Viden om Allergi Medicin

Vaccination mod COVID-19

Mange kontakter Astma-Allergi Danmarks Rådgivning med spørgsmål om vaccinerne mod COVID-19. Vi har her samlet de vigtigste ting, du skal vide i forhold til vaccination.

Publiceret 08/11 2021

Ca. 14 min. læsning

Del artikel

Hop til afsnit:

Hvornår skal jeg have mit 3. stik?
Jeg har allergi, kan jeg vaccineres? 
Hvem vaccineres ikke?
Hvilke bivirkninger kan man opleve?
Er der andet jeg skal være opmærksom på?
Hvornår bliver jeg indkaldt til vaccination? (1. og 2. stik)
”Særlig øget risiko” eller ”Øget risiko”?
Hvem skal henvise dig til vaccination?
Flere vacciner på vej

Hvornår skal jeg have mit 3. stik?

Fra den 22.12.21 inviterer Sundhedsstyrelsen alle over 18 år til 3. stik 140 dage efter 2. stik.

Der har indtil denne dato været mulighed for at personer under 40 år i særligt øget risiko for et alvorligt COVID-19 forløb kunne få 3. stik efter 140 dage.

Andre skulle vente til 165 dage efter 2. stik. 

Planen for revaccination justeres og tilpasses hele tiden jo mere viden der kommer på området – og vi følger med for at sikre at lungepatienterne også vurderes.

Indtil videre er det vurderet, at personer med lungesygdom i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, vil være en mindre delmængde af patienter der er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 og at de har en aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af sygdom. Men det vil altid bero på en individuel lægelig vurdering. Du kan evt. kontakte din behandlende læge på sygehuset, hvis du er utryg ved om du på nuværende bør tilbydes 3. vaccinestik.

Du er vurderet til at være i ”øget risiko” for et alvorligt forløb, hvis du er:

Voksne med svær astma:

 • Patienter i biologisk behandling (medicin der indsprøjtes: Benralizumab, Dupilumab, Reslizumab, Mepolizumab eller Omalizumab), hvor astma ikke er velkontrolleret
  eller
 • Patienter hvor lungefunktionen er lav (FEV1 < 70 %)
  eller
 • Patienter i fast behandling med prednisolon tabletter
  eller
 • >1 behandlingskrævende forværring inden for 12 måneder (med behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon tabletter)

KOL-patienter med svær KOL:

 • Patienter med lav lungefunktion (FEV1 < 50 %)
  og/eller
 • >1 hospitalsindlæggelse inden for 12 måneder
  og/eller
 • >= 2 behandlingskrævende forværringer inden for det seneste år (med behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon tabletter)
 • Patienter med hjemme-ilt eller hjemme-NIV-behandling

 

Astma-Allergi Danmark er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen og følger med i de udmeldinger der kommer fra de lægefaglige selskaber, som vejleder Sundhedsstyrelsen.

Generelt set virker Covid-vaccinerne rigtig godt, også for personer med forskellige sygdomme – også lungesygdomme.

Forskning viser, at en mindre gruppe af patienter, trods færdigvaccination, har et enten nedsat eller helt manglende immunrespons og er overrepræsenteret blandt de indlagte. Det kan fx være personer med specifikke sygdomme eller i specifik behandling. Du vil her kunne se en liste om dem som først fik adgang til 3. vaccinestik: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Revaccination/Udvalgte-personer-med-svaert-nedsat-immunforsvar.

Jeg har allergi, kan jeg vaccineres? 

Her kan du læse om de vacciner som indgår (eller har indgået) i det officielle vaccinationsprogram.
Ønsker du at vide mere om de vacciner som er tilgængelige i Tilvalgsordningen, så se længere nede.

Ja, de fleste mennesker med allergi kan vaccineres uden øget risiko. Det gælder dig der er allergisk over for fødevarer (inklusiv æg, nødder, skaldyr og jordnødder) eller pollen, dyr, husstøvmider, bi/hveps, latex, formaldehyd, aluminium eller kendt lægemiddelallergi for fx penicillin eller NSAID.

Ingen af de godkendte vacciner er produceret på æg (som influenzavacciner ellers typisk er).
Der er heller ikke øget risiko for dig med atopisk eksem.

Personer med mastocytose kan vaccineres på et almindeligt vaccinationssted (opdateret nov. 2021). Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen at personer med mastocytose skulle vaccineres på Hudafdeling I og Allergicentret på Odense Universitetshospital. Det er ikke længere nødvendigt. 

Har du allergi over for et af vaccinens indholds- eller hjælpestoffer, så skal du og din læge være særlig opmærksom.

BioNTech-Pfizer’s Comirnaty indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer:

 • ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1 –diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC 0315)
 • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 • kolesterol
 • kaliumklorid
 • kalium dihydrogenfosfat
 • natriumklorid
 • dinatrium hydrogenfosfat dihydrat
 • sukrose
 • vand til injektion


COVID-19 Vaccine Moderna /Spikewax indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer:

 • lipid SM-102 (ioniserbare lipider, (heptadecan-9-yl 8((2 hydroxyethyl)(6 oxo 6-(undecyloxy)hexyl)amino)octanoate))
 • kolesterol
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 • 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 [PEG2000-DMG]
 • tromethamin
 • tromethaminhydroklorid
 • eddikesyre
 • natriumacetat
 • sakkarose
 • vand til injektionsvæsker


COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Vaxzevria indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer:

 • L-histidin
 • L-histidinhydrochloridmonohydrat
 • Magnesiumchloridhexahydrat
 • Polysorbat 80 (E 433)
 • Ethanol
 • Saccharose
 • Natriumchlorid
 • Dinatriumedetat (dihydrat)
 • Vand til injektionsvæsker

Specielt henledes opmærksomheden på indholdsstoffet polyethylenglycol (også kaldes PEG eller macrogol) og/eller polysorbat 80 og/eller poloxamer 407 (risiko for krydsallergi), som visse (allerede sensibiliserede) personer kan reagere alvorligt allergisk på og derfor ikke må vaccineres. Der findes i Danmark ca. 30-50 personer som er kendt med allergi over for macrogol. Er du i tvivl om du har denne særlige allergi, så kontakt din læge.

 • Personer, som har haft anafylaktisk straksreaktion efter 1. vaccination, bør ikke modtage 2. vaccination og skal henvises til allergiudredning.
 • Hvis der er mistanke om anafylaktisk straksreaktion efter 1. vaccination, skal det vurderes af en læge om du kan vaccineres anden gang.
 • Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med covid-19 vacciner.

Vurderingen vil især skulle fokusere på risikoen for, at du kan have en ikke diagnosticeret allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol eller polysorbat 80. Ved tvivl kan din praktiserende læge kontakte den regionale lægemiddelrådgivning.

 • REGION NORDJYLLAND: Telefon 4015 7578, hverdage 8-15
 • REGION MIDTJYLLAND: Telefon 2328 0601, hverdage 8-15
 • REGION SYDDANMARK: Telefon 2022 8855, hverdage 9-15
 • REGION SJÆLLAND: Telefon 4732 3243, hverdage 9-12
 • REGION HOVEDSTADEN: Telefon 5172 2080, hverdage 8-15.30 

Der kan evt. henvises til allergiudredning på en hospitalsafdeling med særlig viden om allergi.

Hvem vaccineres ikke?

Følgende tilbydes ikke i første omgang vaccine, da vaccinerne ikke er undersøgt til disse grupper: 

 • Børn under 5 år (Der er åbnet op for de 5-11 årige pr. 26. november)

Hvilke bivirkninger kan man opleve? 

Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjælden forekomst af kraftige allergiske reaktioner, herunder såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige og føre til livstruende situationer, hvis de ikke behandles omgående.

Milde, forbigående bivirkninger er almindelige efter vaccination og oftest helt ufarlige.
Det kan fx være:

 • rødme og hævelse ved indstiksstedet
 • hovedpine
 • træthed
 • let feber
 • led- og muskelømhed
 • kvalme

Man behøver som borger ikke at kontakte sin læge, hvis man oplever ovenstående symptomer. Hvis man fx får let feber, er det udtryk for, at immunsystemet reagerer.

Hvis man som borger derimod oplever alvorlige symptomer, efter man er blevet vaccineret, bør man kontakte sin læge. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre forhold.

Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Man kan også selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via ”Meld en bivirkning ved COVID-19-vaccine for borgere”.

Vil du vide mere om vacciner mod COVID-19, så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen.

Er du utilpas eller i tvivl om dine symptomer, så bør du altid rådføre dig med en læge.

De enkelte vacciner

Over 3,8 mio. danskere er færdigvaccineret med BioNTech-Pfizer’s Comirnaty.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 21. december 2021 behandlet 13.436 indberetninger om formodede bivirkninger ved Comirnaty.

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom andre lande – modtaget indberetninger om kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner.

Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, som følge af vaccination med Comirnaty, forekommer hyppigere end forventet.

Over 609.600 danskere er færdigvaccineret med COVID-19 Vaccine Moderna / Spikevax.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 21. december 2021 behandlet 6.470 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Moderna / Spikevax.

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom andre lande – modtaget indberetninger om kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner.

Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, som følge af vaccination med Spikevax, forekommer hyppigere end forventet.

Over 152.100 danskere er vaccineret med COVID-19 Vaccine Astra Zeneca / Vaxzevria.

Heraf har over 2.000 fået anden dosis af vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 21. december 2021 behandlet 5.129 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Astra Zeneca / Vaxzevria. De fleste er ikke-alvorlige og omhandler hovedsageligt kendte, milde og forbigående bivirkninger.

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom andre lande – modtaget indberetninger om kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner.

Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, som følge af vaccination med Vaxzevria, forekommer hyppigere end forventet.

Over 46.700 danskere er vaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) og er dermed færdigvaccineret.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 21. december 2021 behandlet 434 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson). De omhandler hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger.

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom andre lande – modtaget indberetninger om kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner. Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, som følge af vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen, forekommer hyppigere end forventet.

I Danmark anvendes COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) p.t. ikke i det generelle vaccinationsprogram.

Er der andet jeg skal være opmærksom på?

Vaccination mod COVID-19 med Comirnaty® eller Spikevax® kan gives, uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, fx influenzavaccination, pneumokokvaccination eller HPV-vaccination.

Hvis muligt, kan vaccinerne administreres med et interval på 7 døgn, af hensyn til muligheden for at skelne bivirkninger, men vaccinerne må gerne gives samtidig. Det anbefales ligeledes, at vaccinerne ikke gives samme sted/i samme muskel, hvis de gives samtidig.

Ved allergen immunterapi (allergivaccination) bør der gå mindst én uge mellem allergivaccination og vaccination mod COVID-19.

Ved behandling med biologiske lægemidler bør det tilstræbes, at der er mindst 7 dage mellem vaccination og behandling med lægemidlet.

Du kan læse flere spørgsmål og svar på Statens Serum Instituts hjemmeside

Hvornår bliver jeg indkaldt til vaccination? (1. og 2. stik)

Vaccinerne prioriteres efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Her er der fokus på minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19, minimering af smittespredning og epidemikontrol og sikring af samfundskritiske nøglefunktioner. Alder er den største enkeltstående risikofaktor.

Det betyder, at man vaccinerer efter følgende prioriterede rækkefølge:

1. Personer som bor i plejebolig mv.

2. Personer med alder ≥ 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp

3. Personer med alder ≥ 85 år

4. Personale i sundheds- og ældresektoren samt udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.

Efter den 19. marts 2021 vil der desuden gælde, at den behandlende læge skal vurdere, at vaccination ikke kan afvente de 1-3 måneder, hvor du ellers vil blive tilbudt vaccination efter rent alderskriterium.

7. Personer med alder 80-84 år

8. Personer med alder 75-79 år

9. Personer med alder 65-74 år

10. Underopdeles efter alder

 • 10 A/ Personer på 60-64 år (fødselsårgang 1957-1961)
 • 10 B/ Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966)
 • 10 C/ Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971)
 • 10 D1/ Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005)
 • 10 D2/ Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001)
 • 10 D3/ Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996)
 • 10 D4/ Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991)

Ændringer vedr. målgruppe 5
Sundhedsstyrelsen vurderer at alle i målgruppe 5 er enten visiteret, inviteret eller vaccineret. Derfor sker der en betydelig opstramning og præcisering af kriterierne da Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er meget væsentligt, at vacciner generelt prioriteres til ældre over 65 år.

Mener du at du har særlig øget risiko for et alvorligt forløb (se nedenfor) og burde være visiteret i målgruppe 5, men er du usikker på om det er sket, skal du kontakte din behandlende læge for en vurdering og for information om, om du er indstillet til fremskyndet vaccination.

Hvis du af din behandlende læge/egen læge har fået oplyst, at du er visiteret til vaccination via målgruppe 5, men endnu ikke har modtaget en invitation, kan du henvende dig til den regionale hotline. Her vil bemandingen i den pågældende hotline og/eller evt. patientvejleder følge op.

Telefonnumre til de regionale hotlines:
• Region Hovedstaden: 38 66 00 00
• Region Sjælland: 70 20 42 22
• Region Syddanmark: 99 44 07 17
• Region Midtjylland: 70 23 24 15
• Region Nordjylland: 97 64 84 63

Fra 19. marts 2021 skærpes kriterier for henvisning af personer i gruppe 5 med følgende tillæg til hidtidige kriterier:

Du skal være under 65 år, da personer på 65 år eller ældre meget snart kan forvente at blive inviteret efter rent alderskriterium.

Der skal foreligge konkret lægefaglig vurdering af, at din prognose vil forringes væsentligt, hvis vaccination afventer de 1-3 måneder, indtil du ellers ville blive tilbudt vaccination efter rent alderskriterium.
Helhedsvurderingen skal fortsat inddrage alder, særligt alder mellem 50 og 64 år, men skal derudover desuden inddrage overvejelser om den samlede byrde af faktorer, der yderligere øger risikoen for et alvorligt forløb med fx indlæggelse og død ved COVID-19, herunder meget svær sygdom, flere samtidige sygdomme og/eller udtalt polyfarmaci samt svært nedsat funktionsevne.

Der er sket en sammenlægning af de tidligere målgrupper 10, 11 og 12 med prioritering efter alder.

Gruppen omfatter alle mellem 16 og 64 år, som ikke er omfattet af gruppe 1-6.
Ændringen betyder, at personer som er yngre end 60, kan forvente at få tilbudt vaccination lidt senere end ellers planlagt, mens personer som er ældre end 60 år vil få tilbudt vaccination lidt før. Tidsmæssigt forventes at der vil være tale om mindre udskydelser.

Læs evt. mere i dette notat fra Sundhedsstyrelsen: Justering af målgrupper i vaccinationsindsatsen mod COVID-19

På nuværende tidspunkt er BioNTech-Pfizer’s vaccine Comirnaty® og COVID-19 Vaccine Moderna® i brug i Danmark, og nedenstående omhandler derfor disse.

AstraZeneca/Vaxzevria indgår ikke længere som en del af vaccinationsindsatsen, men oplysninger om vaccinen kan stadig findes herunder.

Det samme kan oplysninger om COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), som begge indgår i Tilvalgsordningen.

”Særlig øget risiko” eller ”Øget risiko”?

Generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 være en mindre delmængde af patienter der er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 og har aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af sygdom. Men det vil altid bero på en individuel lægelig vurdering.

Du er vurderet til at være i ”øget risiko” for et alvorligt forløb, hvis du er:

Voksne med svær astma:

 • Patienter i biologisk behandling (medicin der indsprøjtes: Benralizumab, Dupilumab, Reslizumab, Mepolizumab eller Omalizumab), hvor astma ikke er velkontrolleret
  eller
 • Patienter hvor lungefunktionen er lav (FEV1 < 70 %) .
  eller
 • Patienter i fast behandling med prednisolon tabletter
  eller
 • >1 behandlingskrævende forværring inden for 12 måneder (med behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon tabletter)

KOL-patienter med svær KOL:

 • Patienter med lav lungefunktion (FEV1 < 50 %)
  og/eller
 • >1 hospitalsindlæggelse inden for 12 måneder
  og/eller
 • >= 2 behandlingskrævende forværringer inden for det seneste år (med behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon tabletter)
 • Patienter med hjemme-ilt eller hjemme-NIV-behandling 

Hvem skal henvise dig til vaccination? 

Visitation til vaccination i målgruppe 5 og 6 sker via behandlingsansvarlige læge, der efter en konkret sundhedsfaglig risikovurdering, indsender liste med CPR-nr. på borgere, der tilbydes og ønsker vaccination, hvorefter der kommer indkaldelse via E-boks.

Efter 19.3.21 vil vaccination ordineres som led i aktuel sygehusbehandling, hvorfor vurderingen foretages samtidigt med, at der i øvrigt er planlagt status, samtale, opfølgning m.v. som led i behandlingsforløbet.

For de få patienter, som ikke har et åbent sygehusforløb, eller ikke har planlagt ambulant besøg m.v. inden for de næste par måneder, gælder:

Patienter på 50 til 64 år (fødselsårgange 1957-1971 inkl.) kan henvises, hvis de ikke har et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt sygehuskontakt senest den 16. april 2021.

Patienter under 50 år (fødselsårgang 1972 og yngre) kan henvises, hvis de ikke har et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt sygehuskontakt senest i uge 35 2021.

Henvisende læge sender begrundelse for, hvorfor fremskyndet vaccination er nødvendig med udgangspunkt i kriterier for gruppe 5, herunder prognose, og regionen foretager lægefaglig vurdering med henblik på visitation til vaccination.

Flere vacciner på vej 

Vil du læse mere om de godkendte vacciner, - også dem der indgår i Tilvalgsordningen, så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen eller i Sundhedsstyrelsens Vejledning for vaccination mod COVID-19