er plaget allergi.  

På Pollenportalen kan du eksempelvis finde følgende råd til at mindske generne i hverdagen: 

  • Husk din medicin
  • Hold øje med Dagens Pollental og Pollenvarsling
  • Brug solbriller eller cykelbriller, så du får færre pollen i øjnene
  • Vask eller skyl dit hår inden sengetid, så du ikke får pollen med i seng
  • Undlad at tørre tøj uden for i pollensæsonen, så undgår du pollen i dit tøj og sengetøj.
  • Luft ud tidlig morgen og sen aften, hvor der er færrest pollen i luften
  • Ring til foreningens Rådgivning på 43 43 42 99

Læs og se mere om Astma-Allergi Danmarks Pollentælling her.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark