simple image

(Genanvendt) plast og kosmetiske produkter

Astma-Allergi Danmark arbejder for en astma- og allergivenlig dagsorden, som kan forbedre vilkårene for alle med astma, allergi, høfeber og eksem og deres pårørende. Derfor sætter vi politisk fokus på genanvendt plast og kosmetiske produkter.

Hvad er situationen og udviklingen lige nu?

Emballage til kosmetiske produkter, er som oftest af plast. Kosmetiske produkter er reguleret gennem Kosmetikforordningen og her er der ikke specifikke krav til emballagen. Evt. migration dækkes af et mere generisk krav til risikovurdering af produktet. I dette krav er der beskrevet at forureninger fra emballage også skal inkluderes i vurderingen.
Det er dog usikkert, hvor meget dette rent faktisk inkluderes i produktets sikkerhedsvurdering.

Det øgede fokus på miljø og plast, har også skabt et ønske blandt detail og producenter om at kunne anvende genanvendt plast til kosmetiske produkter. Mange producenter efterspørger emballage beregnet til fødevarer og anser, som udgangspunkt, dette for at være sikkert nok.

Som det er nu, er der ingen krav til emballage i kriterierne til Astma-Allergi Danmarks allergimærkede kosmetiske produkter.

Hvad er problemet?

Kemiske stoffer, kan migrere fra plastemballage til produktet. Hvilke stoffer og hvor meget afhænger af rigtig mange faktorer, som bl.a. hvilken type produkt der er i, temperatur og tid.

Når man som producent vælger plastemballage, er man afhængig af at modtage oplysninger ned gennem leverandørkæden for at få viden om, hvad emballagen kan indeholde af kemiske forureninger. Dette kan selv for ny plast, være en udfordring. For genanvendt plast er det tæt på umuligt at sikre sporbarheden og derfor også umuligt, at vide, hvad den genanvendte plast består af og hvor den kommer fra.

Persano som er en dansk kosmetikproducent med egen plastfabrik, har på Kemiens Faglige dag, udtalt at de pt. ikke føler sig trygge ved at modtage genbrugsplast fra andre, pga. usikkerhed om sporbarhed og indhold.

Hvorfor er det et problem?

Det er usikkert hvor meget der rent faktisk migrerer, men en repræsentant fra Cosmetics Europe, som er en europæisk organisation for producenter og interessenter indenfor kosmetik, har på Kemiens Faglige Dag i november 2019, udtalt at han mener, at producenterne skal være særligt opmærksomme på migration af allergifremkaldende stoffer fra emballage til produkt. Han pointerer at de kan findes i mængder, som kan være et problem ift. allergikere og at også fødevare-emballage vil kunne indeholde disse allergifremkaldende stoffer. Samtidig blev det netop understreget at oplysninger om bl.a. allergifremkaldende stoffer er vanskelige at få og at det ikke er nemmere med genanvendt plast.

Både Astma-Allergi Danmark og detailkæder, har fået henvendelser fra forbrugere, som oplever at få gener af et produkt, som er skiftet til genanvendt plastemballage.

Hvad kan Astma-Allergi Danmark foreslå?

Pt. er der ikke meget viden om problematikken. Astma-Allergi Danmark kan arbejde for, at der kommer mere viden om migration fra emballage til kosmetiske produkter og særligt ift. genanvendt emballage. Samtidig er det, fra bl.a. Plastindustriens side, anbefalet at PET, som er en plasttype, der har en forholdsvis lukket struktur, forbeholdes fødevareemballage. Hvis dette implementeres, vil mere åbne plasttyper med større grad af migration, skulle anvendes til kosmetiske produkter. I denne sammenhæng, kan det også være en god idé netop at gøre opmærksom på problemet om en evt. migration og den manglende viden.

Kontaktperson

 

Anne Holm Hansen
Vicedirektør

Tlf.: 43 43 59 11
Mail: info@astma-allergi.dk