Forslag til forløbsplan

Jagten på Allergien er et forløb, der kan bruges både i den skemalagte naturfagsundervisning og i omlagte uger, hvor der fx er et par dage med naturfag.

Anbefalet tidsforbrug; 16 – 25 lektioner (varierer alt efter mængden af fællesaktiviteter, der inkluderes i forløbet). I pdf'en er der et forslag til forløbsplan, som svarer til 16-25 lektioner.