Nyheder

Tak for et godt landsmøde

Vi har netop afholdt vores årlige landsmøde. Tak til alle jer, der deltog og gjorde dagen til noget helt særligt. Der var mange gode debatter og spørgsmål til landsmødet. I år fandt landsmødet sted på Radisson Blu Limfjord Hotellet i Aalborg.

Publiceret 27/05 2024

Ca. 1 min. læsning

Del artikel

landsmøde astma allergi

Årets landsmøde blev indledt med, at formand Jesper Mortensen bød velkommen i Aalborg, hvor landsmødet blev afholdt. Herefter startede mødet, og formanden afholdt sin beretning for året 2023.  Landsmødet tog beretningen til efterretning og mødet kunne fortsætte.

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Formand Jesper Mortensen og bestyrelsesmedlemmerne Dan Pedersen og Helle Røssel. Alle tre blev genvalgt. Vi er en medlemsdemokratisk organisation, hvilket betyder, at det er vores stemmeberettigede medlemmer, der sammensætter bestyrelsen. Og det er bestyrelsen, der derefter lægger den strategiske linje.

Medlemsdemokratiet er på den måde grundlaget for Astma-Allergi Danmarks arbejde. Det var derfor fantastisk at opleve, at der var så mange, der deltog i debatterne og stillede gode og konstruktive spørgsmål til bestyrelsen.

Da landsmødet var slut, takkede formanden alle for fremmødet, og sluttede med at sige på gensyn næste år i region Syddanmark.

Vejrtrækningsøvelser

Efter landsmødet, kom Karen Hjerrild Andreasson, Fysioterapeut og Ph.D., og fortalte, hvor afgørende en korrekt vejrtrækning er, når det kommer til ens astma.

Karen Hjerrild Andreasson gennemgik sit forskningsprojekt, som er støttet af Astma-Allergi Danmarks forskningsfond. I sit oplæg redegjorde hun for, hvad videnskaben kunne svare på allerede nu, når det kommer til vejrtrækning og astma, men også, hvor vi stadigvæk mangler svar. Karens oplæg præsenterede nogle meget konkrete teknikker, som flere i salen var nysgerrige på at høre mere om.

Efter Karen Hjerrild Andreasson oplæg, så takkede vi af for denne gang og næstformand Michael Stanley ønskede deltagerne en god hjemtur.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark