Navigation Navigation

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Rekreationsfonden

Formålet

- for Rekreationsfonden er, at ved tilskud at hjælpe medlemmer af Astma-Allergi Danmark til rejser, som kan virke afhjælpende på de pågældendes astma/allergi.

Ansøgning

  • Download det generelle ansøgningsskema (PDF-format)
  • Fremsend en frankeret svarkuvert til Astma-Allergi Danmark og bed om at få et ansøgningsskema tilsendt

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning