Fælles Naturfagsprøve


Jagten på Allergien er oplagt at bruge i arbejdet med de fællesfaglige fokusområder, som opgives til den fælles naturfagsprøve. Emnet hudallergi er ikke umiddelbart bredt nok til at være et selvstændigt fællesfagligt fokusområde, men det rummer mange fællesfaglige aspekter og er både relevant og aktuelt. Derfor vil det kunne sikre relevans og perspektivering til egen hverdag, hvis det integreres i det overordnede arbejde.


Som eksempel kan det tænkes ind i fokusområdet ’Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår’. Eller et selvvalgt fokusområde som fx ’Hvordan påvirkes vi af kemi’ eller ’Kemikalierne omkring os’ – klassiske områder, som udover arbejdet med hudallergi, også vil kunne involvere fødevarekemi, fysiologi, afgrøder/plantebælter, kemisk analyse, forurening lokalt og globalt, indeklima mm.

 

I Jagten på Allergien udarbejder eleverne selv deres problemformulering og arbejdsspørgsmål. Derudover er materialet opbygget, så det opfylder de krav der er til et fællesfagligt fokusområde, og kan derfor tilføre den bredde der er nødvendig i forhold til prøven:

 

  • Fokus på alle 4 naturfaglige kompetenceområder
  • Eleverne udarbejder egne problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål
  • Der kan formuleres flere forskellige naturfaglige problemstillinger, hvor alle tre naturfag kommer i spil
  • Materialet indeholder et bredt udvalg af teksttyper, samt mange forskellige udtryksformer, fx illustrationer, modeller, animationer og film.
  • Den praktiske dimension til prøverne opfyldes af fx laboratorieforsøg, undersøgelser af produktets deklaration, optagelser af længerevarende forsøg, analyse/gennemgang af produkter, emulgering etc.

 

Eksempel på læringsmål som kan inddrages i et fællesfaglige fokusområde:

 

  • Eleverne kan undersøge og sammenligne forskellige plejeprodukter
  • Eleverne kan relatere indholdsdeklarationen til mulige allergier
  • Eleverne kan ud fra modeller vurdere plejeprodukter
  • Eleverne kan formidle løsninger på en naturfaglig problemstilling ved brug af egnede medier
  • Eleverne kan perspektivere løsnings- og handlemuligheder til egen hverdag.