Navigation Navigation

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Skod det nu

Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Astma-Allergi Danmark deltager i et nationalt samarbejde omkring at udvikle og implementere en model til at bekæmpe rygning blandt udsatte unge. Modellen er forpligtende, og satspuljen har afsat 16 mio. kr. for perioden 2012-2015.

Modellen spiller på flere strenge i forhold til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge og til at hjælpe unge rygere med varigt rygestop. Der er særligt fokus på unge, som er i højrisiko for at blive rygere.

Hensigten er, at modellen kan danne basis for en større strategi i forhold til at bekæmpe rygning blandt udsatte unge i fremtiden.

Projektet involverer unge på folkeskoler, efterskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler og sosu-assistentskoler.

Det nationale samarbejde består – udover Astma-Allergi Danmark – af Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Sund By Netværket.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning