Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Astma-Allergi Danmarks undervisningsmateriale

Hos Astma-Allergi Danmark arbejder vi hårdt på at udbrede kendskabet til astma, allergi og eksem - og hvor er bedre at sætte ind end hos børn og unge. Vores undervisningsmateriale består i dag af syv forløb, der knytter sig til forskellige fag, fokusområder og klassetrin.

Pas på hænderne

Håndeksem

Undervisningsmateriale til erhvervsskolernes grundforløb 1

Undervisningsmaterialet består af appen Håndeksem og tilhørende læringsark med eksempler, der kan bruges i fagene erhvervsfag 1 (erhvervsintroduktion), samfund og sundhed samt metodelære.

 

Handskekuffert

Undervisningsmateriale til erhvervsskolernes grundforløb 1

Astma-Allergi Danmark er i gang med at supplere undervisningsmaterialet om forebyggelse af håndeksem med endnu et undervisningsmateriale – en handskekuffert.

Undervisningsmaterialet består af en handskekuffert med tilhørende læringsark, som giver eksempler på forløb, der kan bruges i fagene erhvervsfag 1 (erhvervsintroduktion), samfund og sundhed samt metodelære.


Danske naturtyper og planter

PlanteGuide

Undervisningsmateriale til grundskolens 5. - 6. klasse.

Materialet består af en app med tilhørende læringsark med eksempler på forløb, der hjælper med at nå De Fælles Mål for Natur/teknologi.

PlanteGuide kan bruges i forløb, som kan laves med eleverne hjemme i klasssen eller ude i naturen.

 


Astma og idræt

Øvelser for børn

Undervisningsmateriale til grundskolens 0. - 9. klasse.

Astma-Allergi Danmark har udviklet et undervisningsmateriale som består af en web-app med en række idrætsøvelser der tager hensyn til børn med astma og hjælper underviseren med at tilrettelægge en idrætstime.

Øvelserne arbejder med kondition, koordination, balance, styrke og udstræk i forskellige intensitetsniveauer.

 

Fold lungerne ud med kæmpe Flipflap

Undervisningsmateriale til grundskolens 0. - 7. klasse.

Astma-Allergi Danmark har udviklet et undervisningsmateriale, som består af en kæmpe flip-flap, en plakat og en lærevejledning med læringsark.

I læringsarkene finder du eksempler på forløb, som hjælper med at nå De Fælles Mål for Idræt og understøttende undervisning.


Viden om madallergi

Madallergi

Undervisningsmateriale til grundskolens 4. - 7. klasse.

Astma-Allergi Danmark har udarbejdet et undervisningsmateriale, som består af appen Madallergi med tilhørende læringsark. I læringsarkene finder du eksempler på forløb, som hjælper med at nå De Fælles Mål for Madkundskab.

Udover appen består materialet af et skriftligt materiale med baggrundsviden om madallergi, en række elektroniske pjecer om fødevareallergi samt lærevejledning.


Viden om hudallergi

Jagten på allergien

Undervisningsmateriale til grundskolens 5. - 9. klasse.

Astma-Allergi Danmark har udviklet et undervisningsmateriale, Jagten på Allergien, som gør eleverne klogere på hudallergi.

Materialet understøtter arbejdet med alle fire kompetenceområder: Undersøgelse, Modellering, Perspektivering og Kommunikation. Det lægger desuden op til, at eleverne arbejder problemorienteret med opgaverne.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde
Sætter du pris på vores hjælp? Meld dig ind og støt vores arbejde, så vi kan blive ved med at hjælpe dig og andre.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning