Fælles mål

Jagten på Allergien dækker Færdigheds- og Vidensmål fra Natur/teknologi (efter 6. klassetrin), Biologi og Fysik/kemi. Du kan her åbne en pdf, med markering af, hvilke mål der dækkes i de forskellige fag. 

 

Herunder er de Færdigheds- og Vidensmål, som Jagten på Allergien dækker, samlet i skemaer, lige til at kopiere til brug i årsplanlægningen. Skemaerne ligger også som en pdf her.

 

Natur/teknologi - Naturfaglige kompetencer

Natur/teknologi - Teknologi og ressourcer

Natur/Teknologi - Mennesket

 

Biologi - Naturfaglige kompetencer

 

Biologi - Krop og Sundhed

Fysik/Kemi - Naturfaglige kompetencer

Fysik/Kemi - Stof og kredsløb

Fysik/Kemi - Produktion og teknologi