Støt os

Fradragsregler

Du kan få skattefradrag for pengegaver og donationer til Astma-Allergi Danmark

Du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen. Du kan højst få fradrag for 18.300 kr. i 2024 (17.700 kr. i 2023).

Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.

Det er ikke længere en betingelse, at donationen til en forening udgør mindst 500 kr. Skatteyderen vil få fradrag for hele det beløb, som i løbet af året bliver givet til velgørende formål.

Det er som hidtil en betingelse for fradraget, at beløbet indberettes af foreningerne med oplysning om giverens cpr-nr., således at det automatisk indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Oplys dit cpr-nr. – så sikrer du dig skattefradrag

For at du kan få dit fradrag, er det vigtigt, at vi har dit cpr.nr. Du kan anføre det i bemærkningsfeltet, hvis du via netbank laver en bankoverførsel. Hvis du giver et bidrag via vores hjemmeside, er der en særskilt rubrik for det. Du kan også ringe på tlf. 43 43 59 11.

Indbetalinger vedrørende varekøb, lotterier og medlemskontingent betragter SKAT ikke som gaver og giver dermed ikke fradrag.

Læs mere på SKAT's hjemmeside

Har du spørgsmål?

Du er altid mere end velkommen til at kontakte vores medlemsadministration på tlf. 43 43 59 11 eller sende en mail til info@astma-allergi.dk, så vender vi tilbage hurtigst muligt.