Aktiviteter Mærkesager

Ingen allergifremkaldende kemi

Den nyeste forskning viser, at mindst 20 procent af den danske befolkning har kontaktallergi over for et eller flere kemiske stoffer. Og det er noget, som påvirker både arbejdsliv, socialt liv og den generelle livskvalitet.

Kontakteksem over for kemikalier, så som parfume og konserveringsmidler, er et stort sundhedsproblem i Danmark og i resten af EU. Kontakteksem er samtidig den hyppigst anerkendte erhvervsbetingede sygdom og har dermed også en markant samfundsøkonomisk betydning. Derfor arbejder vi for at skabe et øget politisk fokus, der styrker forskning, forbrugeroplysning og sikrer flere reguleringer i den eksisterende lovgivning.

I 2022 fortsætter Astma-Allergi Danmark samarbejdet med en række politikere og organisationer for at sikre, at fokus på kontaktallergi bliver fastholdt i den danske kemiaftale for 2022-2025

Læs mere om kemiaftalen i interviewet med miljøminister, Lea Wermelin

Det var et skridt i den rigtige retning, da Astma-Allergi Danmark i begyndelsen af året var med til at få skrevet kontaktallergi ind i Folketingets kemiaftale for 2022-2025. Foreningen vil fortsætte samarbejdet med politikere og organisationer for at sikre, at fokus på kontaktallergi bliver fastholdt.

Vi arbejder for:

Flere forskningsmidler

Vi skal intensivere den danske allergiforskning. Vi har internationalt anerkendte forskere på allergiområdet i Danmark eksempelvis hos Videnscenter for Allergi. Men vi skal tilføre flere midler til deres forskning, hvis vi skal bevare Danmarks styrkeposition. Øget forskning bør bl.a.

  • Følge allergiudviklingen i samfundet
  • Identificere sikre niveauer af konserveringsmidler og parfumestoffer
  • Opnå mere viden om migration af allergener fra genbrugsplast til produkter
  • Kortlægge skjult parfume i forbrugerprodukter
  • Få mere viden om kombinationseffekter af allergener

Oplysning om risiko

Vi kan konstatere, at mange danskere stadig mangler basal viden om risikoen for at udvikle allergi ved brug af kosmetik og plejeprodukter. Vi bør derfor fremme aktiviteter, der oplyser om risikoen for udvikling af kontaktallergi – også ift. naturlige og økologiske produkter, øger danskernes indsigt i skjulte allergener, sikre den rette information på erhvervsskolerne ift. risikoerhverv og hjælpe sårbare til en sikker hudpleje.

Tilpasset lovgivning

Den gældende lovgivning understøtter ikke tilstrækkelig forbrugernes mulighed for at sikre så lav allergirisiko som muligt. Derfor skal lovgivningen tilpasses, så den gør det muligt:

  • At få flere godkendte konserveringsmidler.
  • At deklarere parfume i kosmetiske produkter som en hjælp til forbrugerne.
  • At sikre fuld og ensartet deklaration af kemiske stoffer i medicin og medicinske hjælpemidler.

Allergivenlige indkøb

Vi bør skabe et øget fokus på en allergivenlig indkøbspolitik for at forebygge kontakt- og parfumeallergi ved at indføre krav eller opfordringer til, hvilke produkter der vælges til rengøring og hudpleje i skoler, ældrepleje og på offentlige arbejdspladser.