Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Kom med til Astma-Allergi Danmarks landsmøde 2020

Astma-Allergi Danmark inviterer alle medlemmer til landsmøde den 16. maj 2020 i Korsør.

Deltag i Astma-Allergi Danmarks landsmøde
 

Astma-Allergi Danmark inviterer alle medlemmer til landsmøde den 16. maj 2020 Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør i henhold til Astma-Allergi Danmarks vedtægter. Som stemmeberettiget medlem har du indflydelse på foreningens arbejde og kan blandt andet være med til at bestemme sammensætningen af bestyrelsen.

Få indflydelse

Alle medlemmer kan tilmelde sig landsmødet med mulighed for at blive stemmeberettiget. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være Astma-Allergi Danmark i hænde senest den 18. april 2020. Det samme gælder opstilling af kandidater til bestyrelsen.

Alle medlemmer kan deltage

Er du som medlem interesseret i at deltage i landsmødet som stemmeberettiget, skal du tilmelde dig inden d. 21. marts 2020 til info@astma-allergi.dk. Medlemmer, der ønsker at være gæst til landsmødet, kan tilmelde sig efter fristen, så længe pladser haves.

Rejseudgifter for stemmeberettigede medlemmer dækkes af Astma-Allergi Danmark.

Alle deltagende medlemmer inviteres til frokost.

Spændende foredrag

Efter generalforsamlingen kommer livs -og sundhedscoach Hanne Faarup og holder et foredrag med overskriften ”Find din vej til sprudlende glæde, højt selvværd og troen på dig selv” om livskvalitet hos mennesker med astma og allergi. Her hører du Hannes erfaringer med livet, når man har en kronisk sygdom som astma og allergi, og hvordan man forcerer forhindringer og finder glæden.

Så kom og lyt til det spændende foredrag og del dine erfaringer med andre over en frokost, hvor du også kan møde foreningens bestyrelse.

Program 2020

11.00-13.00 - Generalforsamling

13.00-14.00 - Frokost

14.00-14.15 - Opstart af eftermiddagens program

14.15-15.15 - Sygeplejerske og sundhedscoach Hanne Faarup om livskvalitet og det gode liv hos mennesker med astma og allergi.

15.30 - Afslutning

Nyhed: 23.01.2020

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Vitamin D under graviditeten giver små børn færre astmatiske symptomer

Hvis en gravid kvinde indtager en større dosis af vitamin D end normalt, mindsker det hendes barns risiko for astmatiske symptomer med omkring 25 procent indtil tre-års-alderen. Det viser et studie foretaget af den danske forskningsenhed COPSAC i samarbejde med Harvard University i USA.

D-vitamin under graviditeten kan reducere astmatisk bronkitis hos små børn betydeligt. Foto: Colourbox

Mange børn er i fast rutefart hos børnelægen i de første år. Nu viser dansk og amerikansk forskning, at D-vitamin under graviditeten kan reducere en af de væsentligste besøgsgrunde, nemlig astmatisk bronkitis, betydeligt.

I forskningsstudiet blev en gruppe på 700 gravide delt op i to grupper, hvoraf den ene gruppe fik en normal dosis D-vitamin, og den anden fik syv gange højere dosis af D-vitamin under tredje semester af graviditeten. Et tilsvarende studie fandt sted hos en forskergruppe på Harvard-universitetet i USA, som samarbejder med de danske forskere.

Resultaterne viser, at de børn, hvis mødre indtog den store dosis D-vitamin, havde markant færre astmatiske symptomer end gruppen med børn, hvor moren fik en normal dosis D-vitamin, men at effekten ophører, når børnene er omkring seks år gamle.

– Vi finder en reduktion i hyppighed af astmatiske symptomer i de første tre år, men omkring seksårs-alderen er der ikke længere effekt. Så det er en effekt på de tidligere småbarns-symptomer, som rammer cirka hvert femte barn. Det er en stor gevinst, selvom effekten ikke varer ved op omkring skolealderen, fortæller forskningslederen, Hans Bisgaard.

Sidegevinst i gode tænder

En sidegevinst ved den store dosis D-vitamin er, at børnene omkring seksårs-alderen havde stærkere tandemalje. Det er normalt at have emaljedefekter, hvilket vil sige, at emaljen er nedbrudt, for en tredjedel af børn i seksårs-alderen, hvilket også sås hos den gruppe af børnene, hvor moren har fået normal dosis D-vitamin. Men hos børnene, hvor moren har fået den store dosis D-vitamin, var det kun 15 procent af børnene, der havde emaljedefekt som seksårige.

Ingen bivirkninger ved større dosis D-vitamin

Alt, hvad vi indtager, kan være farligt for os i for store mængder. Men ifølge Hans Bisgaard er den syvdoblede dosis af D-vitamin inden for det sikre område og vil ikke give bivirkninger:

– Hvis du kommer langt højere op, så kan der være bivirkninger – men det gælder jo alt. Hvis man ligger indenfor det sikre område, så er der ikke bivirkninger. Der er lige blevet lavet et amerikansk studie, hvor man gav en dosis, der var tyve gange højere end normalt, uden at se bivirkninger. Syv gange højere end normalt ligger i midten af det sikre område.

Nyhed: 21.01.2020

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


El og hassel er i luften – pollensæsonen er startet

Astma-Allergi Danmark har opfanget de første pollen i luften og begynder nu at udsende Dagens Pollental og Dagens Pollenvarsling for Østdanmark. Sæsonen er startet en måned tidligere end normalt.

Hasselrakler

Pollensæsonens tidlige start skyldes det milde vintervejr i december og januar. Foto: Astma-Allergi Danmark

Forårstræerne el og hassel er begyndt at blomstre, og nu er de første pollen gået i pollenfælden i København. Ifølge biolog og leder af pollentællingerne ved Astma-Allergi Danmark, Karen Rasmussen, skyldes pollensæsonens tidlige start det milde vintervejr i december og januar.

– Vi har fundet de første pollen fra hasselbuske og elletræer, og det er cirka en måned tidligere end en gennemsnitlig sæson. Vi skal tilbage til 2007 for at finde en tidligere sæsonstart end i år. Normalt starter sæsonen for forårspollen først midt i februar, men denne kan variere med op til to måneder afhængigt af vejret.

Hvor slem sæsonen bliver for dig som allergiker, afhænger af vind og vejrforhold. Milde vejrforhold med lune temperaturer og solskin giver normal flest pollen. Der er dog stadig lidt håb for dem, som allerede snøfter. Kommer der perioder med nedbør eller kulde, kan det nemlig bremse pollenspredningen. 

Det er ikke ualmindeligt, at birkepollenallergikere også reagerer på pollen fra el og hassel. Hvis man har allergi overfor birkepollen, som over halvdelen af Danmarks en million pollenallergikere, kan man derfor opleve symptomer på høfeber eller astma allerede nu. 

Sådan holder du dig opdateret

Et højt pollental medfører ofte værre symptomer på pollenallergi. Astma-Allergi Danmarks medlemmer og andre pollenallergikere kan med fordel følge med i foreningens forskellige pollenservices. Her kan du holde dig opdateret på pollentallene og justere din behandling derefter. 

Særligt Astma-Allergi Danmarks pollen-app, Dagens Pollental, er en vigtig hjælp for mange pollenallergikere i pollensæsonen. Men appen kan du have det seneste pollental og det forventede pollenniveau for dagen med i lommen. 

Få råd og vejledning til din pollenallergi

Pollensæsonen med medfølgende snøft, kløe og nys kan føles lang og sej, og den kan give anledning til spørgsmål om den bedste behandling og behov for gode fif til at komme igennem hverdagen.

Som pollenallergiker står du ikke alene med din pollenallergi. Astma-Allergi Danmark tilbyder kompetent og individuel telefonisk rådgivning til alle. Få rådgivning på tlf. 43 43 42 99 mandag til fredag 9-12 og onsdag 16-18. 

Som medlem har du også adgang til både skriftlig rådgivning og at booke et opkald fra en rådgiver, når du har tid.

Nyhed: 20.01.2020

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Hudallergi gør livet sværere – særligt de unge er ramt

En undersøgelse fra Astma-Allergi Danmark viser, at otte ud af 10 danskere med hudallergi oplever, at allergien forringer deres livskvalitet. De unge er hårdest ramt, og Astma-Allergi Danmark efterlyser et større fokus på området.

Hudallergi og livskvalitet
Hudallergi viser sig som eksem, når huden har været i kontakt med det, som man er allergisk over for. Foto: Colourbox 

En undersøgelse fra Astma-Allergi Danmark viser blandt andet, at otte ud af 10 danskere med hudallergi oplever, at hudallergien forringer deres livskvalitet. Og det er bekymrende. 

– Astma-Allergi Danmarks Rådgivning får mange henvendelser fra danskere med symptomer på hudallergi, og mange ved ganske enkelt ikke, hvad deres hud reagerer på, og hvordan de får en bedre livskvalitet. Henvendelserne viser sammen med den nye undersøgelse et klart behov for et større fokus på området, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Hudallergi – som også kaldes kontaktallergi – viser sig som eksem, når huden har været i kontakt med det, som man er allergisk over for. De hyppigste årsager til hudallergi er parfume, konserveringsmidler og nikkel, men mange andre stoffer kan også udløse hudallergi med eksem.

Unge er hårdest ramt

Undersøgelsen viser, at det især er de unge voksne i aldersgruppen 18 til 35 år, som er voldsomt generet af deres hudallergi.

Gener som kløe, oplevelsen af at ens hud er grim og dårlig nattesøvn er noget af det, som fylder mest hos de unge. Samtidig oplever de unge oftere end de øvrige aldersgrupper, at hudallergien påvirker deres selvtillid. 

Første skridt mod en bedre livskvalitet er at vide helt præcist, hvad der udløser hudallergi. Derfor er det vigtigt at få stillet en diagnose hos en hudlæge, så man ved fx hvilke indholdsstoffer i plejeprodukter, man ikke kan tåle og derfor skal holde sig fra.

–  Hudallergi kan rent faktisk forebygges ved at undgå allergifremkaldende indholdsstoffer. Et godt pejlemærke for at forebygge hudallergi er at gå efter Astma-Allergi Danmarks allergimærkning Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic, siger Anne Holm Hansen. 

FAKTA

 • Hudallergi viser sig som eksem, når huden har været i kontakt med det, som man er allergisk over for.
 • Otte ud af 10 (81%) med hudallergi oplever alle en forringelse af deres livskvalitet. 120.000 danskere oplever i høj grad eller meget høj grad en forringelse af livskvaliteten.
 • Næsten dobbelt så mange kvinder (40 %) som mænd (24 %) oplever at have hudallergi.
 • Hudallergi viser sig tidligt: Over halvdelen (52 %) oplever hudallergi første gang, før de fylder 20 år.
 • Kløe er primær gene (55 %), fulgt af grim hud (24 %), dårlig nattesøvn (10 %) og irritabelt humør (9 %). De unge - 18-35-årige - oplever oftere og flere gener end de øvrige aldersgrupper.
 • En del har svært ved at undgå symptomer. Hos de 18-35-årige har hver fjerde (25 %) meget svært eller svært ved at undgå det, som giver eksem. Blandt alle adspurgte er det 16 %.

Kilde: Astma-Allergi Danmark. Undersøgelsen ”Kontaktallergi – Undersøgelse af gener, behandling og livskvalitet”, november 2019. Undersøgelsen er bestilt af Astma-Allergi Danmark og gennemført af Webpol og www.asbjørnjensen.dk.

Nyhed: 16.01.2020

Medlemskab for dig med eksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med børneeksem og hudallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Nu kan du søge et legat på 5.000 kroner

Er du ældre, enlig og har brug for en økonomisk håndsrækning? Så kan du som medlem af Astma-Allergi Danmark søge om et legat på 5.000 kroner.

Legat for medlemmer
Kender du en, som vil få glæde af et legat? Foto: Colourbox

Astma-Allergi Danmark er glade for igen i 2020 at kunne uddele 20 legater á 5.000 kroner til ældre, enlige medlemmer af foreningen. Legaterne er bevilget af Fondation Juchum.  

Astma-Allergi Danmark opfordrer derfor alle ældre, enlige medlemmer til at søge. Måske er det dig selv, eller en du kender, som kan få glæde af et legat?

Sådan søger du

Skriv en kort begrundelse for, hvorfor du har brug for legatet, og vedhæft din seneste årsopgørelse som dokumentation.

Ansøgning og dokumentation sendes gennem Sikker mail.

Ansøgningsfrist er 1. april 2020. De heldige legatmodtagere får besked i løbet af april 2020.

Du skal være opmærksom på, at beløbet bliver indberettet til SKAT. Hvis du får sociale ydelser, kan legatet blive modregnet disse.  

Husk, at man skal være medlem af Astma-Allergi Danmark for at komme i betragtning til et af de 20 legater á 5.000 kroner. 

Vi glæder os til at give en opmuntring til de medlemmer, der trænger! 

Tidligere modtagere af legatet fortæller:

 

 

Det gør mig så glad og taknemmelig, da jeg nu kan tage på hjerte-lungerekreationsophold. 
 

 

Tusind, tusind tak fordi jeg er kommet i betragtning til legatet. Jeg er SÅ glad og taknemmelig. 
 

 

Tusind tak fordi jeg var så heldig at få et legat. Nogle af pengene bliver brugt til at deltage i et stafetløb med formålet ”bevæg dig for livet. 
 

Nyhed opdateret: 15.01.2020

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Pollenfælden er klar til en ny sæson

Pollenfælden er hentet ud af sit vinterhi og står klar til at indfange pollen. Det betyder, at Astma-Allergi Danmark allerede nu begynder at holde øje med årets første pollen.

Pollenfælden klar i København

Pollenfælden står nu klar på sin plads i København. Foto: Astma-Allergi Danmark

Pollensæsonen nærmer sig, og det samme gør tiden for irriterede øjne og tilstoppede næser. Som følge af den indtil videre milde vinter er det ikke ualmindeligt, at elletræer og hasselbuske begynder at blomstre i januar. Astma-Allergi Danmark har derfor monteret pollenfælden i København, 15 meter over jorden, klar til at fange årets første pollen.

Hvornår begynder pollensæsonen?

Pollensæsonens start afhænger af vejret i den kommende tid. Typisk begynder pollensæsonen i midten af februar, men en mild vinter kan have indflydelse på træernes udfoldelse og dermed på sæsonstarten.

– Indtil nu har vinteren været mild, hvilket kan give en tidlig pollenstart. Får vi imidlertid koldt vejr og frost, kan det udsætte sæsonstarten, fortæller Andrea Pil-Holm, biolog og leder af pollentællingerne i Astma-Allergi Danmark.

Følg med i de bagudrettede, ugentlige pollenmålinger fra uge 3 på astma-allergi.dk her og her eller i appen Dagens Pollental under "Sæson".

Der er også risiko for, at varme vinde fra syd og sydøst trækker pollen fra andre lande ind over Danmark. Derudover kan en hasselbusk, der står beskyttet placeret i haven, afgive pollen lokalt tidligere, end det registreres i Astma-Allergi Danmarks pollenmålinger. Nogle pollenallergikere kan derfor måske allerede mærke, at de første pollen er i luften og bør tage sine forholdsregler og forberede sig på den kommende pollensæson.

Når pollenniveauerne i luften stiger, kan de daglige pollenmålinger findes i appen Dagens Pollental, på Twitter, på astma-allergi.dk og via pollenmailen

Få gode råd om pollenallergi

Astma-Allergi Danmarks Rådgivning står klar til at guide og hjælpe med individuel vejledning om din allergi, så du lettere kommer igennem sæsonen. Rådgivningen er åben fra mandag til fredag 9.00 – 12.00 samt onsdag 16.00 – 18.00. Som medlem af Astma-Allergi Danmark får du adgang til vores Medlemsrådgivning. Her kan du få skriftlig rådgivning eller booke et opkald fra en rådgiver, når det passer dig.

Når først pollensæsonen er over os, kan det være svært at undgå at blive udsat for pollen udendørs, for de små luftbårne pollen kan flyve langt. Vi har derfor samlet en lang række gode råd om pollen, så du kan komme bedst muligt igennem sæsonen.

Nyhed: 09.01.20

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Vær opmærksom på migrænesymptomer, hvis du har astma

Ny forskning viser en betydelig sammenhæng mellem migræne og astma. Den nye viden kan bidrage til bedre behandling af begge sygdomme og indikerer, at det er en god idé at være særligt opmærksom på migrænesymptomer, hvis man har astma.

Sammenhæng mellem migræne og astma
Mennesker med astma her en forhøjet risiko for også at have migæne – og omvendt. ​Foto: Colourbox

Hvis du har astma, er det en god idé at være opmærksom på, om du også har symptomer på migræne. Ny forskning fra Medicinsk Afdeling, Lungemedicinsk Sektion, Herlev-Gentofte Hospital viser nemlig, at mennesker med astma har en forhøjet risiko for også at have migræne – og omvendt.

Studiet består af undersøgelser af data fra Det Danske Tvillingeregister, som rummer oplysninger om tvillinger født i Danmark gennem 140 år. Registret bruges til videnskabelige analyser og bliver drevet af Syddansk Universitet.

Ud fra data om 12.449 voksne tvillinger fandt Howraman Meteran, læge og forsker ved Lungemedicinsk Sektion, en signifikant sammenhæng mellem de to sygdomme, også når man har taget højde for andre risikofaktorer såsom rygning, alkohol, overvægt og fysisk aktivitet. Personerne med diagnosticeret migræne havde en 32 procent højere risiko for også at have astma end gruppen uden migræne.

I Danmark lever mellem 250.000 og 300.000 voksne med astma og omkring 640.000 med migræne. Sygdommene tilhører kategorien af inflammatoriske sygdomme, og forskningens næste skridt er at undersøge, om der findes et genetisk overlap, som betyder, at det er de samme gener, der er på spil, når det kommer til at udvikle migræne og astma.

Den rigtige behandling er vigtig

Astmapatienter kan med fordel være særligt opmærksomme på hovedpinesymptomer, som kan indikere migræne:

– Mange astmapatienter oplever hovedpine fra tid til anden. Det kan skyldes, at de har en ukendt allergi, som påvirker bihulerne, og det kan også være et tegn på migræne. Derfor er det vigtigt at besøge lægen, så man får den rigtige behandling, fortæller Howraman Meteran. 

Mange snupper en håndkøbspille med paracetamol eller ibuprofen, når de har hovedpine. Men ifølge Howraman Meteran kan øget brug af netop den type medicin faktisk forværre ens astma. Derfor er det vigtigt, at man får den rigtige behandling, hvis det er migræne, der er skyld i hovedpinen: 

– Overdreven brug af paracetamol og ibuprofen kan faktisk godt forværre astma. Så hvis man går og behandler sin migræne udelukkende med Panodil og Ipren, fordi det er det, man kan få i håndkøb, så kan det forværre astmaen.

Fakta: Hvad er migræne?

 • Anfald med oftest ensidig hovedpine af pulserende karakter, som varer 4-72 timer
 • Ofte ledsaget af kvalme og opkastning, lys- og lydfølsomhed
 • Hvilken side, smerterne rammer, kan variere fra anfald til anfald
 • Mange migrænepatienter har også spændingshovedpine

Kilde: Sundhed.dk

Behandling af den ene sygdom kan muligvis hjælpe på den anden

Howraman Meteran fortæller, at det vil være spændende at undersøge, om migrænemedicin kan have en positiv indvirkning på astma. Tidligere har studier nemlig vist, at blandt mennesker, som lider af flere inflammatoriske sygdomme, kan behandlingen af én sygdom lindre symptomerne på de øvrige sygdomme.

– Der er ingen grund til at tro, at det ikke også skulle forholde sig sådan for patienter med astma og migræne, men vi ved det ikke med sikkerhed endnu. Det vil være spændende at undersøge, da vi ved, at behandling og kontrol af den ene sygdom kan mildne symptomerne ved den anden sygdom. Forklaringen er, at det er nogle af de samme inflammatoriske reaktioner, der går i gang. Hvis man kan dæmpe den ene sygdom, så er der et mindre inflammatorisk udbrud, som gør, at den anden sygdom bliver mildere, udtaler Howraman Meteran.

Samtidig er det også en god idé for mennesker med migræne at være opmærksomme på, om de har ubehandlet astma, fordi et migræneanfald ofte også medfører en påvirkning i lungerne.

Nyhed: 03.01.2020

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


”Medlemskabet gør en forskel for os”

Familien Marquardt lever med astma og allergi tæt inde på livet. Gennem familiens medlemskab af Astma-Allergi Danmark får de brugbar viden og mulighed for at sparre med andre familier i lignende situationer.

Kim Marquardt

Kim Marquardt og familien har stor glæde Astma-Allergi Danmarks medlemstilbud. Foto: Astma-Allergi Danmark

En hverdag med allergi, høfeber, astma og eksem har sine udfordringer for mange danskere. Hos familien Marquardt har sønnen Oliver på 10 år astma og nøddeallergi. Det kan give nogle situationer i hverdagen, hvor familiens medlemskab af Astma-Allergi Danmark er en stor hjælp.

– Via vores medlemskab får vi nogle medlemsblade, og vi har mulighed for at få information. Både omkring forskning men også omkring praktisk ting i hverdagen, som gør en forskel for os og giver os mere viden, fortæller Kim Marquardt, som har været medlem af Astma-Allergi Danmark i fem år.

– Det gør det mere kvalificeret for os at kunne stille spørgsmål, når vi skal til lægen og have opfølgninger og undersøgelser, siger han.

Rådgivningen er en hjælp i hverdagen

Et liv med astma og allergi kan medføre en lang række spørgsmål. Derfor sidder Astma-Allergi Danmarks kompetente rådgivere klar til at lytte og give gode råd til hverdagen med astma og allergi. Det er et medlemstilbud, som har stor værdi for Kim og hans familie.

– Hvis vi står i en situation, hvor vi har behov for sparring, kan vi benytte Rådgivningen. Det kan være svært at sparre med andre, der ikke har de samme udfordringer tæt inde på livet. Der er Rådgivningen fantastisk.

Familien Marquardt har benyttet Rådgivningen, da de stod i en specifik problemstilling i forhold til sønnen Oliver og håndtering af nødder andre steder end i hjemmet.

– Vi fik supergod vejledning og på baggrund af det, så fandt vi faktisk nogle rigtig gode løsninger, fortæller Kim.

Astma-Allergi Danmarks Rådgivning kan kontaktes telefonisk alle hverdage mellem 9-12 samt onsdag kl. 16-18. Medlemmer kan også benytte Medlemsrådgivningen og få skriftlig rådgivning via en sikker selvbetjeningsløsning på alle tidspunkter af døgnet, eller ved at booke et opkald fra en af vores rådgivere.

Familiekursus i Lalandia er et hit

Kim er ikke i tvivl om, at de vil gøre brug af Rådgivningen igen, hvis de ender i en situation, hvor de har behov for sparring. Udover Rådgivningen er familien Marquardt, og særligt sønnen Oliver, begejstrede for Astma-Allergi Danmarks familiekursus i Lalandia, som de for nyligt har deltaget i for anden gang.

– Det at møde andre i samme situation betyder rigtig meget for især vores søn. Så kan han se, at han ikke er den eneste, der render rundt og døjer med de udfordringer.

Selv sætter Kim pris på muligheden for at få ny viden og sparre med andre familier i samme båd.

– Vi havde muligheden for at stille spørgsmål og vi fik rigtig mange svar på nogle ting, som vi var i tvivl om. Vi mødte andre familier, som står i lignende situationer, og vi hørte nogle super foredrag. Det var en rigtig god weekend.

Nyhed: 18.12.2019

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Få refunderet udgifter til allergivaccination

Der har i en periode har været forkert praksis omkring egenbetaling af allergivaccine til injektion på offentlige sygehuse, oplyser flere regioner. Nogle patienter har ved en fejl selv betalt for allergivaccinen og har nu mulighed for at søge om refusion af afholdte udgifter.

Nogle patienter kan søge om refusion af afholdte udgifter for allergivaccination. Foto: Colourbox

Flere regioner har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling af allergivaccine. Nogle patienter har ved en fejl selv betalt for allergivaccine til indsprøjtning på sygehuse som led i behandling. Dette har ikke været i overensstemmelse med reglerne, og derfor er det nu muligt for disse patienter at ansøge om refusion af afholdte udgifter.

Betingelser for refusion

Har du ved en fejl selv betalt for allergivaccination, skal du kunne dokumentere dine udgifter for at søge refusion. Du kan (eventuelt mod gebyr) kontakte det apotek, hvor du har handlet. Apoteket kan udskrive kvitteringer på den allergimedicin, du har købt to år tilbage i tiden.

Egenbetalinger, der har fundet sted for mere end tre år siden, vil som udgangspunkt være forældede. 

Kontakt det sygehus, hvor du har modtaget allergivaccination for flere oplysninger samt vejledning til ansøgning om refusion.

​Nyhed: 17.12.2019

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Kæledyr uden for hjemmet udfordrer allergikere

De fleste dyreallergikere holder sig på afstand af kæledyr. Men hvad med de dyr, som kan være svære at undgå? Såsom chefens labrador på kontoret, besøgshunden på plejehjemmet eller sidemandens mops i flyet. Astma-Allergi Danmark sætter fokus på problematikken.

Kæledyr og allergi
Astma-Allergi Danmark sætter fokus på, hvordan kæledyr uden for hjemmet udfordrer allergikere.Foto: Colourbox

Vejrtrækningsproblemer, løbende næse og sviende øjne er alle symptomer, som pelsdyrallergikere kan undgå, så længe de holder sig på afstand af dyr og miljøer, hvor der vil være allergener fra dyr i luften. Det er dog særligt svært for nogle, når kæledyr bliver en del af det faste inventar udenfor hjemmets fire vægge.

Et af stederne er arbejdspladsen, hvor allergikeren kan møde ind til chefens hund under skrivebordet. Der findes nemlig ingen regler i Arbejdsmiljøloven for tilstedeværelsen af dyr og håndtering af allergi over for dyr.

Stort tema om dyr og allergi

Læs meget mere i medlemsbladet AstmaAllergi nr. 6 2019.

 • Kæledyr på arbejdet, i transport og på restaurant og hotel
 • Interview: Hjemmesygeplejerske med allergi over for dyr
 • Læserbrev: Når dyr er en del af kontorlandskabet
 • Syv myter om dyr og allergi

Bliv medlem og læs hele temaet i medlemsbladet

– Arbejdspladsen kan opstille regler for dyr på arbejdspladsen, da det ikke er en del af Arbejdsmiljøloven. Ved tilsyn vil arbejdstilsynet foretage en vurdering af indeklimaet, men der er ikke specifikke regler om dyr på arbejdspladsen, siger tilsynschef hos Arbejdstilsynet Lars Tue Toft Pedersen.

Det er altså op til allergikeren og dennes arbejdsplads at finde et kompromis, så han, hun(d) og chefen alle kan være der.

Besøgshunde i støt stigning

Det er ikke kun på arbejdsmarkedet, at kæledyrene er rykket tættere på. Tendensen ses også på institutioner som plejehjem og dagscentre. 

Eksempelvis har TrygFondens besøgshundeordning 860 besøgssteder tilknyttet deres ordning over hele landet. Siden 2010 har de faciliteret besøg af hunde på bosteder, plejehjem, hospices og forskellige dagscentre og er kun steget i udbredelse. Også i måden, de håndterer allergier på. 

– Det er en forudsætning for besøgene, at folk med allergi har mulighed for at undgå kontakt med dyrene. Og det er besøgshundekoordinatoren på besøgsstedet, der har det ansvar, for de kender beboerne og personalet, siger projektchef Galina Plesner.

Hun understreger samtidig, at de hos TrygFondens besøgshundeordning lægger stor vægt på først at sende hunde ud, når de har godkendt stedet. For det er vigtigt, at borgere, der er demente og kan have glemt, at de har allergi, ikke skal have gener af besøgene.

Følger udviklingen nøje

I Astma-Allergi Danmark følger man udviklingen nøje. Især er man bekymret for, om allergikeren overlades til andres venlige hensyn – ikke mindst på arbejdsmarkedet:

– Det er et stort problem, hvis man som allergiker er nødt til at tage medicin eller leve med allergisymptomer for at kunne passe sit arbejde. Når der ikke er regler på området, kan det blive et spørgsmål om mig eller hunden. Og det er ikke fair, at allergikere skal stå i en situation, hvor de må forlade et job, fordi chefen vil have sit kæledyr med på arbejde, udtaler Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Artiklen er et uddrag fra en artikel i AstmaAllergi-bladet nr. 6 2019. Som medlem kan du læse hele temaet om kæledyr og allergi i medlemsbladet. Læs medlemsbladet digitalt eller få det tilsendt med posten.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Kom og bliv klogere på børneeksem

Kom og vær med, når Astma-Allergi Danmark inviterer til en aften, hvor du får ny viden om børneeksem/atopisk eksem.


Hvad kan årsagerne til eksem være? Og hvordan behandler jeg eksem i forværring? Få svar på dine spørgsmål på Astma-Allergi Danmarks eksemkurser i 2020. Foto: Shutterstock

Kom på eksemkursus og bliv klogere på børneeksem, når Astma-Allergi Danmark inviterer medlemmer, som har børneeksem/atopisk eksem tæt inde på livet til en aften med ny viden og gode råd.

Undervisningen er målrettet forældre til børn med eksem samt unge og voksne, som selv har eksem.

Eksemskolerne 2020 vil foregå i byerne Fredericia (4. marts), Ringsted (11. marts), Aalborg (18. marts) og Aarhus (19. marts).

Det vil være Kristina Sophie Ibler, afdelingslæge, ph.d. og Christine Munch Westergaard, sygeplejerske, begge fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde, som står for undervisningen.

På eksemkurset har vi god tid til at besvare dine spørgsmål, og der vil desuden være en enestående mulighed for, at du kan møde andre i samme situation, som har eksem tæt inde på livet, og hvor sygdommen præger hverdagen.

Nyhed: 10.12.2019

Medlemskab for dig med eksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med børneeksem og hudallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Opbakning til nyt forslag om stop af brændeovne

Brændeovnsrøg er hovedkilden til sundhedsskadelig partikelforurening i luften, som blandt andet er til gene for personer med astma. Astma-Allergi Danmark bakker derfor op om Københavns overborgmester Frank Jensens nye forslag til at nedsætte antallet af brændeovne.

Brændeovnsrøg er sunhedsskadelig

Partikler fra brændeovnsrøg er sundhedsskadelige og forværrer astma. Foto: Colourbox

Røg fra brændeovne er sundhedsskadelig og står for 70 procent af partikelforureningen i luften på landsplan. Udover at være skyld i op mod 550 for tidlige dødsfald på landsplan, forværrer partikler fra brændeovnsrøg astma. Der er desuden mistanke om, at røgen kan sætte gang i udviklingen af astma hos ellers raske personer.

Astma-Allergi Danmark er derfor enige i et nyt forslag fra Københavns overborgmester, Frank Jensen, som skal sætte en stopper for flere brændeovne.

Københavns overborgmester vil brændeovnene til livs

Der er cirka 16.000 brændeovne i København, hvoraf næsten alle sammen findes i boliger med klimavenlig fjernvarme. På landsplan anslås det, at der findes mellem 700.000 og 800.000 brændeovne, som bidrager til forurening med sundhedsskadelig røg.

For at undgå at der kommer nye brændeovne til, foreslår Frank Jensen, at alle kommuner får bemyndigelse til at forbyde opsætning af brændeovne i bygninger med klimavenlig varmeforsyning.

Frank Jensen foreslår samtidig, at skrotningspræmien for brændeovne stiger. Præmien for at skille sig af med sin brændeovn skal stige fra 2.000 kroner til 5.000 kroner. Tager man imod skrotningspræmien, fraskriver man sig samtidig retten til at udskifte ovnen med en anden. På nuværende tidspunkt omfatter skrotningspræmien kun brændeovne fra før 1995. Som en del af det nye forslag vil skrotningspræmien også omfatte nyere ovne.

Astma-Allergi Danmark bakker op

Astma-Allergi Danmark er enige i Frank Jensen forslag, og ser det som et reelt og godt bud på at forsøge at nedbringe luftforureningen. Det vil ikke blot være til gavn for personer med astma og følsomme luftveje, men også alle andre, som ligeledes udsættes for brændeovnenes sundhedsskadelige partikler.

Nyhed: 04.12.2019

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Fritvoksende græsrabatter er dårligt nyt for allergikere

Når flere kommuner planlægger at lade græsset stå i vejkanter, har det betydning for mængden af græspollen i lokalområdet, og dermed også for pollenallergikernes symptomer. Samtidig bidrager det kun i mindre grad til biodiversiteten, selvom det ofte er formålet med at lade det gro.

Højt græs
Når græs får lov at vokse frit, går det i blomst og frigiver store mængder pollen. Foto: Colourbox

Flere kommuner planlægger at lade græsset vokse frit langs landevejene for at give føde og levesteder til insekter. Det sker sandsynligvis som følge af de senere års stigende fokus på aktivt at øge grønne områder og insektfremmende beplantning. Højt græs, der blomstrer, gør dog mennesker med pollenallergi syge.

Allergi overfor græspollen er den mest udbredte pollenallergi i Danmark. Mere end 500.000 danskere (ca. 14% af den voksne befolkning) lider af græspollenallergi og har høfebersymptomer. Sæsonen for græs er lang, og kan være meget hård at komme igennem for allergikere, som ofte kan have flere sygedage på grund af deres allergi.

I 2019 fik foreningen en henvendelse fra et medlem, der var så stærkt generet af græs langs vejkanterne, at vedkommende måtte tage bilen til arbejde i stedet for cyklen, og som på de værste dage måtte lægge sig syg fra arbejde. Det er desværre ikke unormalt at være syg af pollenallergi.

Græs frigiver mindre pollen, når det trimmes

For Astma-Allergi Danmarks medlemmer og for borgere i øvrigt med pollenallergi har det stor betydning for helbred og livskvalitet, at kommunerne holder græsset nede, fordi man dermed mindsker mængden af græspollen i luften.

Når græs får lov at vokse frit, så går det i blomst og frigiver store mængder pollen. Normalt kan man begrænse græssets blomstring, og dermed udledningen af pollen, ved at slå det igennem blomstringssæsonen.

Er du også generet af pollen?
Hent vores app og få daglige pollenopdateringer

 

Insekter har glæde af blomster – ikke græs

En vigtig pointe, når det kommer til biodiversiteten, er, at de vilde danske bier ikke får ret meget glæde af højt græs. Græs bliver nemlig bestøvet gennem vinden og ikke af insekter, som fx bier. Når planter er vindbestøvede, betyder det, at der ikke er nogen insekter, som får føde fra deres blomstring. Bierne kan altså hverken bruge græs som føde eller levested.

Samtidig er græs en meget dominerende plante. Når græs vokser frit, tager det både sol, vand og plads fra de vilde markplanter. Vilde markplanter er ellers netop de planter, som kan bidrage med føde til bier og sommerfugle. Markplanter er som oftest også insektbestøvede, og planternes pollen transporteres derfor ikke i luften. De udgør derfor ikke et problem for pollenallergikere.

Vilde markblomster er bedre for både bier og pollenallergikere

Astma-Allergi Danmark samarbejder med foreninger, der arbejder for rigere natur og biodiversitet. Det gør vi for at kunne rådgive vores medlemmer. Der er bred enighed om, at en øget mængde af vilde markplanter og -blomster vil være bedst for både bier og allergikere.

En metode til at opnå flere vilde markblomster, er, at fjerne græsset ved at skrælle det øverste jordlag af og derefter udså frøblandinger med markblomster. Der findes andre metoder, som også kan bidrage til biodiversiteten ved flere markplanter – men at lade græsset stå, er ikke den mest effektive eller hensigtsmæssige af dem.

Astma-Allergi Danmark håber, at kommunerne vil have det store antal syge borgere, der bor og færdes i deres kommune, med i tankerne, hvis de overvejer at lade græsset stå.

Nyhed: 4.12.2019

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Juleblomster kan trigge din pollenallergi

Spred glæde i juletiden med en ny allergivenlig blomsterbuket skabt af Astma-Allergi Danmark i samarbejde med FLOWR.DK.

Allergivenlig julebuket
Den allergivenlig julebuket er skabt af Astma-Allergi Danmark og online blomsterbutikken FLOWR.DK. I buketten er der bl.a. roser og mandstro. Foto: FLOWR.DK 

Glæd en du holder af med en allergivenlig julebuket. Astma-Allergi Danmark har i samarbejde med den online blomsterbutik FLOWR skabt den smukkeste blomsterbuket til gavn for alle, der har pollenallergi eller er duftoverfølsomme.

– Vi ved fra vores medlemmer, hvordan julens blomster kan give høfebersymptomer som nys og løbende næse. Derfor er vi meget glade for at glæde alle med en smuk allergivenlig julebuket, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Blomsterbuketter og dekorationer er populære i juletiden, men mange af de traditionelle juleplanter kan være et problem for pollenallergikere og dem, der er duftoverfølsomme. Det gælder juleblomster som julestjerne, krysantemum, hyacint og lilje, som kan give høfebersymptomer.

Allergivenlig julebuket i mandelgave

Hvis du selv eller en af dine nærmeste har pollenallergi, kan du alligevel komme i den rette julestemning med flotte allergivenlige blomster som fx kristtorn og roser, der ikke er kendt for at give gener.

Du kan også bestille den allergivenlig julebuket, som Astma-Allergi Danmark har skabt i samarbejde med online blomsterbutikken FLOWR. Buketten kan være et alternativ til adventspakken, mandelgaven eller en kærlig værtindegave til årets julefrokost.

Buketten er bundet af roser, mandstro, eustoma og ructus – blomster og snitgrønt, som ikke er kendt for at give gener hos pollenallergikere og dem, der er duftoverfølsomme. Julebuketten leveres indtil 23. december 2019, og derefter kommer der en ny allergivenlig buket, som kan bestilles.


Den allergivenlige buket kan købes på FLOWR.DK, og for hver solgt buket donerer FLOWR.DK 10 kroner til Astma-Allergi Danmarks arbejde.

Nyhed: 3.12.19
Opdateret: 16.01.20

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Usikkerheden er der ikke længere

Når ens barn har børneeksem, kan det være svært at være forælder og leve med usikkerheden om at gøre det rigtige. Og hvad gør man så for at hjælpe sit barn?

Hos familien Baggesen er allergi og eksem en del af hverdagen. I dag er usikkerheden heldigvis ikke længere en fast følgesvend. Foto: DILLING

Usikkerheden fylder ofte hos forældre til børn med både astma, allergi, høfeber og eksem. For hvordan hjælper man bedst sit barn, når en overfølsomhedssygdom lige pludselig fylder alt i hverdagen? Det spørgsmål stillede Tina Baggesen, mor til Simon og Sara, ofte sig selv, da børnene var små, og de begge begyndte at døje mere og mere med eksem.​

– Saras eksem startede omkring børnehavealderen. Og der gik faktisk mange år, før jeg fandt ud af, at Sara skulle hjælpes. Jeg troede, at jeg gjorde det allerbedste for hende ved ikke at give hende creme på huden. Men det har så vist sig at være helt forkert, fortæller Tina Baggesen, som er medlem af Astma-Allergi Danmark.

– I de perioder, hvor Simon har haft rigtig svær eksem, har jeg nogle gange følt, at jeg ikke har kunnet hjælpe ham. Til sidst tog jeg på foreningens eksemskole, og det var super dejligt. Her mødte jeg en masse andre, som var lidt i samme situation, siger hun.

En hjælp til hverdagen

Det er Astma-Allergi Danmark, som blandt andet arrangerer eksemkurser, hvor Tina Baggesen fik hjælp og rådgivning til at tackle børnenes eksem. Foreningen arbejder for et bedre liv for alle med astma, allergi, høfeber og eksem. Det sker fx gennem kurser til familier, som får viden og gode råd til forebyggelse og behandling.​

I dag er Simon 7 år og Sara 11 år. Hos dem begge overskygger eksem ikke længere en aktiv hverdag med skole og fritidsaktiviteter.

– Det, der har virket rigtig godt på Sara, har været at forebygge med en masse creme. Simon ser heller ikke ud til at få problemer fremover, siger Tina, som i hverdagen er meget bevidst om, hvilke produkter hun køber.

– Vi er 100 procent opmærksomme på, at de produkter, vi køber, er i orden. Her får vi jo også meget nyttig viden og information gennem Astma-Allergi Danmarks medlemsblad, som vi sætter stor pris på.

​Nyhed: 27.11.2019

Medlemskab for dig med eksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med børneeksem og hudallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Stor donation til Astma-Allergi Danmark på Black Friday

Den danske tøjproducent DILLING har i år valgt at droppe rabatterne på Black Friday og i stedet donere 20 procent af sin omsætning på dagen til Astma-Allergi Danmark.

DILLING støtter Astma-Allergi Danmark
På Black Friday den 29. november vil DILLING donere 20 procent af sin omsætning til Astma-Allergi Danmark. Foto: DILLING

Når målet er at producere verdens reneste og mest bæredygtige undertøj, så er det ifølge direktøren for DILLING, Morten Dilling, oplagt at støtte arbejdet med at gøre livet lettere for mennesker med astma og allergi.

– Børn og voksne bærer vores tøj mod huden. Derfor har vi i over 20 år konstant arbejdet på at gøre tøjet skånsomt. Vores kunder tager konceptet til sig, og nu vil vi gerne give noget tilbage for den tillid, fortæller Morten Dilling.

DILLING har derfor valgt at støtte Astma-Allergi Danmark med en donation på Black Friday. Her vil DILLING donere 20 procent af omsætningen i Danmark på Black Friday den 29. november. Sidste år var det beløb tæt på 100.000 kroner. I år håber man på et endnu højere beløb.

Stor gavn for mennesker med astma og allergi

I Astma-Allergi Danmark er man meget glade for samarbejdet. For vicedirektør, Anne Holm Hansen, handler det ikke blot om selve donationen, men også værdien i projektet til gavn for mennesker med astma og allergi.

– Vi er meget taknemmelige for donationen, som for eksempel kan bruges til aktiviteter og projekter til gavn for familier med astma og allergi tæt inde på livet. Sammen med foreningens medlemmer arbejder vi konstant på at finde løsninger i fællesskab. Vi håber, at det her projekt vil skabe endnu større fokus på den opgave, siger Anne Holm Hansen.

Hver en krone tæller

I forbindelse med DILLINGs donation på Black Friday har læge og forsker, Howraman Meteran, fra lungemedicinsk sektion på Herlev og Gentofte Hospital også fremhævet, at hver en krone til Astma-Allergi Danmark tæller.

– Der er simpelthen for lidt fokus på det her område. En ting er selve behandlingen. Noget andet, og mindst lige så vigtigt, er den manglende livskvalitet. Astma og allergi rammer i alle aldre, og mange lever med sygdommen resten af livet. De kan ikke opereres til et bedre liv og komme videre, siger Howraman Meteran.

Nyhed: 26.11.2019
 

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Hvorfor både allergimærket Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic?

Astma-Allergi Danmark har i mange år samarbejdet med de svenske og norske astma- og allergiforeninger, og i 2018 gik foreningerne sammen om et fælles allergimærke, Asthma Allergy Nordic. Produkter med Asthma Allergy Nordic er vurderet efter de samme principper, som bruges i allergimærket Den Blå Krans, og i mærkets logo ses Astma-Allergi Danmarks velkendte blå krans som bærende element.

​Du kan se Astma-Allergi Danmarks logo med den runde blå krans i begge de to allergimærker, Asthma Allergy Nordic og allergimærket Den Blå Krans. Foto: Astma-Allergi Danmark

Siden 2018 har mange producenter valgt at skifte fra Den Blå Krans til Asthma Allergy Nordic. Og selvom formålet er at gøre indkøbene nemmere for forbrugerne, så er det forståeligt, hvis endnu et mærke kan føre til forvirring for den enkelte. For hvad med ”det gamle” mærke – allergimærket Den Blå Krans – som du måske har vænnet dig til at kigge efter, når du vælger shampoo, deodorant og vaskepulver? Og hvordan hænger de to mærker egentlig sammen?

Én allergimærkning, to logoer

Du kan se Astma-Allergi Danmarks logo med den runde blå krans i begge de to allergimærker, Asthma Allergy Nordic og allergimærket Den Blå Krans. Det er et vigtigt signal til dig som forbruger.

Værdien bag de to mærker er nemlig den samme, og logoet viser, at produktet er blevet grundigt gennemgået af eksperter og vurderet i forhold til en eventuel allergirisiko. Kriterierne er de samme, og du får derfor som forbruger den samme sikkerhed, uanset om du vælger det ene eller det andet mærke. På tværs af de tre lande deler erfarne toksikologer viden og vurderinger af ingredienser, sammensætninger og produkter.

Baggrunden for et fælles nordisk mærke er at danne et stærkt internationalt mærke, som udnytter den viden og erfaring, som de tre organisationer har fået gennem de mange års arbejde med allergimærkning – og samtidig levere en troværdig hjælp i en verden med mange konkurrerende interesser, hvor man som forbruger kan have svært ved at finde rundt i afsenderen af de mange mulige mærker.

To logoer med samme værdisæt

I designet af Asthma Allergy Nordics logo var det vigtigt, at man kunne genkende Astma-Allergi Danmarks allergimærke, Den Blå Krans, så danske forbrugere har det samme pejlemærke som hidtil. I logoet ser du derfor kransen sammen med en svale, som er del af den svenske astma- og allergiforenings logo.

Forbrugernes allergimærke

Astma-Allergi Danmark og allergimærkningen Den Blå Krans har altid været non-profit – og med de tre non-profit medlemsforeninger i ryggen er Asthma Allergy Nordic i samme stil forbrugernes mærke i modsætning til eksempelvis kommercielle mærker.

De tre foreninger har også mødt en stigende interesse for allergimærkningen fra resten af verden. Det skyldes sandsynligvis, at der globalt set er et stort fokus på, at de produkter, vi bruger på vores krop og i hjemmet, skal være gode for os og sikre at bruge, og at vi i Norden netop er særligt kendte for sundhed og høj kvalitet. Med Asthma Allergy Nordic åbnes der for, at man også langt fra Norden kan finde produkter, hvor der er taget højde for allergi.

Mange produkter er allerede overgået til det nye logo

Der er mange producenter, som allerede har valgt at skifte til det nye nordiske mærke, og det kan derfor godt være, at din sædvanlige håndsæbe eller bodylotion nu kommer med Asthma Allergy Nordic i stedet for allergimærket Den Blå Krans.

Som forbruger kan du vide dig tryg i, at Astma-Allergi Danmarks logo er at finde i begge mærker og dermed er det din garant for, at produktet er blevet vurderet grundigt og altid er uden parfume og andre ingredienser, som er kendt for at have en særlig allergirisiko.

Astma-Allergi Danmarks logo har i mange årtier været forbrugernes sikre pejlemærke. Logoet vil fortsætte som en hjælp til et allergivenligt produktvalg, men nu også i nordiske klæder.

Nyhed: 22.11.2019

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Medlemstilbud til dine fødder

Som medlem af Astma-Allergi Danmark får du 10 procent rabat på sko fra Ciampi.

Medlemsrabat på sko​Få 10 procent rabat hos Ciampi, hvis du er medlem af Astma-Allergi Danmark. Foto: Ciampi


Har du brug for nye sko, så kan du som medlem af Astma-Allergi Danmark få 10 procent medlemsrabat, hvis du køber dine sko hos Ciampi.

Ciampi er en dansk virksomhed, der udvikler sko og støvler helt fra bunden. Ciampi har markeret sig ved at lave håndlavede lædersko, der blandt andet imødekommer problemstillinger som fx knyster og niveauforskelle.

Sådan får du din rabat

Hvis du ønsker at gøre brug af medlemstilbuddet, skal du sende en mail til ciampi@ciampi.dk, hvor du angiver dit medlemsnummer, dit fulde navn samt den vare, du er interesseret i.

Nyhed opdateret: 16.01.2020

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Allergivenlige blomsterbuketter året rundt

Astma-Allergi Danmark har indgået et fast samarbejde med online blomsterbutikken FLOWR, så du nu kan købe smukke allergivenlige blomsterbuketter i december 2019 og hele 2020.

Allergivenlig blomsterbuket
Fødselsdag, mors dag, jubilæum. Giv en smuk allergivenlig blomsterbuket til enhver anledning året rundt.  Foto: FLOWR.DK

Nu kan du glæde en, du holder af, med en smuk allergivenlig buket året rundt. Astma-Allergi Danmark har nemlig indgået et fast samarbejde med online blomsterbutikken FLOWR til gavn for Astma-Allergi Danmarks medlemmer, pollenallergikere og de, der er duftoverfølsomme.

– Vi har lyttet til vores medlemmer, som oplever, hvordan blomsterbuketter kan give høfebersymptomer som nys og løbende næse. Derfor er vi meget glade for, at det nu er muligt at glæde alle med en smuk allergivenlig blomsterbuket, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

De allergivenlige blomsterbuketter er sammensat ud fra Astma-Allergi Danmarks ekspertise om pollen. Buketterne indeholder derfor kun blomster og snitgrønt, der ikke er kendt for at give gener for pollenallergikere og de, der er duftoverfølsomme.

Når du køber en allergivenlig buket fra FLOWR.DK, støtter du samtidig Astma-Allergi Danmark, da FLOWR for hver solgt buket donerer 10 kroner til foreningens arbejde.
 

 

Nyhed: 12.11.2019
Opdateret: 16.01.2019

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Ny tabletvaccine mod allergi over for træpollen som birk, el og hassel

Har du allergi over for træpollen som birk, el, hassel, bøg, avnbøg og eg, så kan du nu få allergivaccination i tabletform.

Ny tabletvaccine
Hvis den nye behandlingsmulighed er relevant for dig, så er det nu, du skal igang, inden næste års pollensæson begynder. Foto: Colourbox

Det er nu muligt at få en allergivaccination i tabletform, hvis du har moderat til svær allergi over for træpollen som birk, el, hassel, bøg, avnbøg og eg. Vaccinen er en smeltetablet, som skal tages hver dag i tre år.

Det er nu

Hvis lægen vurderer, at vaccinen er relevant for dig, så er det nu, du skal i gang. Vaccinen bør nemlig indledes senest 16 uger før den forventede start på pollensæsonen. Og starter man på behandlingen de 16 uger før sæsonen, så kan man allerede forvente en effekt i den første sæson. 

Oplever man ingen effekt i løbet af første sæson, kan det være relevant at drøfte behandlingen med lægen. Det er derfor nu, du skal tale med lægen om din nuværende eller allerede afprøvede behandling for pollenallergi. 

Kontakt Rådgivningen

Har du spørgsmål til fx din pollenallergi, og hvordan du bedst forbereder dig, inden pollensæsonen starter igen, så ring eller skriv til Astma-Allergi Danmarks Rådgivning.

Telefonrådgivningen har åbent for alle fra mandag til fredag kl. 9-12 og onsdag kl. 16-18 på telefon 43 43 42 99. Er du medlem af Astma-Allergi Danmark, er det også muligt at skrive eller booke en rådgivning på forhånd og blive ringet op, når du har tid fra mandag til fredag i tidsrummet 9-15.

Nyhed: 08.11.2019

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning