Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Bliv bestyrelsesmedlem

Forny Astma-Allergi Danmark indefra. Stil op til bestyrelsen!

Har du lyst til og interesse for at gøre en ekstra indsats for allergisagen i Danmark? Så kan du stille op til bestyrelsen i Astma-Allergi Danmark.

Vi mener nemlig, at en aktiv forening kun vil nyde godt af, at bestyrelsen med jævne mellemrum fornyr sig, så den altid består af både solid erfaring og nyt gå-på-mod.

For at blive valgt til bestyrelsen i Astma-Allergi Danmark, kræver det, at du:

  • Er medlem af Astma-Allergi Danmark
  • Har stillet op som bestyrelsesmedlem senest fire uger før landsmødet
  • Er fyldt 18 år

Suppleanter til bestyrelsen kan dog vælges direkte på landsmødet.

Sådan er bestyrelsen bygget op

Bestyrelsen i Astma-Allergi Danmark består af syv medlemmer, heraf en formand og en næstformand.

Som bestyrelsesmedlem er du med til at:

  • Fastsætte de overordnede mål og rammer for Astma-Allergi Danmark
  • Sikre, at administrationen følger de udstukne rammer
  • Sikre medlemmerne, at deres interesser altid bliver fulgt.

Bestyrelsen mødes ca. seks gange årligt

Alle kan blive valgt til Astma-Allergi Danmarks bestyrelse. Også gerne medlemmer med faglig ekspertise inden for fx finansiering, industri, marketing eller livsstil. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, kan du skrive til Astma-Allergi Danmarks formand, Jesper Mortensen på info@astma-allergi.dk att. Jesper Mortensen.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning