Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Skoleavisen

Astma-Allergi Danmark har foræret alle danske folkeskoler to klassesæt af undervisningsavisen "Astma og allergi i skolen".

Indholdet er især egnet til elever på 6.-7. klassetrin og tager hensyn til faglige mål for relevante fag som fx biologi og N/T.

Avisen lægger op til meget faglige temaer om fx lungefunktion og astmamedicin såvel som mere bløde emner som de psykiske konsekvenser, det kan have for elever at have astma og allergi.

Den er blevet til i et samarbejde mellem Turbineforlaget og Astma-Allergi Danmark. Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriets tips- og lottomidler har støttet udgivelsen økonomisk.

Avisen udkommer samtidig med lancering af hjemmesiden astmaallergiiskolen.dk. Her kan lærere blandt meget andet downloade vejledninger og opgaver til brug i undervisningen.

 

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning