Nyheder

Har du astma og lyst til at deltage i et fokusgruppeinterview om din medicin?

Hjælp med at udarbejde informationsmateriale om astmamedicin ved at deltage i et fokusgruppeinterview om astmamedicin.

Publiceret 22/07 2021

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Foto: Shutterstock

Projektet

Medicinfunktionen for Praksissektoren i Region Hovedstaden er er i gang med at udarbejde informationsmateriale om astma med information om nye anbefalinger om medicinsk behandling af astma. Her har de brug for hjælp til at gøre materialet så relevant som muligt. Derfor vil de gerne invitere til et fokusgruppeinterview, hvor du sammen med andre med astma, vil komme med forslag til indholdet af materialet. Det er vigtigt for Medicinfunktionen at opnå viden om, hvad der er vigtigt for dig med astma, så de får udarbejdet materiale, der rent faktisk kan bruges.

Hvordan deltager jeg?

Du kan deltage i projektet ved at udfylde det korte spørgeskema, der fungerer som en tilmeldingsblanket.

På baggrund af spørgeskemaet udvælger Medicinfunktionen en mangfoldig fokusgruppe til interviewene. Det vil sige, at du ikke nødvendigvis vil blive indkaldt til et fokusgruppeinterview, når du besvarer spørgeskemaet, men at du vil blive kontaktet, hvis din profil passer til projektets fokusgruppesammensætning.

Hvem er Medicinfunktionen?

Medicinfunktionen er en enhed på Klinisk Farmakologisk Afdeling i Region Hovedstaden, der understøtter lægerne i regionen i at give deres borgere den bedste medicin. Dette gør de blandt andet ved at udarbejde informationsmateriale til læger og patienter om medicin.

Om fokusgruppeinterviewet

I fokusgruppeinterviewet sidder du sammen med andre med astma og drøfter nogle udvalgte emner indbyrdes. Der er ingen rigtige eller forkerte svar, da interessen går på dine erfaring, oplevelser og holdninger – ikke i din viden. Fokusgruppeinterviewet vil vare et par timer, og der vil undervejs blive tilbudt let forplejning. Interviewene foregår i Københavnsområdet, og desværre kan der ikke tilbydes godtgørelse for rejseomkostninger. Interviewene vil foregå på en hverdagsaften eller en weekenddag for at alle har mulighed for at deltage. Nærmere information om praktikken vil blive fremsendt på et senere tidspunkt ved tilmelding.

Om folderen

Medicinfunktionen er i gang med at udvikle en ny folder om astmamedicin til personer med astma. Folderen handler om de nye anbefalinger om medicinsk behandling af astma fra Dansk Lungemedicinsk Selskab. Folderen skal kunne bruges af sundhedsprofessionelle i samtalen med jer med astma. Fx kunne din læge bruge folderen til at tale med dig om, hvorvidt din medicin skal ændres.

Klik her for at deltage i projektet

For spørgsmål om projektet kontakt da gerne projektansvarlig på mail: sara.frandsen@regionh.dk

På forhånd tak for din interesse!