Viden om Allergi Fødevareallergi Hvad skal du undgå?

Allergi over for modificeret hvedeprotein

Modificeret hvedeprotein anvendes bl.a. i kage- og brødblandinger samt i hudplejeprodukter, og kan i sjældne tilfælde give allergiske reaktioner.

Publiceret 31/08 2021

Ca. 3 min. læsning

Del artikel

Modificeret hvedeprotein eller hydrolyseret hvedeprotein anvendes i blandt andet halvfabrikata som kage- og brødblandinger og har vist sig i sjældne tilfælde at kunne give allergiske reaktioner.

Tidligere har deklarationen af stoffet ikke været tilstrækkelig, men Fødevarestyrelsen har indskærpet reglerne for producenterne af forarbejdede fødevarer med modificeret eller hydrolyseret hvedeprotein. Mærkningsordningen siger, at alle former for modificerede stoffer af allergener skal angives som sådan på emballagen. Det er ikke nok at skrive hvede, hvis det er modificeret hvede. Der skal altid stå modificeret hvede på deklarationen.

Fakta om hydrolyseret hvedeprotein

Hvad er det?

Hydrolyseret dækker over en spaltning af et molekyle under optagelse af vand. Processen kan foregå på mange forskellige måder og betyder blot, at hvedeproteinet er ændret på den ene eller anden måde. Hermed opnås, at proteinet kan anvendes som en emulgator og binde vand og fedt sammen.

Hvad betyder det for mig?

Der er mange forskellige slags modificerede hvedeproteiner på markedet, og der er derfor ingen sikkerhed for, hvilke af stofferne man vil reagere overfor. Ifølge gældende lovgivning skal producenterne dog angive, når varen indeholder modificeret hvedeprotein. Du kan derfor vælge at følge varedeklarationen og holde dig fra de varer, der indeholder modificerede proteiner. De skal være anført som modificeret hvedeprotein på varedeklarationen.

Findes det i andet end fødevarer?

De modificerede hvedeproteiner findes også i forskellige typer af hudplejeprodukter, men skal altid anføres som modificeret hvedeprotein på deklarationen. Der er beskrevet tilfælde af allergiske reaktioner i forbindelse med brugen af kosmetik indeholdende modificerede hvedeproteiner, men ingen i Danmark.

Hvad gør jeg, hvis det går galt?

Hvis du oplever symptomer som hævet tunge, halsen snører sig sammen og/eller vejrtrækningsproblemer, bør du straks søge læge.

Spørgsmål om allergi?

Ring til vores rådgivning

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året