Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Samarbejdsaftaler

Som privat patientorganisation samarbejder Astma-Allergi Danmark med mange forskellige parter fx offentlige myndigheder, virksomheder herunder medicinalindustrien og dagligvarehandlen, apoteker og andre foreninger.

Et samarbejde kan være undersøgelser af, hvordan pollenallergi påvirker hverdagen eller, hvordan astma og høfeber hænger sammen.

Vi samarbejder også med medicinalindustrien om afgrænsede projekter, der er relevante for mennesker med astma og allergi. I sådan et samarbejde er de etiske retningslinjer og vores uafhængighed afgørende for os, og vi sørger altid for åbenhed om projekterne.   

Her på siden kan du derfor se, hvilke projekter vi laver og hvilke partnere eller sponsorer, vi har gennemført projektet sammen med samt hvilken støtte, vi har modtaget.

Du kan læse mere om de etiske retningslinjer for samarbejdet med medicinalindustrien samt se en fuld liste over patientforeninger og medicinalindustriens samarbejde hos Lægemiddelindustriforeningen.

2021

Projektets navn: Forårskampagne 2021

Formål: At sætte fokus på sammenhængen mellem høfeber og astma og fysisk aktivitet.
Aktiviteter: Kampagne på sociale medier samt kampagnesiden Kom i gang! - Astma-Allergi Danmark.
Tidsperiode: Maj 2020
Samlet budget: 50.000 kr.
Samarbejdspartnere: Thermo Fisher (50.000 kr.)


Projektets navn: Høfeberkurser 2021

Formål: At sætte fokus på høfeber.
Aktiviteter: Tre virtuelle arrangementer med undervisning.
Tidsperiode: April-Maj 2021
Samlet budget: ca. 95.000 kr.
Samarbejdspartnere: ALK Nordic A/S


2020

Projektets navn: Forårskampagne 2020

Formål: At sætte fokus på sammenhængen mellem høfeber og astma og fysisk aktivitet samt informere om alle de pollentyper Astma-Allergi Danmark fanger i vores pollenfælder.
Aktiviteter: Kampagne på sociale medier samt udarbejdelse og udsendelse af Høfeberguide.
Tidsperiode: Maj 2020
Samlet budget: ca. 105.000 kr.
Samarbejdspartnere: Thermo Fisher (45.000 kr.), ALK Nordic A/S (ca. 60.000 kr.)


Projektets navn: Astmapjece

Formål: At sætte fokus på sammenhængen mellem høfeber og astma og fysisk aktivitet.Aktiviteter: Kampagne på sociale medier samt informationsmateriale hos læger og sygehuse over hele landet.
Tidsperiode: Maj 2020
Samlet budget: ca. 60.000 kr.
Samarbejdspartnere: Novartis (ca. 28.000 kr.), Sanofi Genzyme (ca. 33.000 kr.)


Projektets navn: Høfeberkurser 2020

Formål: At sætte fokus på høfeber.
Aktiviteter: Tre arrangementer med undervisning – blev aflyst, så kun markedsføringen blev gennemført.
Tidsperiode: Maj 2020
Samlet budget: ca. 60.000 kr.
Samarbejdspartnere: ALK Nordic A/S

2019


Projektets navn: Snot or not 2019

Formål: At sætte fokus på sammenhængen mellem høfeber og astma og fysisk aktivitet.
Aktiviteter: Kampagne på sociale medier samt informationsmateriale hos læger og sygehuse over hele landet.
Tidsperiode: Maj 2019
Samlet budget: ca. 95.000 kr.
Samarbejdspartnere: Novartis (40.000 kr.), Thermo Fisher (55.000 kr.) og Änglamark


Projektets navn: Høfeberskoler 2019

Formål: At sætte fokus på høfeber.
Aktiviteter: Tre arrangementer med undervisning.
Tidsperiode: Maj 2019
Samlet budget: ca. 180.000 kr.
Samarbejdspartnere: ALK Nordic A/S


2018


Projektets navn: Snot or not 2018

Formål: At sætte fokus på sammenhængen mellem høfeber og astma og sikre, at patienterne får den rette behandling.
Aktiviteter: Kampagne på sociale medier samt informationsmateriale hos læger og sygehuse over hele landet.
Tidsperiode: Maj 2018
Samlet budget: ca. 139.000 kr.
Samarbejdspartnere: Novartis (40.000 kr.), Thermo Fisher (50.000 kr.), GSK (49.000 kr.), Sylvester & Hvid og Änglamark


Projektets navn: Astmaskoler for voksne 2018

Formål: At afholde fire astmaskoler, hvor der er undervisning af patienter, så de bliver bedre til at klare hverdagen med astma.
Aktiviteter: Fire arrangementer med undervisning
Tidsperiode: Fordelt over efterår/vinter 2018
Samlet budget: Ca. 160.000
Samarbejdspartnere: AstraZeneca

2017


Projektets navn: Snot or not 2017

Formål: At sætte fokus på sammenhængen mellem høfeber og astma og sikre, at patienterne får den rette behandling.
Aktiviteter: Event på Højbro Plads i København med priktest, måling af lungefunktion, rådgivning af Astma-Allergi Danmark, information om pollenmålinger, allergivenlig have samt informationsmateriale hos læger og sygehuse over hele landet.
Tidsperiode: Maj 2017
Samlet budget: ca. 300.000 kr.
Samarbejdspartnere: ALK, Novartis, MEDA, Thermo Fisher, GSK, Sylvester & Hvid, Kleenex, Grønne Hjem og Turfline.


Projektets navn: Astmaskoler for voksne 2017

Formål: At afholde fire astmaskoler, hvor der er undervisning af patienter, så de bliver bedre til at klare hverdagen med astma.
Aktiviteter: Fire arrangementer med undervisning
Tidsperiode: Fordelt over vinter/forår 2017
Samlet budget: 165.000
Samarbejdspartnere: TEVA Respiratory


Projektets navn: Astmaskoler om svær astma 2017

Formål: At afholde fem astmaskoler, hvor der er undervisning af patienter, så de bliver bedre til at klare hverdagen med svær astma.
Aktiviteter: Fem arrangementer med undervisning
Tidsperiode: Fordelt over efterår/vinter 2017
Samlet budget: 215.000
Samarbejdspartnere: AstraZeneca


2016


Projektets navn: Snot or not 2016

Formål: At sætte fokus på sammenhængen mellem høfeber og astma og sikre, at patienterne får den rette behandling.
Aktiviteter: Event på Højbro Plads i København med priktest, måling af lungefunktion, rådgivning af Astma-Allergi Danmark, information om pollenmålinger, allergivenlig have samt informationsmateriale hos læger og sygehuse over hele landet.
Tidsperiode: Maj 2016
Samlet budget: 310.000 kr.
Samarbejdspartnere: Novartis, GSK, Thermo Scientific, Norpharma A/S, Meda, Sylvester & Hvid, Kleenex, Grønne Hjem og Turfline.


Projektets navn: Analyse af livsvilkår for voksne med nældefeber

Formål: Formålet er at sætte fokus på urticaria i forbindelse med World Urticaria Day.
Aktiviteter: Astma-Allergi Danmark gennemfører en kvantitativ web-analyse af livsvilkår for voksne med akut og kronisk nældefeber/urticaria.
Tidsperiode: Efteråret 2016
Samlet budget: 120.000 kr.
Samarbejdspartnere: Novartis


Projektets navn: Vi priktester Folkemødet

Formål: At sætte fokus på allergi og på vigtigheden af at blive udredt og får den rette behandling, hvis man har symptomer på astma og/eller allergi
Aktiviteter: Allergikaravanen drog rundt på Folkemødet og priktestede og målte lungefunktion på interesserede samt rådgivning af Astma-Allergi Danmark
Tidsperiode: Juni 2016
Samlet budget: -
Samarbejdspartnere: ALK-Abello


2015


Projektets navn: Astmaskoler for voksne 2015

Formål: At afholde 8 Astmaskoler, fordelt i hele landet, hvor der er undervisning af voksne med astma, så de bliver bedre til at klare hverdagen med astma.
Aktiviteter: 8 arrangementer med undervisning
Tidsperiode: Fordelt over vinter/forår 2015/2016
Samlet budget: 350.000 kr.
Samarbejdspartner: Teva Respiratory


Projektets navn: Priktest 2015

Formål: At afholde priktestarrangementer rundt i landet: Aarhus, Aalborg og Næstved, for at øge opmærksomheden på tidlig opsporing af allergi. Aktiviteter: tre arrangementer
Tidsperiode: Fordelt over 2015
Samlet budget: 50.000 kr.
Samarbejdspartner: ALK samt Allergicenter Vest, Aalborg Sygehus og Næstved Sygehus.


Projektets navn: Patientanalyse: Livet med husstøvmideallergi

Formål: At skaffe data på udviklingen i husstøvmideallergi samt på, hvilke gener og udfordringer patienterne har i dagligdagen.
Aktiviteter: Kvalitativ spørgeanalyse samt kvantitative interviews med udvalgte patienter
Tidsperiode: Efterår 2015
Samlet budget: 325.000 kr.
Samarbejdspartner: ALK Nordic


Projektets navn: Snot or not 2015

Formål: At sætte fokus på sammenhængen mellem pollenallergi og astma og sikre, at patienterne er optimalt behandlede for begge sygdomme.
Aktivitet: Event på Rådhuspladsen i København med priktest, måling af lungefunktion, rådgivning af Astma-Allergi Danmark, fremvisning af pollenmåling, allergivenlig have mm.
Tidsperiode: Maj 2015
Samlet budget: 285.000 kr.
Samarbejdspartner: ALK-Abello, Novartis, Meda, GSK, Thermo Scientific


Projektets navn: Vær velbehandlet med astma 2015

Formål: At få mennesker med astma til at se på deres hverdag. Er deres astma velbehandlet og lever de normalt, eller begrænser astmaen dem i dagligdags gøremål.
Aktivitet: Videofilm, pressemateriale
Tidsperiode: Januar-marts 2015
Samlet budget: 375.000 kr. (direkte til produktionsomkostningerne)
Samarbejdspartner: Boehringer Ingelheim


2014


Projektets navn: Pollenundersøgelse 2014

Formål: At få kendskab til pollenallergikernes daglige udfordringer samt, hvordan sygdommen påvirker deres livskvalitet.
Aktivitet: Spørgeskemaundersøgelse udført af uvildigt analysebureau
Tidsperiode: Oktober-december 2014 Samlet budget: 132.250 kr.
Samarbejdspartner: Orifarm Generics


Webindholdsvisning Webindholdsvisning