Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Regnskab

Astma-Allergi Danmarks regnskab bliver godkendt på landsmødet, der er foreningens øverste myndighed.

Landsmødet samles en gang årligt, og her mødes Astma-Allergi Danmarks bestyrelse og de stemmeberettigede, der er valgt på regionsmøderne samt kommunerepræsentanterne.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning