Nyheder

Græsset vokser højt i Vordingborg Kommune, og det er til stor gene for dem, der har græsallergi

Flere af landets kommuner lader græs og andet grønt vokse sig højt langs landeveje og cykelstier i et forsøg på at øge biodiversiteten. I Præstø får græsset også lov til at vokse sig højt, og det skaber store udfordringer for Helge Hansen, der har græsallergi.

Publiceret 27/04 2023

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Græsrabat i Vordingborg Kommune
Billedet af Else Hansen er taget i 2021. I dag bliver græsset på billedet slået, men kun fordi ægteparrets egen grundejerforening betaler for det. Foto: Lærke Von Hahn

Af Katrina Gillies Rasmussen

I Præstø er der et menneske, der har et problem. Problemet er så slemt, at det forringer hans livskvalitet. Helge Hansen taber pusten og bliver dårlig, når han er i nærheden af højt, uslået græs. Helge har nemlig græsallergi, og når græsset er højt, bliver der sendt masser af pollen ud i luften.

Før kunne Helge sagtens bevæge sig rundt i sit lokalområde, når bare græsset var slået, men nu kan han næsten ikke få luft, så han er nødt til at blive derhjemme. Vordingborg Kommune lader nemlig græsset gro højt i det område, som han bor i.

Anders J. Andersen (A), der er formand for Klima- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune, fortæller, at kommunen arbejder for at tilgodese dem, der har græsallergi.

– Vi vil gerne slå græs på tidspunkter og på en måde, som hæmmer pollen. Vi sår gerne andre urter og planter end græs, fordi det er godt for insekterne, og det giver færre pollen, fortæller han.

Men der er lange udsigter til, at man fjerner store dele af græsset og sår urter, fortæller driftschefen for de grønne områder i Vordingborg Kommune, Anja Riishøj Hemmingsen. Det er nemlig omkostningstungt at fjerne græstørven og så urter. Det er derimod gratis at lade græsset gro.

Læs også: Mærkesag – Allergivenlig byplanlægning

Kommunen vil gerne af med græsset, men det er for dyrt

Sæsonen for græs er lang og svær for dem, der har græsallergi. Især nu, hvor græsset får lov til at vokse frit i flere kommuner. Når græsset er højt, bliver der sendt masser af pollen ud i luften, og det skaber store udfordringer for de mennesker, der har pollenallergi.

Driftschefen for de grønne områder i Vordingborg Kommune, Anja Riishøj Hemmingsen, fortæller, at hun allerhelst vil begrænse mængden af græs.

– Vi har fokus på at ændre og omlægge arealer med græs til anden beplantning for eksempel urter og blomster. Men det er et langt sejt træk at omlægge arealer, og slet ikke gratis, fortæller hun og tilføjer:

– Der er ikke fulgt en øget økonomi med til denne omlægning. Omlægningen fra græs til andet sker over flere år, og vi må ty til metoder, som ikke har en stor økonomisk omkostning, og derfor går langsommere.

Biodiversitet betyder ikke, at man bare skal lade græsset vokse højt. Biodiversitet handler om den mangfoldighed af økosystemer, arter og gener, der er i naturen. For meget græs er ikke godt for biodiversiteten, fordi græsset, når det vokser frit, tager både sol, vand og plads fra de vilde urter og planter.

Det handler om at minimere mængden af græs og skabe et landskab, hvor der også er plads til hjemmehørende blomster og urter. Det vil være bedst for biodiversiteten og allergikerne.

Else og Helge
Helge Hansen tager sin medicin mod græsallergi. Han gør, hvad han kan for at komme sin græsallergi til livs. Foto: Lærke Von Hahn

“Man har ikke været opmærksomme nok på konsekvenserne”

Peter Ole Sørensen (V), der er byrådsmedlem i Vordingborg Kommune, har forsøgt at begrænse græssets omfang, men det har været svært at komme igennem med sit budskab.

– Man har fra politisk side haft et kæmpe ønske om at være en del af “Vild med Vilje”, men man har ikke været opmærksom nok på konsekvenserne af den her vildskab. Vi skal være meget bedre til at tage højde for de mennesker, der bliver generet af det høje græs, fortæller han.

Ikke så langt fra Else og Helge Hansen, bor Lars Rasmussen med sin familie. De bor ud til et område, hvor græsset får lov til at vokse sig højt. Og det skaber store udfordringer for Lars’ børn.

– Begge mine børn har græsallergi, og de er begge to nødt til at tage mere medicin nu, efter at kommunen er begyndt at lade græsset gro højt i vores område. Når mine børn kommer hjem, så er de nødt til at være på deres værelse med lukkede vinduer, fortæller Lars Rasmussen.

Flere borgere i kommunen har forsøgt at råbe byrådet op af forskellige omgange, men der er desværre ikke sket noget. Græsset vokser derfor stadigvæk højt i Vordingborg Kommune.

Læs mere om allergivenlig beplantning

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark