Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Årets sidste pollenplage blomstrer

Den sidste pollenudmelding fra Astma-Allergi Danmark i år er for bynke. Men det kan ændre sig, for i fremtiden kan en nær slægtning, bynke-ambrosie, blive endnu en pollenplage og give flere allergikere.

Nu er der pollen fra bynke i luften
Foto: Colourbox

Bynkepollens ankomst er både en god og dårlig nyhed for Astma-Allergi Danmarks medlemmer med pollenallergi. Den dårlige nyhed er, at bynkepollensæsonen er indledt – med et pollental på 1 i København og 4 i Viborg.
 
Men bynkens blomstring er også en kærkommen nyhed for landets græspollenallergikere, for det betyder, at hovedsæsonen for græspollen er ved at klinge af.
 
Karen Rasmussen, biolog og leder af pollentællingerne i Astma-Allergi Danmark, fortæller:
 
– I år begynder sæsonen for bynkepollen som normalt midt i juli. Heldigvis kan vi også se, at græspollen er på retur, så det kan man finde lidt trøst i, hvis man også døjer med allergi overfor græspollen. Pollentallene for bynke er typisk lavere end for birk og græs, men det betyder dog desværre ikke, at folk med allergi over for bynkepollen har færre høfebersymptomer.
 
I Danmark er det især grå-bynke, der giver personer med allergi over for bynkepollen symptomer som løbende næse, nyseture og kløende øjne. Grå-bynke er en almindelig udbredt ukrudtsplante. Den vokser typisk i vejkanter, på brakmarker og i skovrydninger.
 

Ny pollenplage kan betyde flere allergikere i fremtiden

I årene fremover kan vi ifølge Karen Rasmussen samtidig risikere til at se meget mere til bynkens slægtning, bynke-ambrosie, og det kan få antallet af pollenallergikere til at stige.
 
– De senere år er bynke-ambrosie blevet mere udbredt i Danmark. Hvis den spredes endnu mere i de kommende år og pollenniveauerne stiger, kan vi nok forvente, at antallet af pollenallergikere vil blive flere, siger Karen Rasmussen, som kommer med et godt råd:
 
– Hvis du finder bynke-ambrosie i haven eller andre steder, så ryk den op før den blomstrer og kom den i en sæk til forbrænding. Og husk at bruge handsker, da saften fra planten kan give allergiske reaktioner, siger Karen Rasmussen.
 

Få Dagens Pollental i lommen eller i indbakken

Er du allergisk over for bynkepollen, er det en god hjælp at følge med i Dagens Pollental på mail eller mobilen. Her giver Astma-Allergi Danmark dig daglige opdateringer på, hvor mange bynkepollen der har været i luften inden for det seneste døgn og varslinger for, hvilket niveau af bynkepollen der forventes den følgende dag.
 
Appen er for nylig opdateret med en femdøgnsvarsling, så du kan se de forventede pollenniveauer fem dage ud i fremtiden. Find appen i App store og Google Play.
 

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Ny astmaguide kan findes i venteværelserne

De seneste måneder har været lidt af en prøvelse for mennesker med astma. Corona-situationen har vakt bekymringer for at være i øget risiko for et hårdt forløb, når man har astma. Samtidig har høje pollental for græs udfordret mennesker med pollenallergi og pollenrelateret astma.

Nu udsender Astma-Allergi Danmark en helt ny udgave af folderen ”Astma hos voksne”. Guiden er opdateret efter guidelines fra The Global Initiative for Asthma (GINA) 2020 og er skrevet i samarbejde med praktiserende speciallæge og ph.d. Kirsten Sidenius.

I guiden kan du læse mere om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Målet er, at du kan leve livet frit og gøre det, du har lyst til uden begrænsninger fra din astma.

Du kan finde folderen i venteværelset hos din læge og på en række hospitalsafdelinger, eller du kan finde den online her:

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Målestationer flere steder i landet giver mere viden om pollen

Som noget nyt bliver der i år på forsøgsbasis målt pollen seks steder i landet. Astma-Allergi Danmark er en del af det store forskningsprojekt, der skal gøre os endnu klogere på fænomenet, som hvert år plager hundredtusindvis af danskere.

Det er vigtigt, at pollenfælden placeres højt. Her ses den på taget i Aalborg.

Hvordan er pollensæsonen for en esbjergenser sammenlignet med en københavner? Det skal et stort forskningsprojekt bl.a. gøre os klogere på.

Astma-Allergi Danmark samarbejder med Aarhus Universitet om en ny målekampagne, hvor der indsamles pollen- og sporedata forskellige steder i landet.  

Formålet er at blive klogere på, hvor store variationer der er i de lokale polleneksponeringer. Tidligere studier viser, at der kan være store udsving i pollenniveauet lokalt. Projektet skal derfor gøre os klogere på, hvilke parametre der har indflydelse på, hvor meget vi udsættes for pollen – fx betydningen af de lokale vejrforhold og vegetationen i området.

- I Danmark har vi en fantastisk mængde helbredsdata, og vi kan derfor levere nogle meget stærke studier af effekterne af f.eks. luftforurening. Vi ønsker at opnå en tilsvarende detaljeret viden om danskernes eksponering af luftbårne allergener, som påvirker op mod én million danske pollenallergikere, siger postdoc Pia Viuf Ørby, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet og tilføjer:

- Den indsamlede data og viden kan bruges i større helbredsstudier og omsættes til gavn for danskere med pollenallergi. Når vi kan blive bedre til at estimere pollenniveauer lokalt, kan vi også bedre hjælpe borgere med pollenallergi med at tage deres forholdsregler.

Siden 1970´erne har Astma-Allergi Danmark målt pollen fra faste målestationer på hhv. DMI i København og på Viborg Sygehus, hvilket giver Danmark en meget lang og stabil dataserie. Det er via de to målestationer, at Astma-Allergi Danmark hver dag i pollensæsonen kan levere Dagens Pollental og -varsling til gavn for de mange tusinde danskere, der lider af pollenallergi.

Pollenfælder skal placeres højt

I forbindelse med det nye forskningsprojekt blev der i marts opsat målestationer i form af pollenfælder på taget af Esbjerg Rådhus (i samarbejde med Esbjerg Kommune), Roskilde sygehus (i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling), Aalborg Midtby (i samarbejde med Aarhus Universitet og Institut for Miljøvidenskab) og Odense Rådhus (i samarbejde med Odense Kommune). Pollenfælderne skal tages ned til efteråret, og derefter begynder det store analysearbejde, hvor de indsamlede prøver skal tælles under mikroskop, og data fra de forskellige regioner skal sammenlignes. 

De fire geografiske placeringer er nøje udvalgt. Placeringen af fælderne har nemlig stor betydning, når man skal måle pollenkoncentrationer.

- Vi vil rigtig gerne undersøge de regionale variationer i pollenbelastningen i løbet af en sæson i nogle af de områder, hvor der bor flest mennesker i Danmark. For at få en baggrundsmåling af de regionale pollenmængder er det vigtigt at placere fælden højt, så målingerne ikke bliver påvirket af pollen fra meget lokale kilder, siger Karen Rasmussen, pollenbiolog i Astma-Allergi Danmark.

Kunstig intelligens muliggør femdøgnsprognose

Målearbejdet kan for eksempel bruges til at teste, om forskellige modeller kan anvendes til at forudsige pollenniveauerne lokalt.

I dag samarbejder Astma-Allergi Danmark eksempelvis med it-firmaet Miracle, som har udviklet en helt ny femdøgnsprognose for pollen. Den nye teknologi er baseret på machine learning, som er en teknik inden for kunstig intelligens. Det betyder, at det er lykkedes at kombinere historiske pollen- og vejrdata med aktuelle prognoser, der via avancerede algoritmer kan forudsige mængden af pollen fem døgn ud i fremtiden.

Pollenprognosen er lige nu i betatest, hvilket betyder, at funktionen er tilgængelig i appen Dagens Pollental, men stadig er under udvikling.

- En opgave, vi gerne vil løse på længere sigt, er at udvikle mere præcise prognoser til gavn for folk med pollenallergi i hele landet. Det kræver blandt andet mere data, som dette forskningsprojekt bidrager til. Vores håb er derfor, at projektet kan bidrage med både data og viden, som for eksempel kan inkorporeres i pollenprognoserne og give folk et endnu bedre billede af, hvornår der er pollen i luften, siger Karen Rasmussen. 

Fakta om projektet

Projektet er iværksat af Aarhus Universitet i samarbejde med Astma-Allergi Danmark. Det udføres som en del af BERTHA-centerets projekter, hvor der er fokus på koblingen mellem miljøeksponeringer og sundhedseffekter. Projektet er finansieret gennem BERTHA via en bevilling fra NOVO Nordisk Fonden.

I dette projekt har vi fokus på de to pollentyper som generer flest danske pollenallergikere; birk og græs. Vi vil også opsamle luftprøver i sæsonen for skimmelsvampesporer og bynke.

Nyhed: 01.07.2020 

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Guide til det allergivenlige sommerhusliv

Coronakrise og smittefare gør, at udlandsrejsen for mange danskere i år er skiftet ud med ferie i Danmark. Vi guider til, hvordan du gør sommerhus og kolonihave til en allergivenlig zone både inde og ude.

Skal du nyde ferien i sommerhus, er der en række gode råd, du kan følge for at forebygge symptomer på pollenallergi. Foto: Colourbox

Mange ser frem til en sommerhusferie med forestillingen om idyl, afslapning og lange vandreture i naturen. Men ferien kan blive forvandlet til et sandt mareridt, hvis man oplever symptomer på allergi. Læs vores gode råd til, hvordan du forebygger, at det sker - både inde og ude:

Gode råd indendørs 

 • Ofte får man luftet ud helt automatisk, når det er sommer. Men det er alligevel fint at være opmærksom på at få noget frisk luft ind tre gange om dagen i mindst 10 min. 
 •  sommerhuset eller kolonihaven grundigt efter for skimmelsvampe, hvis det har været lukket af for vinteren, og luft godt ud. 
 • Har du lavet en ny tilbygning eller netop taget et helt nyt hus i brug, så husk også at lufte godt ud. Nyt indbo, byggematerialer og maling skal gasse af, og det kan frisk luft hjælpe på. 
 • Efter en lang vinter er det godt at få vasket sommerhusdyner og -puder ved 60 grader. Det dræber husstøvmider. 
 • I sommerhuset skal man slappe af – men der skal stadig gøres rent! 

Gode råd udendørs 

 • Plant alle de lækre ting, du kan tåle, i køkkenhaven! 
 • Skal du omlægge haven, kan du tilgodese din pollenallergi ved at lave områder med sten, fliser eller træ i stedet for græs. 
 • Vælg duftneutrale blomster og planter i dine bede, hvis dine luftveje nemt bliver irriteret af dufte. Find inspiration her. 
 • Lad andre vende kompostbunken, og undgå træflis i blomsterbedene. Der kan nemlig gemme sig skimmelsvampesporer. 
 • Fæld birken (eller hvad end, der trigger din høfeber) på din grund, og plant et kirsebærtræ i stedet. 
 • Husk solcremen med Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic. Så er der minimal risiko for hudallergi for dig og din familie. 
 • Hæng badetøj og håndklæde (og vasketøj generelt) til tørre udenfor. Men vær opmærksom, hvis du har pollenallergi. 
 • Hvis du har allergi over for græs, er det en god idé at lade andre slå græsplænen. Husk, at man også kan reagere allergisk på saften i græsset. 
 • Tag solbrillen på, når du slapper af i hængekøjen, bevæger dig rundt i haven eller cykler til købmanden. Så undgår du pollen i øjnene. 
 • Plant mikrokløver i stedet for græs. Mikrokløver tilhører ærteblomstfamilien, og derfor er den god for græspollenallergikere.

Nyhed: 01.07.2020

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Sæsonen for skimmelsvampesporer er i gang

Nu er det sæson for de udendørs skimmelsvampesporer Alternaria og Cladosporium. Følg med i de daglige målinger i appen Dagens Pollental.

Skimmelsvaresporer

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, der findes overalt i naturen. De frigøres fx fra plantedele, når de nedbrydes og spredes med vinden over store afstande ligesom pollen. Foto: Colourbox

Niveauerne for skimmelsvampesporerne Alternaria og Cladosporium er nu så høje, at sæsonen officielt er skudt i gang. En typisk sæson varer cirka fra maj til oktober. Hvis du har allergi over for udendørs skimmelsvampesporer, kan det give astma- og høfebersymptomer.

Vejrforhold spiller en stor rolle

Vejrforholdene spiller en stor rolle for, hvor mange skimmelsvampesporer der i luften. Svampene har fx de bedste vækstbetingelser, når vejret er varmt og fugtigt. Når der er blæst og tørt vejr har svampesporerne de mest optimale forhold i forhold til spredning over store afstande.

Hvis du har allergi overfor svampesporerne Alternaria og Cladosporium, kommer det til udtryk med astma- eller høfebersymptomer som fx kløende, rindende øjne, tilstoppet næse, nys samt hoste og åndenød.

Tjek Dagens Svampesporeniveau

Du kan bruge Dagens Svampesporeniveau i appen Dagens Pollental eller gennem Pollenmailen til at vide, hvor vi befinder os i sæsonen.

Svampesporerne tælles af Astma-Allergi Danmarks pollenteam, ligesom pollen, manuelt i mikroskop.  Her bliver mængden af sporer angivet i tre niveauer – lavt, moderat eller højt.

Gode råd til dig som skimmelsvampesporeallergiker

 • Vær velbehandlet, og tag din medicin efter din læges anvisninger.
 • Bevæg dig ikke i skoven lige efter det har regnet.
 • Tjek Dagens Svampesporeniveau i appen Dagens Pollental eller Astma-Allergi Danmarks pollenmail.
 • Undgå marker med kartoffel, byg eller hvede, når landmændene høster i august og september. Vær også opmærksom på din allergi, når du graver i kartoffelbedet eller kompostbunken.

Nyhed: 29.06.2020

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Vær med til at bryde smittekæderne med coronavirus

Sundhedsmyndighederne har lanceret appen smitte|stop, der skal hjælpe med bryde smittekæderne med covid-19 i samfundet. Af sikkerhedsmæssige årsager er man anonym, når man bruger den – og jo flere, der anvender den, jo mere effektiv vil den være.

smittestop

Med appen smitte|stop får danskerne et digitalt værktøj, der skal hjælper med at bryde smittekæderne med covid-19 i samfundet. Foto: Sundheds og Ældreministeriet 

Med appen smitte|stop kan du nemt og anonymt give besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv med ny coronavirus. Appen registrerer nemlig, hvor du har været, og viser det sig, at du har gået rundt med virus, identificerer appen alle de mennesker, du har været tæt på i for eksempel bussen, i supermarkedet eller på gaden – forudsat selvfølgelig at de også er brugere. De bliver derefter underrettet om smitterisikoen og opfordret til at få lavet en test for covid-19.  

Til forskel fra anden smitteopsporing kan du i altså via appen give besked til personer, som du ikke kender, og som du derfor ikke på anden vis kan advare om, at de muligvis har været udsat for smitterisiko. 

Helt anonymt

Der er lagt stor vægt på datasikkerheden i den nye app, og du skal i appen selv give tilladelse til, at appen deler oplysningen med de personer, som du har været tæt på. Andre personer kan ikke se, hvem du er, eller hvor og hvornår de har været tæt på dig. Det er altså anonymt at bruge appen, og ingen myndigheder har adgang til oplysninger om, hvem brugerne af appen har været i nærheden af. Desuden lukkes appen ned og alle data slettes, når appen ikke længere er aktuel at bruge i forbindelse med covid-19. 

Jo flere, jo bedre 

Jo flere som vælger at bruge smitte|stop, jo mere effektiv vil den være som værktøj til at få brudt smittekæderne og dermed holde epidemien under kontrol. Husk, at du med appen alene hjælper med at stoppe smittespredningen hos andre, som også bruger appen. Hvis du testes positiv for ny coronavirus, er det derfor vigtigt, at du ud over at registrere det i smitte|stop også tager kontakt til familiemedlemmervenner og bekendte, som du ved, at du har været i nærheden af 

Hvis man i appen får besked om at have været tæt på en person, der er testet positiv, skal man følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til nære kontakter og blandt andet blive hjemme og blive testet hurtigst muligt. 

Appen er udviklet af blandt andet Sundheds- og Ældreministeriet, Statens Serum Institut og Digitaliseringsstyrelsen. 

Sådan kommer du i gang med at bruge appen:

Du henter og kommer i gang med at bruge appen ved at følge disse fire trin:

 • Download appen smitte|stop i App Store eller Google Play. For at hente appen skal du have opdateret din telefons styresystem til den seneste version. Har du en meget gammel telefon, er det ikke sikkert, at den kan opdateres, da Google og Apple valgt, at de nyeste versioner af deres styresystemer ikke kan køre på gamle telefoner.
 • Første gang du åbner appen, skal du give samtykke til, at oplysninger om andre app-brugere, som du har været tæt på, gemmes på din telefon.
 • Du skal også give tilladelse til, at appen må anvende Google og Apples teknologi "Logning af eksponering for COVID-19".
 • Telefonen vil nu registrere, hvilke andre app-brugere du er i nærheden af, uden at du selv kan se, hvem det er. Appen virker i baggrunden, så du behøver ikke have skærmen tændt.

Appen er et digitalt supplement til myndighedernes andre initiativer, som skal bremse smitteudbredelsen. Det betyder, at selvom du henter og anvender appen, skal du stadig følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og afstand. Læs mere om rådene på: www.sst.dk/da/corona.

Hvem kan downloade appen?

Det er desværre sådan, at appen kun kan bruges på nyere telefoner. Det skyldes, at appen er udviklet med brug af en helt ny teknologi fra Google og Apple, som kræver den seneste opdatering af styresystemerne på telefoner. Disse opdateringer kan på grund af tekniske begrænsninger ikke foretages på ældre telefoner. For iPhones betyder det, at iPhone 6s er den ældste model, som appen kan køre på. Hvis du har en iPhone 6s eller en nyere model, kan du hente appen efter, du har opdateret dit styresystem til iOS 13.5.  

Valget om at bruge den helt nye teknologi er truffet, da det er blevet muligt at lave en app med høj brugervenlighed, og hvor beskyttelse af dine private data er i absolut fokus.

Kilde: Sundheds- og ældreministeriet og smittestop.dk

Nyhed: 23.06.2020

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Ny medlemsfordel: Bliv informeret, når fødevarer trækkes tilbage

Som medlem har du nu mulighed for at blive informeret, når Fødevarestyrelsen trækker fødevarer tilbage på grund af fund af allergener.

Som medlem kan du nu blive direkte informeret, hver gang Fødevarestyrelsen tilbagetrækker et produkt fra markedet på grund af fund af allergener.

Tjekker du altid de varer, du køber?

Som allergiker bør man huske altid at tjekke de varer, man køber – også selvom det er varer, man har købt mange gange før.

Producenterne kan løbende lave om i ingredienserne i deres varer eller introducere nye varer, som øger risikoen for kontaminering af deres kendte varer.

Det sker også, at varer kaldes tilbage fra markedet - fx fordi ingrediensmærkningen har været mangelfuld.

Tilbagekaldelserne kan du altid finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fra januar – juni i år har der været 12 tilbagetrækninger i Fødevarestyrelsens system.

Nu kan du som medlem af Astma-Allergi Danmark blive informeret via e-mail om tilbagetrækninger, hver gang det er aktuelt.  

Tilmeld dig listen ”Fødevareallergi” i selvbetjeningen i medlemssystemet eller ved at sende din e-mail adresse og dit medlemsnummer til info@astma-allergi.dk

Nyhed: 17.06.2020

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Din hund tager pollen med hjem

Når du lufter din hund, kan pollen sætte sig i pelsen og ende i dit hjem. Det kan give høfebersymptomer, hvis du er pollenallergiker.

Hund og pollen

Pollen kan sætte sig i din hunds pels og ende i din bolig. Foto: Colourbox

Når det er sæson for pollen, er det umuligt at undgå at blive udsat for pollen udendørs. De mikroskopiske pollenkorn kan også sætte sig i dit hår eller i vasketøjet, der hænger til tørre udenfor, og dermed ende i dit hjem.

Generelt er høfebersymptomer på grund af pollen knyttet til ophold udendørs. Men pollen, der er kommet ind i boligen, kan også give anledning til symptomer, som fx nysen, snue og røde, kløende øjne.

Din hund kan være kilde til pollen i hjemmet

Hvis du har hund, skal du være opmærksom på, at hunden kan bringe pollen indenfor efter en gåtur. Pollenkorn fra græs og træer kan sætte sig i pelsen og på den måde ende i hjemmet og give anledning til høfebersymptomer.

Du kan reducere mængden af pollen i din hunds pels, ved:

 • At begrænse udendørsaktiviteterne i grønne omgivelser, hvor græsset ikke bliver slået, når pollensæsonen er på sit højeste
 • At lufte din hund tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor der er færrest pollen i luften
 • Ikke at lufte din hund i nyslået græs

Også udendørskatte kan være kilde til pollenkorn i din bolig.

Vidste du...

Det er ikke kun mennesker, der kan være allergiske over for pollen. Hunde kan også have pollenallergi. Symptomerne kan blandt andet være kløen og røde, rindende øjne.

Vask din hund med Den Blå Krans

For at slippe af med uønsket pollen i din hunds pels, er det en god idé at give den et bad. Astma-Allergi Danmark anbefaler, at du bruger en hundeshampoo med allergimærkningen Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic. Så beskytter du din egen hud, når du plejer dit kæledyr.

Produkter med Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic er uden parfume og andre ingredienser, som er kendt for at være allergifremkaldende.

​Nyhed: 03.06.2020

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Det var en mild sæson for birkepollen

Mange allergikere har bidt mærke i de lave pollental for birk i år. Den store pollenproduktion i 2019 kan være en del af forklaringen på, hvorfor træerne i år har haft færre pollen.

Det var en mild sæson for birkepollen
Foto: Colourbox

Pollensæsonen for birk begyndte i år to uger tidligere end normalt, men bød generelt på meget lave pollenmængder. I år toppede sæsonen for birk således med et pollental på 458 i Østdanmark og 211 i Vestdanmark.

Til sammenligning var sidste års højeste pollental henholdsvis 2930 for Østdanmark og 3057 for Vestdanmark.

En mulig forklaring på årets lave pollenmængder kan være træernes reaktion på sidste års store pollenproduktion. Det tyder nemlig på, at træer har en biologisk rytme, så et år med stor pollenproduktion er efterfulgt af et år med mindre pollenproduktion.

Vejr og klima spiller ind

Årsagerne til svingninger i pollenmængderne fra sæson til sæson er meget komplekse, og vejr og klima spiller en stor rolle i forhold til pollensæsonens forløb.

I år har det været en meget lun vinter og et solrigt forår, og det har givet en større sandsynlighed for, at nogle birketræer har blomstret tidligere end andre.

Til sammenligning steg temperaturen meget pludseligt både i 2018 og 2019, hvilket fik mange træer til at springe ud på en gang. Sammen med perfekte spredningsbetingelser gjorde det, at pollenmængden steg nærmest eksplosivt.

I år har der også været gode forhold for pollenspredning i form af masser af sol og tørt vejr i april, men der har også været nattefrost et godt stykke ind i april, hvilket kan have skadet de rakler, som åbnede sig tidligt.

En anden forklaring kan findes i vindforholdene, som især i april har været præget af vestlige- og nordlige vindretninger, så kølig og tør luft har strømmet ind over landet. Det har minimeret bidraget af udenlandske gæstepollen fra landene syd for grænsen, hvor sæsonen for birkepollen generelt topper tidligere end herhjemme.

Følg sæsonen med appen Dagens Pollental

Mange allergikere bruger Astma-Allergi Danmarks pollenservices til at planlægge deres dag og optimere deres behandling i løbet af pollensæsonen. Nu er vores pollenapp blevet opdateret med en spritny femdøgnsprognose.

Appen har også en smart dagbogsfunktion, hvor du kan holde overblik over dine symptomer, og du kan oprette din egen pollenprofil og indstille, hvilke pollentyper, du vil have push-beskeder for.

Nyhed: 26.05.2020

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Nu er der græspollen i luften

I dag skyder Astma-Allergi Danmark sæsonen for græspollen i gang med et pollental på 3 i Østdanmark og 3 i Vestdanmark. Græs er den type pollen, som flest danskere er plaget af.

Græspollen er nu i luften. Hold øje med det daglige pollenniveau i appen Dagens Pollental. Foto: Colourbox

Græs er – ligesom birk – en af de helt store pollenplager. Rigtig mange danskere får høfebersymptomer som kløende øjne og løbende næse, når der er pollen fra græs i luften. Mange oplever også symptomer fra deres astma med besværet vejrtrækning, hoste eller måske trykken for brystet

Sæsonen for græspollen begynder normalt i slutningen af maj og slutter omkring september. Sæsonen for græs er lang, fordi der findes mange forskellige arter af græs, som blomstrer på forskellige tidspunkter. Normalt er der flest pollen fra græs i luften omkring Sankt Hans.

Det er endnu ikke til at vide, hvor hård en sæson vi kan forvente i år.

–  Mængden af græspollen vil i høj grad afhænge af vejrforholdene henover sommeren. Perioder med køligt og regnfuldt vejr vil reducere pollenspredningen, mens sol, vind og varme generelt betyder flere pollen i luften, siger Karen Rasmussen, biolog og leder af pollentællingerne i Astma‐Allergi Danmark.

Pollenallergikere, som især reagerer på græs, bør derfor nu tage deres forholdsregler, så de kan nyde sommeren bedst muligt til trods for deres allergi.

Til gengæld kan allergikere, som især reagerer på birkepollen, glæde sig over at sæsonen for birk er ved at klinge af. Resten af året ventes ingen eller kun ganske få pollen fra birk i luften.

Kend forskel på COVID-19 og høfeber

Høfebersymptomer minder til forveksling om forkølelse. Astma-Allergi Danmark oplever, at det skaber tvivl hos mange af foreningens medlemmer med pollenallergi. I disse tider kan det være svært at skelne mellem, om symptomerne skyldes COVID-19 eller høfeber.

Et par tommelfingerregler kan indikere, om du er ramt af høfeber eller forkølelse med corona. Det er dog vigtigt at huske, at man både kan være ramt af høfeber og COVID-19 samtidig.

 • Virker din sædvanlige behandling mod høfeber, så der opleves ingen eller næsten ingen symptomer? Så er det sandsynligvis ikke COVID-19.
 • Er snottet hvidt og klart, tyder det på høfeber. Snot er dog altid hvidt og klart i de første dage af en forkølelse, så vær særlig opmærksom, hvis snottet ændrer farve.
 • Mange – men ikke alle – som rammes af COVID-19, får feber og ondt i halsen. Disse symptomer opleves som oftest ikke ved høfeber. Høfeber giver til gengæld ofte kløe i øjne og næse.

Hvis du er det mindste i tvivl, bør du følge myndighedernes anbefalinger om at holde dig hjemme. Og altid rådføre dig med lægen, hvis du er i tvivl om symptomer og forholdsregler.

Hold dig opdateret om pollentallet fem dage frem

Et højt pollental medfører ofte værre symptomer på pollenallergi. Pollenallergikere kan derfor med fordel downloade Astma-Allergi Danmarks gratis app, Dagens Pollental, som netop er blevet opdateret med en femdøgnsprognose. Her kan du holde dig opdateret på pollentallet og justere din behandling derefter.

Derudover sidder Astma-Allergi Danmarks rådgivere klar med gode råd og vejledning. Rådgivningen kan kontaktes på telefon 43 43 42 99 mandag til fredag, og har i øjeblikket udvidet åbningstid til 9-14, samt onsdag 16-18.

​Nyhed: 20.05.2020

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Sundhedsstyrelsen: Vær opmærksom på helbredsangst

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til helbredsangst i forbindelse med corona-virus. I pjecen er der også en række gode råd.

Vær opmærksom på, at en eventuel frygt for at blive ramt af COVID-19 ikke bliver til helbredsangst.

Mange borgere er bekymrede over corona-virussen, især hvis man er i risikogruppen - fx på grund af svær astma. 

For nogle kan bekymringerne tage overhånd og blive til angst, som fylder så meget, at det påvirker hverdagen. 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til helbredsangst samt en række gode råd.

Læs pjecen her

Bekymringerne for corona-virus kan også mærkes hos Astma-Allergi Danmarks Rådgivning, der dagligt får henvendelser fra borgere, der frygter at blive særligt hårdt ramt af COVID-19. 

Få psykologhjælp gennem Astma-Allergi Danmark

Rådgivningen har fået tilknyttet en psykolog, der kan hjælpe borgere efter behov. 

Med ansættelsen af en psykolog bliver rådgiverne endnu bedre rustet til at håndtere samtaler med borgere, der føler angst og utryghed på grund af den nuværende corona-pandemi.

Astma-Allergi Danmarks Rådgivning kan kontaktes på 4343 4299. Rådgivningen har åbent mandag til fredag fra kl. 9-14 samt onsdag fra kl. 16-18. Rådgiverne sidder klar til at hjælpe alle borgere og visiterer til samtale med psykologen efter behov.

Nyhed: 20.05.2020


Bekymrer corona dig? Få psykologhjælp hos Astma-Allergi Danmark

Har du astma, eller er du pårørende, og er bange for at blive ramt af COVID-19? Nu kan du få talt om dine bekymringer ved at ringe til Astma-Allergi Danmarks Rådgivning, der har fået nye redskaber fra en psykolog til at kunne hjælpe akut i en tid med pandemi. Det er muliggjort takket være en donation fra TrygFonden.

Frygter du at blive ramt af COVID-19, eller er du bekymret pårørende? Ring til vores Rådgivning, og få en samtale med en psykolog efter behov. 

I løbet af corona-pandemien har Astma-Allergi Danmarks Rådgivning på daglig basis fået mange henvendelser fra især bekymrede astmatikere. De er bange for, om de hører til dem der har øget risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de smittes med coronavirus. Mange er derfor også bange for at bevæge sig ud i et genåbnet samfund. De føler sig efterladt med deres utryghed og har behov for at få hjælp til deres bekymringer. 

Bekymringerne kan også mærkes hos forældre til børn med astma, der føler sig efterladt med usikkerhed og utryghed – især nu, hvor børnene er kommet tilbage i institution og skole.

Borgere er utrygge

Et tilbagevendende spørgsmål til Rådgivningen i forbindelse med COVID-19 er, om de har grund til at være bekymrede, og hvordan de lægger bekymringen fra sig. For at kunne hjælpe akut har Astma-Allergi Danmark nu udvidet deres Rådgivningstjeneste med ansættelse af en psykolog, der kan tilbyde enkelte rådgivningssamtaler til borgere og derudover skal undervise rådgiverne i at hjælpe borgere med angst og utryghed. Det er muliggjort takket være en donation fra TrygFonden. 

- Corona-pandemien har været en øjenåbner for mange astmatikere, der pludselig og uventet har befundet sig i en risikogruppe, samtidig med at de har manglet information. Det skaber naturligvis utryghed og angst. Vi er derfor meget taknemmelige for, at vi nu får de nødvendige redskaber til at hjælpe borgere akut i kriseperioden – men også fremover ved tilbagevendende virusepidemier, fx influenza eller corona, i en akut fase, hvor der er brug for at handle hurtigt. Hjælpen vil skabe tryghed for en stor gruppe af mennesker, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark. 

Rådgivningen er åben for alle

Astma-Allergi Danmarks Rådgivning er åben for alle. Foreningen stiller ikke diagnoser og lægger ikke behandlingsplaner, men rådgiverne er sundhedsfagligt uddannede og kan rådgive og støtte generelt samt bidrage med oplysninger om forhold, der gør sig gældende ved astma. 

Med ansættelsen af en psykolog bliver rådgiverne endnu bedre rustet til at håndtere samtaler med borgere, der føler angst og utryghed på grund af den nuværende corona-pandemi.

Astma-Allergi Danmarks Rådgivning kan kontaktes på 4343 4299. Rådgivningen har åbent mandag til fredag fra kl. 9-14 samt onsdag fra kl. 16-18. Rådgiverne sidder klar til at hjælpe alle borgere og visiterer til samtale med psykologen efter behov.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om helbredsangst i forbindelse med corona-virus. Du kan læse pjecen her.

Fakta:

 • Astma er en kronisk lungesygdom, som i Danmark rammer ca. 300.000 voksne og ca. 50.000 børn. Astma er den hyppigste kroniske sygdom blandt danske børn.
 • I forbindelse med sygdom, fx forkølelse og virusinfektioner, herunder corona/ COVID 19, oplever mange akut forværring i deres sygdom. 
 • For nogle kræver det kontakt med læge for justering af medicin eller ændring af behandlingsplan.

​Nyhed: 19.05.2020

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Astma-Allergi Danmark starter kampagne med fokus på pollenrelateret astma på World Asthma Day


Astma-Allergi Danmark: Præcisering af risikogrupper mangler tydelighed

Sundhedsstyrelsen har nu opdateret deres anbefalinger i forhold til, hvilke sygdomme der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb af COVID-19. Derudover har de anbefalinger til, hvordan de personer skal håndtere hverdagen. Astma-Allergi Danmark mener, at anbefalingerne stadig efterlader for meget tvivl og rejser flere spørgsmål.

Astma-Allergi Danmarks holdning til de nye udmeldinger er, at der stadig er for meget uklarhed og utydelighed i forhold til, hvordan udmeldingerne skal fortolkes. 

På vores område har Sundhedsstyrelsen præciseret, at risikoen for et alvorligt forløb er øget i gruppen af patienter – voksne og børn – med kendt kronisk lungesygdom, men man kan ikke sige, hvor meget risikoen er øget. 

Hvordan skal du håndtere hverdagen

Derudover har Sundhedsstyrelsen angivet en række anbefalinger til, hvordan man kan håndtere hverdagen, hvis man er i risikogruppen – skal man fx på arbejde eller i skole, hvis man er i risikogruppen eller en fra husstanden er det?

Sundhedsstyrelsen skriver, at voksne i risikogruppen bør følge de normale forholdsregler for infektioner, som man plejer, eventuelt efter råd fra ens læge. Det betyder, at det man kunne før COVID-19 epidemien, fx tage på arbejde og passe børnebørn, kan man også i vidt omfang gøre nu. Du behøver ikke at blive omplaceret i dit arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom du dagligt har kontakt med mange mennesker. Men du skal være opmærksom på at følge nedenstående særlige forholdsregler.

Hvis man bor sammen med en person i øget risiko, fx en partner eller barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen at man skærper opmærksomheden på at følge de generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning. Se nedenfor.

For børn anbefaler Dansk Pædiatrisk Selskab og Sundhedsstyrelsen, at børn og unge, der før epidemien var i dagtilbud eller skole, også kan være det i den nuværende situation

På nuværende tidspunkt anbefales det, at børn og unge i ”særlig risiko” afventer start i dagtilbud og skole, til der er gjort individuel vurdering. Vurdering foretages af den patientansvarlige læge i samråd med familien.

Forældre og søskende til børn og unge i særlig risikogruppe må ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger arbejde og opstarte dagtilbud og skole, men skal være særligt opmærksomme på symptomer og i særlig grad overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at reducere smittespredning.

Det er vigtigt at være velbehandlet

Sundhedsstyrelsen har i de nye anbefalinger ikke betonet vigtigheden af at være velbehandlet for sin kroniske lungesygdom, da der ikke er evidens for, om det har en betydning for forløbet med COVID-19.

Astma-Allergi Danmark mener, at det er ærgerligt, at der slet ikke tages stilling til at være ”velbehandlet” i fx den gruppe af mennesker, der har moderat astma. Mange patienter vil opleve, at de har svær astma, fordi de får symptomer, som er begrundet i at de ikke er velbehandlet. 

Vi mener fortsat, det er afgørende, at mennesker med astma passer deres behandling, da det under alle omstændigheder styrker lungefunktionen og hindrer langvarige skader i lungevævet. 

Husk også at behandle din høfeber

Da det antages, at personer, der hoster og nyser meget, smitter mere, end personer med få eller ingen symptomer, er det vigtigt at både dine høfeber og astmasymptomer er velbehandlede, så du ikke medvirker til at øge smittespredningen, hvis du også har COVID-19.

Du kan se de nye præciseringer og anbefalinger her, hvor du også kan læse, hvordan 
Astma-Allergi Danmark forholder sig til de forskellige punkter. 

Løbende opdateringer og justeringer

Astma-Allergi Danmark følger ihærdigt med, men du kan også selv holde dig orienteret hos Sundhedsstyrelsen, som løbende udgiver præciseringer og vejledninger.

Nyhed: 04.05.2020


Lægemiddelstyrelsen melder om forsyningsproblemer for Spirocort Turbuhaler og parallelimporterede alternativer

Lægemiddelstyrelsen udmelder at der i øjeblikket er forsyningsproblemer for Spirocort Turbuhaler og parallelimporterede alternativer.

Det anbefales derfor at brugere af dette præparat kontakter egen læge for at finde en ny løsning.

Den nye løsning kan indebære, at du skal lære et nyt device at kende, så husk at bede lægen eller apoteket om en instruktion. 

Tjek også gerne hvor meget medicin du har tilbage, inden du evt. løber tør. Apoteket kan nemlig ikke bare give dig et alternativ uden at du har fået en ny recept hos lægen.

Nyhed: 01.05.2020

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Astmapatienter skal fortsætte behandling

Det er vigtigt, at astmapatienter fortsætter ordineret behandling med binyrebarkhormon under coronaepidemien. For at beskytte dig selv bedst muligt mod coronavirus, er det nemlig meget vigtigt, at du er velbehandlet for din astma.

Det er meget vigtigt, at din astma er velbehandlet. Foto: Colourbox

Der har floreret forskellige holdninger til behandling med binyrebarkhormon (kortikosteroider) under coronaepidemien. Nogle har været af den holdning, at behandlingen helt bør undgås. Det gælder dog ikke brugen af din inhalationsbehandling med binyrebarkhormon, og du kan derfor trygt fortsætte med denne.

Du bør heller ikke stoppe med brugen af binyrebarkhormon i tabletform, hvis de er ordineret af din læge.

Vigtigt at passe din astmabehandling

I forbindelse med coronavirus er det særligt vigtigt, at din astma er velbehandlet. Derfor er det nødvendigt, at du tager den medicin, som din læge har ordineret. Det kan føre til en forværring af din astma, hvis du stopper behandlingen med din inhalationsmedicin. Oplever du, at medicin ikke virker optimalt, eller har du fået nye symptomer, så bør du også kontakte din læge

Er du i tvivl, om du er velbehandlet? Kontakt din læge eller læs mere her.

Du kan også trygt fortsætte din behandling med antihistaminer i tabletform samt næsespray. Der har ikke være meldinger om, at disse præparater er et problem i forbindelse med coronavirus.

Rådfør dig med din læge

Hvis du påtænker at stoppe eller ændre i din astmabehandling, skal du altid rådføre dig med din læge. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er velbehandlet eller har spørgsmål til din behandlingsplan, så skal du også tale med din læge om dette – lægen vil da lave en individuel vurdering af din situation.

Nyhed 29.04.2020

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Eksemkursus var en øjenåbner: "Man skal lære at forstå børneeksem for at kunne tøjle det"

Efter utallige besøg hos lægen og gentagne kure på grund af datterens børneeksem lærte Janni Kjærsgaard på Astma-Allergi Danmarks Eksemkursus, at eksem opfører sig forskelligt og derfor skal behandles individuelt.

Etårige Andrea fik konstateret børneeksem, da hun var tre måneder gammel. I dag er eksemet under kontrol. 

Atopisk eksem (børneeksem) kan se forskelligt ud. Nogle har få pletter med eksem en gang imellem, mens andre er hårdt angrebet med eksem over hele kroppen.

Janni Kjærsgaards etårige datter Andrea fik første gang et udbrud af børneeksem, da hun var blot tre måneder gammel.

- Det så meget slemt ud, hvilket gav os bange anelser. Vi troede først det var stafylokokker, for hun lignede nærmest et blomkålshoved. Det er rigtigt hårdt som mor ikke at kunne vide, om det klør eller gør ondt på hende, fordi hun ikke kan udtrykke sig, fortæller Janni, der bor i Horsens med sin datter og kæreste.

Andreas læge kunne hurtigt konstatere, at det var et udbrud af børneeksem. Han anbefalede en fedtcreme, som de skulle smøre Andrea med i syv dage. Ret hurtigt erfarede parret dog, at det ikke hjalp i ret lang tid ad gangen.

- Det blev en ond cirkel, hvor eksemet blev ved med at komme igen, og så måtte vi starte forfra. Jeg troede, at man kunne gå til lægen og få udskrevet en kur, og så ville problemet være løst – ligesom, hvis man fx har ondt i ørerne, siger Janni.

Tid til at stille de spørgsmål, man ikke stiller hos lægen

Janni blev opmærksom på Astma-Allergi Danmarks Eksemkursus igennem sit arbejde som projektkonsulent i Fredericia Kommune. Her øjnede hun en mulighed for at blive klogere og få nogle gode råd til datterens eksem.

- Det var simpelthen så godt givet ud at bruge en aften på Eksemkursus. Jeg følte mig mødt i forhold til de bekymringer og usikkerheder, jeg havde i forbindelse med Andreas eksem. Det var tiltrængt, at der var tid og mulighed for at stille de spørgsmål, der ikke var tid til hos lægen. Underviserne var meget erfarne og havde fingeren på pulsen i forhold til den nyeste forskning, siger Janni og tilføjer:

- Det var rart med en kritisk sans, der kunne gå ind og afkræfte nogle af de myter, man fx har læst på nettet. Når man er desperat mor, griber man jo fat i hvad som helst, som man tænker kan hjælpe ens barn.

Eksem udarter sig meget forskelligt

På kurset opdagede Janni bl.a., hvor mange måder eksem kan vise sig på, og at sværhedsgraden varierer. Det er individuelt, hvordan man er ramt af eksem, og derfor er man nødt til at se på det enkelte tilfælde, når man skal behandle det.

- Det var virkelig en øjenåbner for mig. Hos lægen fik jeg fornemmelsen af, at der er sådan en standard-behandling, som alle med eksem får. Men nu ved jeg, at vi skal lære Andreas eksem at kende for at kunne tøjle den. Når hun har et udbrud, skal vi afkode dag for dag, hvordan det udvikler sig, siger Janni.

Vi er flere i samme båd

For Janni var det rigtig godt at møde andre i samme situation på kurset, som havde en forståelse af, at eksem er en svær størrelse.

- Jeg talte meget med deltagerne på eksemskolen, og der var meget erfaringsudveksling på tværs af deltagerne. Det var rigtig rart at opleve, at vi er flere i samme båd. 

Lige for tiden er Andreas eksem under kontrol, men Janni er forberedt på, at den vil følge med op igennem hendes opvækst.

- Jeg er blevet bedre til at hvile i det, for jeg ved, at vi ikke gør noget forkert. Eksem har sit eget liv og blusser op ind imellem, så vi indstiller os på at leve med den på dens vilkår.

Eksemkurser

Janni nåede at deltage i dette års Eksemkursus i Fredericia, men vi har desværre været nødt til at flytte de øvrige Eksemkurser til slutningen af 2020 på grund af COVID-19.

Men sidder du med spørgsmål om børneeksem, så er du meget velkommen til at ringe til vores Rådgivning, som i øjeblikket har udvidet åbningstid man-fre kl. 9-14 samt onsdag også fra kl. 16- 18 på tlf.: 43 43 42 99.

Vil du også deltage på Astma-Allergi Danmarks Eksemkurser,  så læs mere her.

​Nyhed: 29.04.2020

Medlemskab for dig med eksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med børneeksem og hudallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Kunstig intelligens giver pollenallergikere nye muligheder

Astma-Allergi Danmark er blandt de første i Europa, der kan præsentere en femdøgnsprognose for pollen. Det giver nye muligheder for at planlægge sin hverdag og behandling, hvis man har pollenallergi.

Nu er det endelig blevet muligt at levere femdøgnsprognose for pollentallet.

Med Astma-Allergi Danmarks nye femdøgnspollenprognose ved hånden bliver det nu nemmere at planlægge sin hverdag og tilrettelægge sin behandling, hvis man er en af de op mod en million pollenallergikere, der hvert år må nyse, klø og hoste sig gennem pollensæsonen.

Med prognosen kan man få en pejling om pollenmængderne de kommende dage – nøjagtig ligesom vejrudsigten varsler om mængden af sol, regn og vind, så man kan indrette sig derefter.

Se prognosen i appen
Femdøgnsprognosen er skabt i samarbejde med it-firmaet Miracle, som har udviklet en helt ny og banebrydende teknologi baseret på machine learning, som er en teknik inden for kunstig intelligens. Det betyder kort sagt, at det er lykkedes at kombinere historiske pollen- og vejrdata med aktuelle prognoser, der via avancerede algoritmer kan forudsige mængden af pollen fem døgn ud i fremtiden.

Algoritmerne er blevet testet, optimeret og tilpasset igennem lang tid, og resultaterne er så lovende, at femdøgnsprognosen nu bliver tilføjet som en funktion i Astma-Allergi Danmarks app Dagens Pollental, der har flere hundredtusinder brugere. En af dem er Pernille Casparsen, som glæder sig til at afprøve femdøgnsvarslingen.

- Det kan gøre mig klogere på, hvad jeg kan forvente i forhold til symptomer, hvilke præparater jeg skal have med mig, og hvordan jeg vil have det mentalt og fysisk på grund af den pollenmængde, der er i luften, siger hun.

På sigt er ønsket at kunne levere mere præcise prognoser for endnu flere lokationer i Danmark, og at pollenprognoserne også vil blive tilgængelige på andre af foreningens medier.

Prognosen som pejlemærke
Pollenprognosen er lige nu i betatest, hvilket betyder, at funktionen er tilgængelig i appen Dagens Pollental, men stadig er under udvikling. Derfor skal man være opmærksom på, at der i prognoser, der rækker ud over to døgn, kan forekomme uregelmæssigheder.

Det skyldes ikke mindst, at en stor del af prognosearbejdet beror på vejrudsigten fra DMI, som har stor betydning for pollenmængderne. Prognoserne er altså i høj grad styret af vejrudsigten, hvor der også kan forekomme afvigelser, og det er vigtigt at huske, at prognoserne ikke er et facit. De skal bruges som pejlemærke, så man kan tage de nødvendige forholdsregler i forhold til sin pollenallergi.

Støt arbejdet med pollentællingerne
Projektet med at udvikle pollenprognoser ved hjælp af machine learning er opstået på baggrund af et behov og efterspørgsel blandt Astma-Allergi Danmarks medlemmer og landets mange pollenallergikere.

- Vi arbejder kontinuerligt med at optimere og effektivisere vores pollentællinger. Derfor er vi meget glade for, at det endelig er lykkedes at levere en femdøgnsprognose, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Hvis du vil give en økonomisk hjælpende hånd til Astma-Allergi Danmarks arbejde med at tælle pollen og til at videreudvikle foreningens services til gavn for pollenallergikere, kan du støtte ved at give et bidrag eller melde dig ind, hvis du ikke allerede er medlem. Samtidig får du Astma-Allergi Danmarks helt nye digitale håndbog spækket med gode råd og viden om pollen.

Den nye femdøgnsprognose for pollen er en del af Astma-Allergi Danmarks app Dagens Pollental. Download appen gratis fra AppStore eller Google Play.

FAKTA: Kunstig intelligens kan forudsige pollenmængder

Machine learning - eller kunstig intelligens - er en metode, der gør en computer i stand til at analysere data, den aldrig har set før. Med machine learning "fodrer" man computeren med store mængder data - for eksempel vejr- og pollendata.

Computeren processerer datamængden ved hjælp af algoritmer, som gør den i stand til at finde og genkende mønstre. På den baggrund kan computeren komme med meget præcise svar på de problemstillinger, man undersøger, og f.eks. komme med forudsigelser om vejr og pollenmængder.

Videoguide

Sådan bruger du femdøgnsvarslingen i Pollental appenMedlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Tydelighed giver tryghed for kronisk syge

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde en præcisering af risikogruppen. Astma-Allergi Danmark har i den forbindelse afgivet høringssvar. Der findes nemlig stor usikkerhed hos patienter med astma i forbindelse med coronakrisen.

Astmapatienter har brug for tydelige og enkelte udmeldinger under coronakrisen. Foto: Unsplash

Der er stor usikkerhed hos patienter med astma i forbindelse med coronakrisen. På grund af tvetydige udmeldinger fra myndigheder og regeringen, står mange astmapatienter tilbage med en lang række spørgsmål: Hvad betyder det for mig? Er jeg i risikogruppen? Er jeg velbehandlet?

I sidste ende er konsekvensen af utydelighed og manglende fokus på den enkeltes udgangspunkt, at mange tusinde mennesker med astma står alene med deres overvejelser – og i flere tilfælde ender i selvisolation, hvor det måske slet ikke er nødvendigt.

Astma-Allergi Danmark ønsker at øge gennemsigtigheden og tydeliggøre risikogrupperne, så børn og voksne med astma ved, hvilke forholdsregler de skal tage på arbejdspladser, skoler og i fritiden.

Præcisering af risikogrupper

Sundhedsstyrelsen er netop nu i gang med at udarbejde en præcisering af risikogrupper i forhold til COVID-19. Astma-Allergi Danmark har i den forbindelse afgivet høringssvar. Vi mener, at der var brug for yderligere præcisering af astmapatienter, i det udkast Sundhedsstyrelsen sendte i høring hos landets patientforeninger i sidste uge.

Astma-Allergi Danmark mener, at der i udkastet var behov for tydeligere præcisering for både børn og vokse med astma. For eksempel i forhold til den variation, der er i sværhedsgraden af astma alt efter, hvilken eksponering af allergener, der er tale om.

Sundhedsstyrelsens præcisering af risikogrupper forventes offentliggjort snarest.

Nyhed: 28.04.2020

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Beskyt dit barns hud ved hyppig håndvask

Der er særligt fokus på håndhygiejne for at undgå corona-smitte i institutioner og skoler. Men hyppig håndvask kan irritere og udtørre dit barns hud og give håndeksem. Hjælp dit barn ved også at passe godt på deres hud.

Beskyt dit barns hænder ved hyppig håndvask

Hyppig håndvask er vigtigt for at undgå corona-smitte. Pas samtidig på sårbar hud med produkter med allergimærkningen Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic. Foto: Colourbox

Myndighederne anbefaler os at vaske hænder ofte for at undgå smitte med coronavirus. Det gælder også for de små, som er vendt tilbage til institutioner og skoler. Men hyppig håndvask kan være hård kost for dit barns hud.

Når dit barn vasker hænder ofte, tærer det på fedtmængden i huden og udtørrer hænderne. Hvis hudbarrieren bliver beskadiget, er barnet i større risiko for eksem, og huden kan svie og klø.

Når dit barn kommer hjem fra institutionen, kan hænderne godt få en pause fra håndvask. Det er coronasmitten, børnene skal beskyttes mod – ikke den normale snavs. Leg i sandkassen og naturen behøver derfor ikke nødvendigvis betyde håndvask hver time. Praktisér derfor gerne en mere behovsorienteret håndvask i hjemmet.

Smør dit barn med fed creme

Hvis du vælger at erstatte nogle håndvaske med hånddesinfektion, så husk at vælge et produkt, der indeholder det fugtbevarende stof glycerin.

Det er et kriterie for hånddesinfektion med allergimærkning Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic, at produktet indeholder glycerin. 

Astma-Allergi Danmark anbefaler at du smører dit barns hænder med en fed creme for at beskytte mod udtørring. Så kan huden bedre opretholde sit fedtniveau, og barnet er bedre beskyttet mod at udvikle eksem. Smør gerne dit barns hænder ind inden sengetid, så cremen kan virke over natten.

Vælg en fed creme med allergimærkningen Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic – så har et hold af erfarne eksperter vurderet alle ingredienserne for dig, og risikoen for at udvikle hudallergi er samtidig minimal.

Til derhjemme anbefaler Astma-Allergi Danmark også, at du vælger en håndsæbe med allergimærkningen Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic. Så bliver hverken du eller dit barn udsat for parfume og andre ingredienser, som er kendt for at være allergifremkaldende, når I vasker hænder.

Opdateret: 16.06.2020

 

Medlemskab for dig med eksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med børneeksem og hudallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning