Opbygning af materialet

Jagten på Allergien er gratis. Man skal logge på med Uni-login. For at kunne logge på, skal din skole være inviteret og have accepteret dette inde i uni-login administrationen. Er din skole ikke koblet på Jagten på Allergien, så kontakt os på info@astma-allergi.dk.
 
Overordnet er Jagten på Allergien bygget op om en Avatar, som eleverne selv vælger. Alle avatars er beskrevet med familieliv og fritidsinteresser, og deres udfordringer med eksem beskrives. Ligeledes præsenteres de plejeprodukter, som den enkelte avatar bruger. 
 
Der er i alt 10 avatars, som er tilpasset de to målgrupper, 5.-6. kl og 8.-9. klasse, mht. udseende, interesser og sværhedsgrad. Få overblik over alle avatars og deres beskrivelser her.
 
På denne side kan du læse om følgende:
 
Klik på ovenstående for at komme direkte til det pågældende afsnit.
 
Al tekst er samlet i følgende tre pdf; Undervisningsvejledning, fagside-opgaver og fælles-aktiviteter. Lige til at printe ud. Teksten findes også på de enkelte sider her på lærer-sitet. 

 

Problemformulering

Eleverne skal, i deres arbejdsgrupper, vælge den avatar, de synes bedst om, og ud fra de givne informationer lave en problemformulering. 
 
Problemformuleringen skal tage udgangspunkt i avatarens eksem og sigte mod at finde det eller de stoffer avataren reagerer på. Derefter kan der laves et forslag til, hvilke produkter der alternativt kan bruges, hvilke valg avataren skal overveje i sin hverdag fx i forbindelse med uddannelse- og jobvalg, og eventuelt en beskrivelse af hvordan avataren kunne have undgået at få hudallergi.
 
Den gode problemformulering inddrager den naturvidenskabelige arbejdsmetode. 
 
I jagten på Allergien er arbejdet med naturvidenskabelig metode tænkt som følger:
 
 1. 1. Problemstilling: 
 2. Arbejdsgruppen formulerer de spørgsmål de har brug for svar på, ift. deres avatar og allergi.
 3.  
 4. Eksempel: ”Er der nogle stoffer i vores avatars plejeprodukter, der er allergifremkaldende? Er der et stof, der går igen i alle tre plejeprodukter? Hvordan kan det være, at vores avatar kun har udslæt på hænderne?”. Se flere eksempler i avatar-guiden.
 
 1. 2. Hypotese:
 2. Arbejdsgruppen opstiller en hypotese, altså en mulig forklaring på deres problemstilling.
 3.  
 4. Eksempel: ”Vi tror, der er et stof i alle tre plejeprodukter han er allergisk overfor, men mest i hårvoksen, da hans udslæt er startet på hænderne.”
 
 1. 3. Undersøgelse:
 2. Nu skal gruppen søge svar på deres hypotese, via vidensindsamling og undersøgelser. I Jagten på Allergien er denne del af arbejdet stilladseret via fagsiderne. Arbejdsgrupperne skal vælge de fagsider, de vurderer kan be- eller afkræfte deres hypotese. Arbejdssiderne har tilknyttet aktiviteter, som understøtter læringen og perspektivering til egen hverdag.
 3.  
 4. For at sikre, at alle grupper får den grundlæggende viden, der er nødvendig i arbejdet med hudallergi, anbefales, at alle grupper læser følgende fire basis fagsider:
Hudens opbygning
Immunsystemet
Forebyggelse 
Deklaration
 
 1. Derudover kan du som lærer vurdere fra gruppe til gruppe, hvor mange ekstra fagsider de skal læse. Se en oversigt over alle fagsider og de tilhørende opgaver her
 
 1. Når arbejdsgruppen har valgt fagtekster, gemmes de på det pågældende uni-login.
 2. Grupperne skal løbende indføre deres resultater og nye viden i deres Log på hjemmesiden (eller alternativt i et hæfte hvis dette foretrækkes). 
 
 1. 4. Sammenligning og konklusion:
 2. Når gruppen er igennem sine fagsider, skal de sammenholde deres undersøgelser og nye viden med deres hypotese, og komme til en mulig konklusion. Hvis ikke dette er muligt, må de søge mere viden i nye fagsider.
 3.  
 4. 5. Præsentation:
 5. Hver gruppe præsenterer problemformulering, hypotese og resultat, fx hvad deres avatar skulle have gjort tidligere, for at undgå allergi. 
 6.  
 7. For at støtte grupperne i præsentationen, kan de arbejde ud fra følgende disposition:
 8.  
 9. Præsentation af avatar og problemstilling
 10. Hvad er vores avatar allergisk overfor – hvordan fandt vi ud af det.
 11. Hvad skal vores avatar ændre fremover for at undgå allergi (hvilke produkter kan han/hun bruge, er der begrænsede jobmuligheder, hensyn i hverdagen…)
 12. Hvad synes vi hver var det mest interessante i forløbet 
 
 1. Præsentationen kan foregå enten for klassen, årgangen, for andre (venskabs-)klasser eller eventuelt et forældremøde.
 
 

Fagsider og Vidensdatabase

Fagsider er sider med information om et konkret emne som relaterer til hudallergi, fx, Immunsystemet. Alle fagsider er multimodale, med tekst og fx infografik, modeller, video eller animation. Den faglige læsning stilladseres og den nye viden sættes ind i en kontekst via de tilknyttede aktiviteter. Hver fagside har 1-2 aktiviteter tilknyttet. 
 
Aktiviteterne er bygget op med tydelige læringsmål og har til mål at skabe undren og refleksion. Der er cooperative learning-øvelser, som fx Quiz & Byt, begrebstræning i form af krydsord og begrebskort, der er videoproduktion, analyse af egne plejeprodukter osv. Et bredt udvalg af forskelligartede aktiviteter, som stilladserer elevernes læring og sprog, da de skal bruge de nye begreber i den rette kontekst, og konkret arbejde med deres egne produkter.
 
Se en oversigt over alle fagsideaktiviteterne her
 
De fleste fagsider er delt i to niveauer, Basis, tilpasset 5.-6. klassetrin og Udvidet, som indeholder flere begreber og mere kompliceret fagstof, og derfor passer til 8.-9. klassetrin eller fagligt stærke elever på mellemtrinnet. Udvidet-teksterne bygger ovenpå Basis-teksterne, så det forudsættes, at basisudgaven er læst, før eleverne går i gang med den udvidede del. 
 
I Vidensdatabasen kan eleverne se alle fagsider og vælge dem de synes er relevante for deres problemformulering. Når de vælger en fagside, gemmes den på det pågældende Uni-login og forbindes til den avatar de har valgt.
 
 

Fælles aktiviteter

Undervejs i gruppernes individuelle arbejde, anbefales det, at lave fælles aktiviteter.
 
Disse aktiviteter spænder fra laboratorieøvelser over videndelingsøvelser til ture ud af huset. Både videndeling og fælles arbejde er en vigtig øvelse i at kommunikere sin nyerhvervede viden. 
 
Nogle fællesaktiviteter kan naturligvis laves af en enkelt eller et par grupper, hvis det skønnes formålstjenstligt.
 
Se forslag til placering af fællesaktiviteter i forløbet i forløbsplanen her
 
Se alle fællesaktiviteterne her
 

Log

Jagten på Allergien indeholder en log, som er dér, eleverne skriver noter undervejs i arbejdet. Disse noter gemmes automatisk.
 

Leksikon

Indeholder en alfabetisk og søgbar liste over alle relevante fagudtryk fra Jagten på Allergien. Leksikon kan derfor bruges både som informationskilde, men også som værktøj til at tjekke ens viden som udgangspunkt for fremstilling af Quiz og Byt-kort og lignende begrebsarbejde. Mange af aktiviteterne tilknyttet fagsiderne er begrebstræning, og i det arbejde kan Leksikon være en god kilde til informationssøgning.
 

Lærerside

Lærersiden indeholder denne Undervisningsvejledning, samt Forslag til forløbsplan, Læringsmål og Tegn på læring, Avatar-guide, Fagtekstaktivitets- og Fællesaktivitetsoversigt, Fælles Mål og Fælles Naturfagsprøve. Link til de pågældende sider.
Her kan du finde information og vejledning, og få overblik over hvordan Jagten på Allergien kan inddrages i den fælles naturfagsprøve.
 
Du kommer tilbage til elevsiden ved at vælge ’Elevside’ i øverste højre hjørne. Når du er på elevsiden, tilgås lærersiden ved at vælge ’Lærerside’ samme sted.
 

Avatar-guide

I avatar-guiden (der findes her på læresiden) er al information om alle avatars samlet, for at lette overblikket. For hver avatar findes den problemstilling eleverne læser, hvilke produkter avataren bruger, samt forslag til problemformulering, relevante fagsider og løsningsmuligheder for den pågældende avatar.