Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Dagens Pollental

Hvad er Dagens Pollental?

Astma-Allergi Danmark udsender dagligt i pollensæsonen meldinger om luftens indhold af de vigtigste allergene pollen. Det er Dagens Pollental. Det er en her og nu status, der lidt firkantet beskriver, hvor mange pollen en kubikmeter luft i gennemsnit indeholdt det sidste døgn. 

Pollentællerteamet registrerer pollen de meste af året. November og december måler vi sjældent, og resten af vinteren tømmer vi kun pollenfælden en gang ugentligt. Når de første hassel- og ellepollen kommer, begynder Astma-Allergi Danmark at tælle pollen dagligt og udsende Dagens Pollental.

Spørgsmål og svar

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om vores pollenmålinger.

Sådan måler vi pollen

Se filmen og bliv klogere på vores pollenmålinger.

 

Hvor finder du Dagens Pollental?

Astma-Allergi Danmarks hjemmeside, Dagens pollenmail og Dit Mobile pollental er de første steder, hvor Dagens Pollental bliver offentliggjort. Det sker alle dage i pollensæsonen omkring kl. 15.00. Herefter bliver dagens tal lagt ind på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside og udsendt til medier.

 

Du finder Dagens Pollental på:
 

- Dit mobile Pollental på smartphone

- Pollenmailen

- Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside

- Pollenboksen på Astma-Allergi Danmarks sider (højre side).

- Radioavisen på Danmarks Radio P1 kl. 17.00

- TV2 Vejret, TV-avisen, DR og TV2 tekst-TV samt de største dagblade

- Sociale medier:

 

 

Hvem kan bruge Dagens Pollental?

Dagens Pollental er en hjælp til dig, der har mistanke om allergi eller en kendt pollenallergi. Det vil sige en allergi, der er diagnosticeret af lægen ved fx en priktest. Dagens Pollental er en guide til dig om, hvor vi er i sæsonen.

Det vil sige: Er vi i begyndelsen, ved toppen eller er vi på vej mod slutningen? Det finder du ud af ved at sammenligne Dagens Pollental, der er et øjebliksbillede, med Pollenkalenderen, der viser et normalt sæson forløb. Brug den viden sammen med Dagens Pollenvarsling eller Pollenprognosen til at planlægge dit medicinindtag og daglige udendørs aktiviteter som fx fodboldkampe og vandreture i skoven.

Hvorfor så sent på dagen?

Det er desværre ikke muligt at levere Dagens Pollental tidligere på dagen. Årsagen er den lavteknologiske indsamlingsmetode og det manuelle arbejde, det kræver at frembringe Dagens Pollental. Brug Dagens Pollenvarsling eller Pollenprognosen til at planlægge din dag.
 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

STØT VORES ARBEJDE
Det er gratis at få hjælp hos Astma-Allergi Danmark. Støt derfor gerne vores arbejde.
DIT BIDRAG
BLIV MEDLEM
Det koster kun 225 kr. om året.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning