Jagten på Allergien

Formål

Jagten på Allergien er et digitalt undervisningsmateriale til 5.-6. klasse i natur/teknologi og 8.-9. klasses naturfag (primært biologi og fysik/kemi). Eleverne skal via materialet på hjemmesiden, egne undersøgelser, praktiske forsøg og samarbejde lære om de forskellige aspekter af allergi.

 

De fire naturfaglige kompetencer, Undersøgelse, Modellering, Perspektivering og Kommunikation, danner rammen for undervisningsmaterialet, og eleverne bliver derfor trænet i at tænke og arbejde naturfagligt.

 

Dermed giver Jagten på Allergien både en konkret viden om huden og immunsystemets opbygning, og mindst ligeså vigtigt, en viden om hvordan naturfaglige problemstillinger kan undersøges og give viden og handlekompetence fx om egen og andres sundhed.

 

Allergisk betinget eksem er et stærkt stigende fænomen, og nyeste forskning viser, at flere og flere børn får fx parfumeallergi. Jagten på Allergien sætter fokus på, hvordan eleverne som forbrugere selv kan foretage valg og fravalg der nedsætter risikoen for at blive ramt af hudallergi. Det specielle ved hudallergi i modsætning til andre typer allergi er nemlig, at denne allergi kan forebygges ved at vælge produkter uden allergifremkaldende stoffer.

 

Målet er, at Jagten på Allergien giver ejerskab i forhold til elevens valg af plejeprodukter og et solidt grundlag for øget handlekompetence. Dette understøttes af materialets opbygning, med gamification, brug af avatars (figurer, som eleven identificerer sig med og vælger som ’spilfigur’) og mulighed for, at eleven selv planlægger sin vej gennem undervisningsmaterialet.

 

Materialet skal øge elevernes bevidsthed om de naturfaglige aspekter af hverdagen, ved at koble fx kemi og immunsystemet på cremer og deodoranter, som de kender og bruger i deres hverdag.

 

Til materialet er tilknyttet en app: Tjek Deklarationen som kan hentes i App Store og kan bruges på IPhone og IPad. App’en kan eleverne bruge til at lære at analysere indholdsdeklarationer og få mere viden om konkrete indholdsstoffer i plejeprodukter.