Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Vores arbejde med pollen

Et af Astma-Allergi Danmarks kerneområder er måling af luftens indhold af pollen og svampesporer.

Et af Astma-Allergi Danmarks kerneområder er måling af luftens indhold af pollen og svampesporer. Vores arbejde resulterer bl.a. i formidling af Dagens Pollental og den forventede mængde pollen i luften det kommende døgn: Dagens Pollenvarsling.

Den service arbejder vi konstant på at udbygge og videreudvikle. Derfor arbejder vi konstant med at fremme forskningen og selv få finansieret nye initiativer inden for pollenområdet.

Forskning: pollen i Århus

I 2009 og 2010 blev tre pollenfælder opsat i det århusianske område sørge for at måle pollen i den jyske hovedstad. Målingerne vil et forskerhold sammenholde med en lang række statistiske data om div. pollenkilder i og omkring Århus.

Samtidig vil man undersøge, hvordan mængden af pollen hænger sammen med de symptomer, som pollenallergikere oplever. Alt sammen skal det munde ud i bedre værktøjer til at måle og forudsige pollenmængden, så du bedre kan planlægge din dag og din medicinering i pollensæsonen – både i Århus og i resten af landet.

Bag projektet står Astma-Allergi Danmark, Danmarks Miljøundersøgelser samt Miljø- og Arbejdsmedicin ved Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond.

Tidligere projekt inden for pollenområdet

Birkepollen 2007

Sammen med DMI og DMU gennemførte Astma-Allergi Danmark i 2007 et pilotforsøg, hvor vi forsøgte at kortlægge pollenbelastningen af København i birkesæsonen. 
Vi satte fire ekstra pollenfælder op på hhv. Trekroner Fortet, Drogten Fyr, Ferring i Ørestaden og Højbakkegård i Tåstrup til måling af birkepollen i april og maj. Sammen med fælden på DMI gav det fem målestationer.

Målet var at finde ud af, i hvor høj grad byen i sig selv, er en kilde til birkepollen samt variationen geografisk i forhold til pollenkilder og meteorologi.

 

Hovedkonklusioner

  • 2007 var et år med relativt få pollen
  • Det totale målte antal pollen i sæsonen varierer ca. en faktor 2 mellem stationerne
  • Der er stor korrelation på døgntallet mellem de landbaserede stationer
  • Der blev målt flest pollen ved DMI og mindst på fyret ved Drogden
  • Måleserierne kan analyseres ved trajektorieanalyse. De nuværende analyser tyder på både lokale kilder og regionale kilder. De regionale kilder var i 2007 højst sandsynligt Polen/Tyskland tidligt i sæsonen og Sverige sent i sæsonen.
    Analyserne er endnu ikke helt færdige. Vi vurderer, at når dataene og de tilhørende analyser er færdige, så vil de kunne bruges i en fælles publikation til tidsskriftet Aerobiologia.

Læs mere om vores arbejde med pollen, hvad pollen er, og hvordan du kan bruge Dagens Pollental, hvis du har allergi.

Astma Pollen Astma Pollen

ØST
VEST
ØST
El:
86
Hassel:
120
Elm:
-
Birk:
-
Græs:
-
Bynke:
-
VEST
El:
11
Hassel:
5
Elm:
-
Birk:
-
Græs:
-
Bynke:
-
DAGENS SVAMPESPORENIVEAU
POLLENVARSLING