Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Kæledyr uden for hjemmet udfordrer allergikere

De fleste dyreallergikere holder sig på afstand af kæledyr. Men hvad med de dyr, som kan være svære at undgå? Såsom chefens labrador på kontoret, besøgshunden på plejehjemmet eller sidemandens mops i flyet. Astma-Allergi Danmark sætter fokus på problematikken.

Kæledyr og allergi
Astma-Allergi Danmark sætter fokus på, hvordan kæledyr uden for hjemmet udfordrer allergikere.Foto: Colourbox

Vejrtrækningsproblemer, løbende næse og sviende øjne er alle symptomer, som pelsdyrallergikere kan undgå, så længe de holder sig på afstand af dyr og miljøer, hvor der vil være allergener fra dyr i luften. Det er dog særligt svært for nogle, når kæledyr bliver en del af det faste inventar udenfor hjemmets fire vægge.

Et af stederne er arbejdspladsen, hvor allergikeren kan møde ind til chefens hund under skrivebordet. Der findes nemlig ingen regler i Arbejdsmiljøloven for tilstedeværelsen af dyr og håndtering af allergi over for dyr.

Stort tema om dyr og allergi

Læs meget mere i medlemsbladet AstmaAllergi nr. 6 2019.

  • Kæledyr på arbejdet, i transport og på restaurant og hotel
  • Interview: Hjemmesygeplejerske med allergi over for dyr
  • Læserbrev: Når dyr er en del af kontorlandskabet
  • Syv myter om dyr og allergi

Bliv medlem og læs hele temaet i medlemsbladet

– Arbejdspladsen kan opstille regler for dyr på arbejdspladsen, da det ikke er en del af Arbejdsmiljøloven. Ved tilsyn vil arbejdstilsynet foretage en vurdering af indeklimaet, men der er ikke specifikke regler om dyr på arbejdspladsen, siger tilsynschef hos Arbejdstilsynet Lars Tue Toft Pedersen.

Det er altså op til allergikeren og dennes arbejdsplads at finde et kompromis, så han, hun(d) og chefen alle kan være der.

Besøgshunde i støt stigning

Det er ikke kun på arbejdsmarkedet, at kæledyrene er rykket tættere på. Tendensen ses også på institutioner som plejehjem og dagscentre. 

Eksempelvis har TrygFondens besøgshundeordning 860 besøgssteder tilknyttet deres ordning over hele landet. Siden 2010 har de faciliteret besøg af hunde på bosteder, plejehjem, hospices og forskellige dagscentre og er kun steget i udbredelse. Også i måden, de håndterer allergier på. 

– Det er en forudsætning for besøgene, at folk med allergi har mulighed for at undgå kontakt med dyrene. Og det er besøgshundekoordinatoren på besøgsstedet, der har det ansvar, for de kender beboerne og personalet, siger projektchef Galina Plesner.

Hun understreger samtidig, at de hos TrygFondens besøgshundeordning lægger stor vægt på først at sende hunde ud, når de har godkendt stedet. For det er vigtigt, at borgere, der er demente og kan have glemt, at de har allergi, ikke skal have gener af besøgene.

Følger udviklingen nøje

I Astma-Allergi Danmark følger man udviklingen nøje. Især er man bekymret for, om allergikeren overlades til andres venlige hensyn – ikke mindst på arbejdsmarkedet:

– Det er et stort problem, hvis man som allergiker er nødt til at tage medicin eller leve med allergisymptomer for at kunne passe sit arbejde. Når der ikke er regler på området, kan det blive et spørgsmål om mig eller hunden. Og det er ikke fair, at allergikere skal stå i en situation, hvor de må forlade et job, fordi chefen vil have sit kæledyr med på arbejde, udtaler Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Artiklen er et uddrag fra en artikel i AstmaAllergi-bladet nr. 6 2019. Som medlem kan du læse hele temaet om kæledyr og allergi i medlemsbladet. Læs medlemsbladet digitalt eller få det tilsendt med posten.

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Kom og bliv klogere på børneeksem

Kom og vær med, når Astma-Allergi Danmark inviterer til en aften, hvor du får ny viden om børneeksem/atopisk eksem.


Hvad kan årsagerne til eksem være? Og hvordan behandler jeg eksem i forværring? Få svar på dine spørgsmål på Astma-Allergi Danmarks eksemkurser i 2020. Foto: Shutterstock

Kom på eksemkursus og bliv klogere på børneeksem, når Astma-Allergi Danmark inviterer medlemmer, som har børneeksem/atopisk eksem tæt inde på livet til en aften med ny viden og gode råd.

Undervisningen er målrettet forældre til børn med eksem samt unge og voksne, som selv har eksem.

Eksemskolerne 2020 vil foregå i byerne Fredericia (4. marts), Ringsted (11. marts), Aalborg (18. marts) og Aarhus (19. marts).

Det vil være Kristina Sophie Ibler, afdelingslæge, ph.d. og Christine Munch Westergaard, sygeplejerske, begge fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde, som står for undervisningen.

På eksemkurset har vi god tid til at besvare dine spørgsmål, og der vil desuden være en enestående mulighed for, at du kan møde andre i samme situation, som har eksem tæt inde på livet, og hvor sygdommen præger hverdagen.

Nyhed: 10.12.2019

Medlemskab for dig med eksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med børneeksem og hudallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Opbakning til nyt forslag om stop af brændeovne

Brændeovnsrøg er hovedkilden til sundhedsskadelig partikelforurening i luften, som blandt andet er til gene for personer med astma. Astma-Allergi Danmark bakker derfor op om Københavns overborgmester Frank Jensens nye forslag til at nedsætte antallet af brændeovne.

Brændeovnsrøg er sunhedsskadelig

Partikler fra brændeovnsrøg er sundhedsskadelige og forværrer astma. Foto: Colourbox

Røg fra brændeovne er sundhedsskadelig og står for 70 procent af partikelforureningen i luften på landsplan. Udover at være skyld i op mod 550 for tidlige dødsfald på landsplan, forværrer partikler fra brændeovnsrøg astma. Der er desuden mistanke om, at røgen kan sætte gang i udviklingen af astma hos ellers raske personer.

Astma-Allergi Danmark er derfor enige i et nyt forslag fra Københavns overborgmester, Frank Jensen, som skal sætte en stopper for flere brændeovne.

Københavns overborgmester vil brændeovnene til livs

Der er cirka 16.000 brændeovne i København, hvoraf næsten alle sammen findes i boliger med klimavenlig fjernvarme. På landsplan anslås det, at der findes mellem 700.000 og 800.000 brændeovne, som bidrager til forurening med sundhedsskadelig røg.

For at undgå at der kommer nye brændeovne til, foreslår Frank Jensen, at alle kommuner får bemyndigelse til at forbyde opsætning af brændeovne i bygninger med klimavenlig varmeforsyning.

Frank Jensen foreslår samtidig, at skrotningspræmien for brændeovne stiger. Præmien for at skille sig af med sin brændeovn skal stige fra 2.000 kroner til 5.000 kroner. Tager man imod skrotningspræmien, fraskriver man sig samtidig retten til at udskifte ovnen med en anden. På nuværende tidspunkt omfatter skrotningspræmien kun brændeovne fra før 1995. Som en del af det nye forslag vil skrotningspræmien også omfatte nyere ovne.

Astma-Allergi Danmark bakker op

Astma-Allergi Danmark er enige i Frank Jensen forslag, og ser det som et reelt og godt bud på at forsøge at nedbringe luftforureningen. Det vil ikke blot være til gavn for personer med astma og følsomme luftveje, men også alle andre, som ligeledes udsættes for brændeovnenes sundhedsskadelige partikler.

Nyhed: 04.12.2019

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Fritvoksende græsrabatter er dårligt nyt for allergikere

Når flere kommuner planlægger at lade græsset stå i vejkanter, har det betydning for mængden af græspollen i lokalområdet, og dermed også for pollenallergikernes symptomer. Samtidig bidrager det kun i mindre grad til biodiversiteten, selvom det ofte er formålet med at lade det gro.

Højt græs
Når græs får lov at vokse frit, går det i blomst og frigiver store mængder pollen. Foto: Colourbox

Flere kommuner planlægger at lade græsset vokse frit langs landevejene for at give føde og levesteder til insekter. Det sker sandsynligvis som følge af de senere års stigende fokus på aktivt at øge grønne områder og insektfremmende beplantning. Højt græs, der blomstrer, gør dog mennesker med pollenallergi syge.

Allergi overfor græspollen er den mest udbredte pollenallergi i Danmark. Mere end 500.000 danskere (ca. 14% af den voksne befolkning) lider af græspollenallergi og har høfebersymptomer. Sæsonen for græs er lang, og kan være meget hård at komme igennem for allergikere, som ofte kan have flere sygedage på grund af deres allergi.

I 2019 fik foreningen en henvendelse fra et medlem, der var så stærkt generet af græs langs vejkanterne, at vedkommende måtte tage bilen til arbejde i stedet for cyklen, og som på de værste dage måtte lægge sig syg fra arbejde. Det er desværre ikke unormalt at være syg af pollenallergi.

Græs frigiver mindre pollen, når det trimmes

For Astma-Allergi Danmarks medlemmer og for borgere i øvrigt med pollenallergi har det stor betydning for helbred og livskvalitet, at kommunerne holder græsset nede, fordi man dermed mindsker mængden af græspollen i luften.

Når græs får lov at vokse frit, så går det i blomst og frigiver store mængder pollen. Normalt kan man begrænse græssets blomstring, og dermed udledningen af pollen, ved at slå det igennem blomstringssæsonen.

Er du også generet af pollen?
Hent vores app og få daglige pollenopdateringer

 

Insekter har glæde af blomster – ikke græs

En vigtig pointe, når det kommer til biodiversiteten, er, at de vilde danske bier ikke får ret meget glæde af højt græs. Græs bliver nemlig bestøvet gennem vinden og ikke af insekter, som fx bier. Når planter er vindbestøvede, betyder det, at der ikke er nogen insekter, som får føde fra deres blomstring. Bierne kan altså hverken bruge græs som føde eller levested.

Samtidig er græs en meget dominerende plante. Når græs vokser frit, tager det både sol, vand og plads fra de vilde markplanter. Vilde markplanter er ellers netop de planter, som kan bidrage med føde til bier og sommerfugle. Markplanter er som oftest også insektbestøvede, og planternes pollen transporteres derfor ikke i luften. De udgør derfor ikke et problem for pollenallergikere.

Vilde markblomster er bedre for både bier og pollenallergikere

Astma-Allergi Danmark samarbejder med foreninger, der arbejder for rigere natur og biodiversitet. Det gør vi for at kunne rådgive vores medlemmer. Der er bred enighed om, at en øget mængde af vilde markplanter og -blomster vil være bedst for både bier og allergikere.

En metode til at opnå flere vilde markblomster, er, at fjerne græsset ved at skrælle det øverste jordlag af og derefter udså frøblandinger med markblomster. Der findes andre metoder, som også kan bidrage til biodiversiteten ved flere markplanter – men at lade græsset stå, er ikke den mest effektive eller hensigtsmæssige af dem.

Astma-Allergi Danmark håber, at kommunerne vil have det store antal syge borgere, der bor og færdes i deres kommune, med i tankerne, hvis de overvejer at lade græsset stå.

Nyhed: 4.12.2019

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Juleblomster kan trigge din pollenallergi

Spred glæde i juletiden med en ny allergivenlig blomsterbuket skabt af Astma-Allergi Danmark i samarbejde med FLOWR.DK.

Allergivenlig julebuket
Den allergivenlig julebuket er skabt af Astma-Allergi Danmark og online blomsterbutikken FLOWR.DK. I buketten er der bl.a. roser og mandstro. Foto: FLOWR.DK 

Glæd en du holder af med en allergivenlig julebuket. Astma-Allergi Danmark har i samarbejde med den online blomsterbutik FLOWR skabt den smukkeste blomsterbuket til gavn for alle, der har pollenallergi eller er duftoverfølsomme.

– Vi ved fra vores medlemmer, hvordan julens blomster kan give høfebersymptomer som nys og løbende næse. Derfor er vi meget glade for at glæde alle med en smuk allergivenlig julebuket, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Blomsterbuketter og dekorationer er populære i juletiden, men mange af de traditionelle juleplanter kan være et problem for pollenallergikere og dem, der er duftoverfølsomme. Det gælder juleblomster som julestjerne, krysantemum, hyacint og lilje, som kan give høfebersymptomer.

Allergivenlig julebuket i mandelgave

Hvis du selv eller en af dine nærmeste har pollenallergi, kan du alligevel komme i den rette julestemning med flotte allergivenlige blomster som fx kristtorn og roser, der ikke er kendt for at give gener.

Du kan også bestille den allergivenlig julebuket, som Astma-Allergi Danmark har skabt i samarbejde med online blomsterbutikken FLOWR. Buketten kan være et alternativ til adventspakken, mandelgaven eller en kærlig værtindegave til årets julefrokost.

Buketten er bundet af roser, mandstro, eustoma og ructus – blomster og snitgrønt, som ikke er kendt for at give gener hos pollenallergikere og dem, der er duftoverfølsomme.


Den allergivenlige julebuket kan købes på FLOWR.DK, og for hver solgt buket donerer FLOWR.DK 10 kroner til Astma-Allergi Danmarks arbejde.

Nyhed: 3.12.19

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Usikkerheden er der ikke længere

Når ens barn har børneeksem, kan det være svært at være forælder og leve med usikkerheden om at gøre det rigtige. Og hvad gør man så for at hjælpe sit barn?

Hos familien Baggesen er allergi og eksem en del af hverdagen. I dag er usikkerheden heldigvis ikke længere en fast følgesvend. Foto: DILLING

Usikkerheden fylder ofte hos forældre til børn med både astma, allergi, høfeber og eksem. For hvordan hjælper man bedst sit barn, når en overfølsomhedssygdom lige pludselig fylder alt i hverdagen? Det spørgsmål stillede Tina Baggesen, mor til Simon og Sara, ofte sig selv, da børnene var små, og de begge begyndte at døje mere og mere med eksem.​

– Saras eksem startede omkring børnehavealderen. Og der gik faktisk mange år, før jeg fandt ud af, at Sara skulle hjælpes. Jeg troede, at jeg gjorde det allerbedste for hende ved ikke at give hende creme på huden. Men det har så vist sig at være helt forkert, fortæller Tina Baggesen, som er medlem af Astma-Allergi Danmark.

– I de perioder, hvor Simon har haft rigtig svær eksem, har jeg nogle gange følt, at jeg ikke har kunnet hjælpe ham. Til sidst tog jeg på foreningens eksemskole, og det var super dejligt. Her mødte jeg en masse andre, som var lidt i samme situation, siger hun.

En hjælp til hverdagen

Det er Astma-Allergi Danmark, som blandt andet arrangerer eksemkurser, hvor Tina Baggesen fik hjælp og rådgivning til at tackle børnenes eksem. Foreningen arbejder for et bedre liv for alle med astma, allergi, høfeber og eksem. Det sker fx gennem kurser til familier, som får viden og gode råd til forebyggelse og behandling.​

I dag er Simon 7 år og Sara 11 år. Hos dem begge overskygger eksem ikke længere en aktiv hverdag med skole og fritidsaktiviteter.

– Det, der har virket rigtig godt på Sara, har været at forebygge med en masse creme. Simon ser heller ikke ud til at få problemer fremover, siger Tina, som i hverdagen er meget bevidst om, hvilke produkter hun køber.

– Vi er 100 procent opmærksomme på, at de produkter, vi køber, er i orden. Her får vi jo også meget nyttig viden og information gennem Astma-Allergi Danmarks medlemsblad, som vi sætter stor pris på.

​Nyhed: 27.11.2019

Medlemskab for dig med eksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med børneeksem og hudallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Stor donation til Astma-Allergi Danmark på Black Friday

Den danske tøjproducent DILLING har i år valgt at droppe rabatterne på Black Friday og i stedet donere 20 procent af sin omsætning på dagen til Astma-Allergi Danmark.

DILLING støtter Astma-Allergi Danmark
På Black Friday den 29. november vil DILLING donere 20 procent af sin omsætning til Astma-Allergi Danmark. Foto: DILLING

Når målet er at producere verdens reneste og mest bæredygtige undertøj, så er det ifølge direktøren for DILLING, Morten Dilling, oplagt at støtte arbejdet med at gøre livet lettere for mennesker med astma og allergi.

– Børn og voksne bærer vores tøj mod huden. Derfor har vi i over 20 år konstant arbejdet på at gøre tøjet skånsomt. Vores kunder tager konceptet til sig, og nu vil vi gerne give noget tilbage for den tillid, fortæller Morten Dilling.

DILLING har derfor valgt at støtte Astma-Allergi Danmark med en donation på Black Friday. Her vil DILLING donere 20 procent af omsætningen i Danmark på Black Friday den 29. november. Sidste år var det beløb tæt på 100.000 kroner. I år håber man på et endnu højere beløb.

Stor gavn for mennesker med astma og allergi

I Astma-Allergi Danmark er man meget glade for samarbejdet. For vicedirektør, Anne Holm Hansen, handler det ikke blot om selve donationen, men også værdien i projektet til gavn for mennesker med astma og allergi.

– Vi er meget taknemmelige for donationen, som for eksempel kan bruges til aktiviteter og projekter til gavn for familier med astma og allergi tæt inde på livet. Sammen med foreningens medlemmer arbejder vi konstant på at finde løsninger i fællesskab. Vi håber, at det her projekt vil skabe endnu større fokus på den opgave, siger Anne Holm Hansen.

Hver en krone tæller

I forbindelse med DILLINGs donation på Black Friday har læge og forsker, Howraman Meteran, fra lungemedicinsk sektion på Herlev og Gentofte Hospital også fremhævet, at hver en krone til Astma-Allergi Danmark tæller.

– Der er simpelthen for lidt fokus på det her område. En ting er selve behandlingen. Noget andet, og mindst lige så vigtigt, er den manglende livskvalitet. Astma og allergi rammer i alle aldre, og mange lever med sygdommen resten af livet. De kan ikke opereres til et bedre liv og komme videre, siger Howraman Meteran.

Nyhed: 26.11.2019
 

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Hvorfor både allergimærket Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic?

Astma-Allergi Danmark har i mange år samarbejdet med de svenske og norske astma- og allergiforeninger, og i 2018 gik foreningerne sammen om et fælles allergimærke, Asthma Allergy Nordic. Produkter med Asthma Allergy Nordic er vurderet efter de samme principper, som bruges i allergimærket Den Blå Krans, og i mærkets logo ses Astma-Allergi Danmarks velkendte blå krans som bærende element.

​Du kan se Astma-Allergi Danmarks logo med den runde blå krans i begge de to allergimærker, Asthma Allergy Nordic og allergimærket Den Blå Krans. Foto: Astma-Allergi Danmark

Siden 2018 har mange producenter valgt at skifte fra Den Blå Krans til Asthma Allergy Nordic. Og selvom formålet er at gøre indkøbene nemmere for forbrugerne, så er det forståeligt, hvis endnu et mærke kan føre til forvirring for den enkelte. For hvad med ”det gamle” mærke – allergimærket Den Blå Krans – som du måske har vænnet dig til at kigge efter, når du vælger shampoo, deodorant og vaskepulver? Og hvordan hænger de to mærker egentlig sammen?

Én allergimærkning, to logoer

Du kan se Astma-Allergi Danmarks logo med den runde blå krans i begge de to allergimærker, Asthma Allergy Nordic og allergimærket Den Blå Krans. Det er et vigtigt signal til dig som forbruger.

Værdien bag de to mærker er nemlig den samme, og logoet viser, at produktet er blevet grundigt gennemgået af eksperter og vurderet i forhold til en eventuel allergirisiko. Kriterierne er de samme, og du får derfor som forbruger den samme sikkerhed, uanset om du vælger det ene eller det andet mærke. På tværs af de tre lande deler erfarne toksikologer viden og vurderinger af ingredienser, sammensætninger og produkter.

Baggrunden for et fælles nordisk mærke er at danne et stærkt internationalt mærke, som udnytter den viden og erfaring, som de tre organisationer har fået gennem de mange års arbejde med allergimærkning – og samtidig levere en troværdig hjælp i en verden med mange konkurrerende interesser, hvor man som forbruger kan have svært ved at finde rundt i afsenderen af de mange mulige mærker.

To logoer med samme værdisæt

I designet af Asthma Allergy Nordics logo var det vigtigt, at man kunne genkende Astma-Allergi Danmarks allergimærke, Den Blå Krans, så danske forbrugere har det samme pejlemærke som hidtil. I logoet ser du derfor kransen sammen med en svale, som er del af den svenske astma- og allergiforenings logo.

Forbrugernes allergimærke

Astma-Allergi Danmark og allergimærkningen Den Blå Krans har altid været non-profit – og med de tre non-profit medlemsforeninger i ryggen er Asthma Allergy Nordic i samme stil forbrugernes mærke i modsætning til eksempelvis kommercielle mærker.

De tre foreninger har også mødt en stigende interesse for allergimærkningen fra resten af verden. Det skyldes sandsynligvis, at der globalt set er et stort fokus på, at de produkter, vi bruger på vores krop og i hjemmet, skal være gode for os og sikre at bruge, og at vi i Norden netop er særligt kendte for sundhed og høj kvalitet. Med Asthma Allergy Nordic åbnes der for, at man også langt fra Norden kan finde produkter, hvor der er taget højde for allergi.

Mange produkter er allerede overgået til det nye logo

Der er mange producenter, som allerede har valgt at skifte til det nye nordiske mærke, og det kan derfor godt være, at din sædvanlige håndsæbe eller bodylotion nu kommer med Asthma Allergy Nordic i stedet for allergimærket Den Blå Krans.

Som forbruger kan du vide dig tryg i, at Astma-Allergi Danmarks logo er at finde i begge mærker og dermed er det din garant for, at produktet er blevet vurderet grundigt og altid er uden parfume og andre ingredienser, som er kendt for at have en særlig allergirisiko.

Astma-Allergi Danmarks logo har i mange årtier været forbrugernes sikre pejlemærke. Logoet vil fortsætte som en hjælp til et allergivenligt produktvalg, men nu også i nordiske klæder.

Nyhed: 22.11.2019

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Ældre og enlig? Nu kan du søge legat

Er du ældre, enlig og har brug for en økonomisk håndsrækning i det nye år? Så kan du som medlem af Astma-Allergi Danmark søge om et legat på 5.000 kroner.

Søg legat som medlem
Kender du en, som vil få glæde af et legat? Foto: Colourbox

Astma-Allergi Danmark er glade for igen i 2020 at kunne uddele 20 legater á 5.000 kroner til ældre, enlige medlemmer af foreningen. Legaterne er bevilget af Fondation Juchum.  

Astma-Allergi Danmark opfordrer derfor alle ældre, enlige medlemmer til at søge. Måske er det dig selv, eller en du kender, som kan få glæde af et legat?

Sådan søger du

Skriv en kort begrundelse for, hvorfor du har brug for legatet, og vedhæft din seneste årsopgørelse som dokumentation.

Ansøgning og dokumentation sendes gennem Sikker mail.

Ansøgningsfrist er 1. april 2020. De heldige legatmodtagere får besked i løbet af april 2020.

Du skal være opmærksom på, at beløbet bliver indberettet til SKAT. Hvis du får sociale ydelser, kan legatet blive modregnet disse.  

Husk, at man skal være medlem af Astma-Allergi Danmark for at komme i betragtning til et af de 20 legater á 5.000 kroner. 

Vi glæder os til at give en opmuntring til de medlemmer, der trænger! 

Tidligere modtagere af legatet fortæller:

 

 

Det gør mig så glad og taknemmelig, da jeg nu kan tage på hjerte-lungerekreationsophold. 
 

 

Tusind, tusind tak fordi jeg er kommet i betragtning til legatet. Jeg er SÅ glad og taknemmelig. 
 

 

Tusind tak fordi jeg var så heldig at få et legat. Nogle af pengene bliver brugt til at deltage i et stafetløb med formålet ”bevæg dig for livet. 
 

Nyhed: 21.11.2019

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Medlemstilbud til dine fødder

Som medlem af Astma-Allergi Danmark får du 10 procent rabat på sko fra Ciampi.

Medlemsrabat på sko​Få 10 procent rabat hos Ciampi, hvis du er medlem af Astma-Allergi Danmark. Foto: Ciampi


Har du brug for nye sko, så kan du som medlem af Astma-Allergi Danmark få 10 procent medlemsrabat, hvis du køber dine sko hos Ciampi.

Ciampi er en dansk virksomhed, der udvikler sko og støvler helt fra bunden. Ciampi har markeret sig ved at lave håndlavede lædersko, der blandt andet imødekommer problemstillinger som fx knyster og niveauforskelle.

Sådan får du din rabat

Hvis du ønsker at gøre brug af medlemstilbuddet, skal du sende en mail til ciampi@ciampi.dk, hvor du angiver dit medlemsnummer, dit fulde navn samt den vare, du er interesseret i.

Nyhed: 14.11.2019

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Allergivenlige blomsterbuketter året rundt

Astma-Allergi Danmark har indgået et fast samarbejde med online blomsterbutikken FLOWR, så du nu kan købe smukke allergivenlige blomsterbuketter i december 2019 og hele 2020.

Allergivenlig blomsterbuket
Fødselsdag, mors dag, jubilæum. Giv en smuk allergivenlig blomsterbuket til enhver anledning året rundt.  Foto: FLOWR.DK

Nu kan du glæde en, du holder af, med en smuk allergivenlig buket året rundt. Astma-Allergi Danmark har nemlig indgået et fast samarbejde med online blomsterbutikken FLOWR til gavn for Astma-Allergi Danmarks medlemmer, pollenallergikere og de, der er duftoverfølsomme.

– Vi har lyttet til vores medlemmer, som oplever, hvordan blomsterbuketter kan give høfebersymptomer som nys og løbende næse. Derfor er vi meget glade for, at det nu er muligt at glæde alle med en smuk allergivenlig blomsterbuket, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

De allergivenlige blomsterbuketter er sammensat ud fra Astma-Allergi Danmarks ekspertise om pollen. Buketterne indeholder derfor kun blomster og snitgrønt, der ikke er kendt for at give gener for pollenallergikere og de, der er duftoverfølsomme.

Når du køber en allergivenlig buket fra FLOWR.DK, støtter du samtidig Astma-Allergi Danmark, da FLOWR for hver solgt buket donerer 10 kroner til foreningens arbejde.

Julebuket til en, du holder af

Den første allergivenlige blomsterbuket, du kan få leveret fra FLOWR.DK, er en smuk julebuket. Julebuketten kan fx være et alternativ til adventspakken eller en kærlig værtindegave til årets julefrokost. Buketten indeholder blandt andet røde roser, lilla eustoma og blå mandstro. 


​Køb den allergivenlige julebuket på FLOWR.DK til første leveringsdag den 2. december. Sidste leveringsdag er mandag den 23. december.

Nyhed: 12.11.2019

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Ny tabletvaccine mod allergi over for træpollen som birk, el og hassel

Har du allergi over for træpollen som birk, el, hassel, bøg, avnbøg og eg, så kan du nu få allergivaccination i tabletform.

Ny tabletvaccine
Hvis den nye behandlingsmulighed er relevant for dig, så er det nu, du skal igang, inden næste års pollensæson begynder. Foto: Colourbox

Det er nu muligt at få en allergivaccination i tabletform, hvis du har moderat til svær allergi over for træpollen som birk, el, hassel, bøg, avnbøg og eg. Vaccinen er en smeltetablet, som skal tages hver dag i tre år.

Det er nu

Hvis lægen vurderer, at vaccinen er relevant for dig, så er det nu, du skal i gang. Vaccinen bør nemlig indledes senest 16 uger før den forventede start på pollensæsonen. Og starter man på behandlingen de 16 uger før sæsonen, så kan man allerede forvente en effekt i den første sæson. 

Oplever man ingen effekt i løbet af første sæson, kan det være relevant at drøfte behandlingen med lægen. Det er derfor nu, du skal tale med lægen om din nuværende eller allerede afprøvede behandling for pollenallergi. 

Kontakt Rådgivningen

Har du spørgsmål til fx din pollenallergi, og hvordan du bedst forbereder dig, inden pollensæsonen starter igen, så ring eller skriv til Astma-Allergi Danmarks Rådgivning.

Telefonrådgivningen har åbent for alle fra mandag til fredag kl. 9-12 og onsdag kl. 16-18 på telefon 43 43 42 99. Er du medlem af Astma-Allergi Danmark, er det også muligt at skrive eller booke en rådgivning på forhånd og blive ringet op, når du har tid fra mandag til fredag i tidsrummet 9-15.

Nyhed: 08.11.2019

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Ny kampagne: Giv de parfumefrie vaner videre

I en ny kampagne sætter Astma-Allergi Danmark sammen med Miljøstyrelsen fokus på forebyggelse af parfumeallergi blandt teenagere.


Astma-Allergi Danmark sætter i samarbejde med Miljøstyrelsen fokus på parfumeallergi blandt teenagere. Foto: Miljøstyrelsen

“Din teenager stinker alt for godt.” Det er et af budskaberne i en ny kampagne fra Miljøstyrelsen, som Astma-Allergi Danmark er en del af. Kampagnen er netop skudt i gang og sætter fokus på forebyggelse af parfumeallergi blandt teenagere.

En del af kampagnen fokuserer på, hvordan forældre kan hjælpe med til at mindske teenageres risiko for parfumeallergi.

Astma-Allergi Danmarks allergimærkning er dit trygge valg

Mange teenageforældre står for indkøb, når deres teenagedatter- eller søn mangler personlige plejeprodukter. Og hvis du som forælder vælger eksempelvis deodorant, creme og shampoo med Astma-Allergi Danmarks allergimærkning, mindsker du din teenagers risiko for parfumeallergi. Samtidig giver du gode, parfumefrie vaner videre.

Astma-Allergi Danmarks allergimærkning Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic findes på mange plejeprodukter og er dit trygge valg, når du skal forebygge parfumeallergi hos dig selv og din familie.  
 
Hold øje med kampagnen på Facebook og Instagram og vær med til at dele budskaberne.

Parfumefrit fokus med SkinZone

Kender du SkinZone? Samtidig med deltagelsen i Miljøstyrelsens kampagne kører Astma-Allergi Danmarks eget projekt SkinZone, som også er målrettet børn og unge.

SkinZone er et undervisningstilbud for landets skoler i 6.-7. klasses om forebyggelse af hudallergi hos børn og unge. Følg også SkinZone på Facebook og Instagram

Nyhed: 07.11.2019

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.
Vi er din medlemsforening.


Gå efter god kemi, når du handler på nettet

Med kampagnen ”Gå efter god kemi”, som Astma-Allergi Danmark er en del af, opfordrer Miljøstyrelsen dig som forbruger til at tænke over indholdet i de produkter, du køber på nettet.

Miljøstyrelsens kampagne "Gå efter god kemi"

Vær opmærksom på indholdet i produkter købt på nettet. Foto: Miljøstyrelsen

Gå efter god kemi, når du handler plejeprodukter, badedyr og legetøj på nettet. Det er hovedbudskabet i Miljøstyrelsens nye kampagne ”Gå efter god kemi”, som Astma-Allergi Danmark tager del i.

Kampagnen opfordrer dig som forbruger til at være opmærksom på indholdsstofferne i de produkter, du køber online. Miljøstyrelsen fremhæver, at det er særligt vigtigt at være opmærksom på kemien, når du handler i webshops uden for EU.

Tre gode råd når du handler på nettet

Når du handler plejeprodukter på webshops inden for EU, er du beskyttet af EU’s kemiregler.  Køber du i stedet plejeprodukter på webshops uden for EU, er der en risiko for, at produkterne indeholder stoffer, der er forbudt at bruge i Danmark. Produkterne kan også have en anden sammensætning af stoffer, end der er tilladt i Danmark.

Miljøstyrelsen har udarbejdet tre gode råd til at hjælpe dig som forbruger. De tre råd gør det nemmere for dig at gennemskue, om du er beskyttet af EU’s kemiregler, når du handler på nettet:

  1. Tjek, hvilket land varen bliver sendt fra. Er det inden for EU, er du beskyttet af EU’s kemiregler.
  2. Tjek sælgeren. Webshops inden for EU skal oplyse telefonnummer, mail, adresse og navn.
  3. Drop købet, hvis prisen er for god til at være sand.

Astma-Allergi Danmarks allergimærkning er dit trygge valg

Hvis du vælger plejeprodukter med Astma-Allergi Danmarks allergimærkning Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic – både når du handler på nettet og i butikkerne – kan du være sikker på, at produkterne er uden parfume og andre indholdsstoffer med særlig allergirisiko.

Bag Astma-Allergi Danmarks allergimærkning sidder fageksperter, som vurderer alle de indholdsstoffer, som bruges i produkter med Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic. Mærkerne fungerer som et troværdigt pejlemærke for alle, der ønsker at tage et aktivt valg i forhold til at nedsætte risikoen for at udvikle hudallergi.

Brug vores app, Kemilex, til selv at undersøge indholdet i dine plejeprodukter. Du kan også bruge app'en til at finde produkter med Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic.

Nyhed: 05.11.2019

Medlemskab for dig med allergi

Som allergiker i Danmark står du ikke alene. Omkring 1,5 millioner danskere lider nemlig af en eller flere overfølsomhedssygdomme, fx for fødevarer, dyr og husstøvmider.

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.
Vi er din medlemsforening.


”Nu kan jeg virkelig meget i min hverdag”

69-årige Otto Christiansen er medlem af Astma-Allergi Danmark og har gennem foreningens astmaskole og rådgivning fået hjælp til et bedre liv med astma.

Otto har astma
Frygten er nu væk hos Otto Christiansen, som får meget ud af at være medlem af Astma-Allergi Danmark. Foto: Astma-Allergi Danmark

Hosteanfald om natten kender Otto Christiansen fra Sakskøbing alt til. Tilbage i 2012 vidste han ikke, hvad han fejlede, og om natten kunne han sidde og hoste i flere timer. Nat efter nat. Det viste sig, at astma var årsagen til Ottos hoste og åndenød. Han kom derfor i behandling med både prednisolon og inhalationsmedicin.
 
– Alligevel blev det bare værre og værre. Man bliver jo ked af det og tænker, at det kan da ikke være rigtigt, at man skal have det sådan. Jeg er jo ikke den eneste i Danmark, der har fået konstateret astma, fortæller Otto Christiansen.

Astmaskole gjorde forskellen

I 2015 deltog Otto Christiansen derfor i Astma-Allergi Danmarks astmaskole i Nykøbing Falster. Og det gjorde hele forskellen.
– Jeg havde brug for hjælp, og på astmaskolen fik jeg både ny viden og mulighed for at stille spørgsmål. Jeg meldte mig derfor ind i Astma-Allergi Danmark, så jeg for eksempel igennem medlemsblade og nyhedsbreve kan holde mig orienteret.

Siden har Otto Christiansen deltaget i flere af astmaskoler sammen med sin hustru Birte.
– På astmaskolen hørte vi for første gang om biologisk medicin, og så undersøgte jeg, om man kunne få det. Havde jeg ikke været på astmaskolen, ville jeg ikke have hørt om biologisk medicin. Og så ville jeg have haft et helt andet liv.

Rådgivningen hjalp Otto videre

Otto Christiansen har svær astma, og fik mulighed for at få behandling med biologisk medicin. Det var på mange måder en lang proces at nå dertil, og Astma-Allergi Danmarks Rådgivning har i den forbindelse hjulpet ham i, hvordan han kunne komme videre.

– Det betyder meget, at Astma-Allergi Danmark tager én i hånden. For så er du ikke alene mere. Mange gange kan man løbe panden mod en mur og tænke ”Hvad kan jeg nu gøre?” Så er det rart, at du har telefonen lige i nærheden, hvor Astma-Allergi Danmarks Rådgivning sidder klar og gerne vil lytte og hjælpe. Det er jeg meget taknemmelig for.

Stor gavn af medlemskabet

I dag føler Otto Christiansen, at han kan bestige bjerge. Lange cykelture og havearbejde sker uden, at han bliver forpustet. Samtidig sætter han stor pris på sit medlemskab af foreningen.

– Jeg får meget ud af at være medlem. Både ny viden og rådgivning. Samtidig er frygten væk, og jeg har fået en hel anden livskvalitet. Nu kan jeg virkelig meget i min hverdag, og det er helt fantastisk, siger Otto Christiansen. Han tilføjer, at han synes, det er vigtigt, at man ikke bare accepterer sin behandling og situation, hvis man har det dårligt. 

– Hvis jeg var blevet siddende i lænestolen derhjemme, så havde jeg været et helt andet sted i dag. Jeg kan kun anbefale at være medlem af Astma-Allergi Danmark. Bedre nu end senere.

Nyhed: 04.11.2019

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Nyt medlemstilbud: Book en rådgivning

Som medlem af Astma-Allergi Danmark kan du nu få glæde af et nyt rådgivningstilbud. Book en rådgivning og bliv ringet op, når du har tid.

Få rådgivning om astma allergi høfeber og eksem
Bliv ringet op, når du har tid. Rådgivningen kan ringe til medlemmer i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 9-15. Foto: Astma-Allergi Danmark

Har du spørgsmål om astma, allergi, høfeber og eksem, så er det altid muligt at ringe til Rådgivningen hos Astma-Allergi Danmark. Som en ny service til medlemmer bliver det nu muligt at booke en rådgivning på forhånd og blive ringet op, når du har tid.

– Vi får rigtig mange opkald hos Astma-Allergi Danmarks Rådgivning, og vi vil gerne være der for vores medlemmer. Derfor udvider vi nu rådgivningstilbuddet, så medlemmer kan booke tid til en rådgivning og blive ringet op på et tidspunkt, der passer den enkelte, siger Betina Hjorth, rådgivningschef i Astma-Allergi Danmark.

Som medlem kan du nu booke tid til rådgivning og blive ringet op mandag til fredag i tidsrummet 9-15.

Sådan booker du tid

Hvis du gerne vil ringes op af Rådgivningen, skal du benytte selvbetjeningsportalen. Her kan du skrive til Rådgivningen og bestille en opringning på det tidspunkt, som passer dig.

Rådgivningen kan ringe til dig i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 9-15. Rådgivningen skal bookes minimum én hverdag inden den ønskede dato. 

Andre rådgivningstilbud

Hvis du hellere vil have et skriftligt svar fra Rådgivningen, kan du som medlem også skrive til os med dit spørgsmål og få et svar inden for få dage (oftest samme dag).

Telefonrådgivningen har åbent for alle fra mandag til fredag kl. 9-12 og onsdag kl. 16-18 på telefon 43 43 42 99. I det tidsrum kan medlemmer også altid ringe til Rådgivningen uden at booke en tid på forhånd.

Nyhed: 31.10.2019

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber og eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening


Kom i julestemning med Cirkus Baldoni

Der er rabat for Astma-Allergi Danmarks medlemmer til det allergivenlige cirkus, Cirkus Baldonis, juleturné. Cirkus Baldoni tilbyder en rabat til deres juleforestilling på 25 kroner pr. person, og donerer samtidig 25 kroner pr. billet til foreningens arbejde.

Cirkus Baldonis julecirkus

Oplev blandt andet julemanden, jonglør- og akrobatnisser i Cirkus Baldonis allergivenlige julecirkus. Foto: Cirkus Baldoni

Det allergivenlige Cirkus Baldoni turnerer i november og december med deres indendørs julecirkus. Her er der hverken savsmuld eller dyr, som ellers kan sætte gang i allergiske reaktioner. Til gengæld kommer publikum i selskab med julemanden og drillenisserne Nis og Nisseline. Publikum bliver også underholdt af både klovne-, jonglør- og akrobatnisser samt den talende julegris Anton.

Der er lagt op til et festligt og humørfyldt besøg for hele familien til Cirkus Baldonis juleforestilling.

Rabat for medlemmer

Cirkus Baldoni tilbyder Astma-Allergi Danmarks medlemmer og støtter af foreningen en billetrabat på 25 kr. pr. person. Samtidig donerer Cirkus Baldoni 25 kr. pr. solgt billet til Astma-Allergi Danmark.

Cirkus Baldonis julecirkus turnerer i byer øst for Storebælt i løbet af november og december.

Sådan får du rabat

Få rabatkoden ved at sende en mail til info@astma-allergi.dk, hvori du angiver dit medlemsnummer. Brug rabatkoden, når du reserverer eller køber billet på www.julecirkus.dk/billetter.html

Nyhed: 31.10.2019

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Sådan kommer du godt igennem vinteren med astma

Fem gode råd fra Astma-Allergi Danmark til den kolde tid, hvis du har astma. Er du både ældre og har astma, er det ekstra vigtigt, at du passer på dig selv.

Undgå infektioner med astma om vinteren
Kom godt igennem den kolde tid med gode råd fra Astma-Allergi Danmark. Foto: Colourbox

Vintertid betyder for mange også en større risiko for at blive ramt af forkølelse, influenza og andre luftvejsinfektioner. Har du astma, så følg disse fem råd fra Astma-Allergi Danmark til at komme godt igennem den kolde tid.

Fem gode råd

 

Nyhed: 29.10.2019

Medlemskab for dig med astma

Som astmatiker i Danmark står du ikke alene. Omkring 300.000 danskere lider nemlig af astma.

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.
Vi er din medlemsforening.


Har du astma? Så husk influenzavaccinationen

Influenza kan være forværre din astma. Astma-Allergi Danmarks Rådgivning råder dig til at tage imod Sundhedsstyrelsens anbefaling om influenzavaccination, som tilbydes fra 1. november.

Tid til influenzavaccination

Vintertid er influenzatid, og særligt ældre over 65 og folk med kroniske sygdomme – som astma og KOL – har en højere risiko for at få et alvorligt influenzaforløb med for eksempel lungebetændelse. Foto: Sundhedsstyrelsen

Igen i år tilbyder Sundhedsstyrelsen gratis influenzavaccination til blandt andre personer med astma. Når du har astma, har du større risiko for at blive smittet og få et svært forløb med influenza, som dermed kan forværre din astma. Derfor råder Astma-Allergi Danmarks Rådgivning astmatikere til at tage imod Sundhedsstyrelsens tilbud om vaccination. Tilbuddet om influenzavaccination gælder i perioden 1. november til 15. januar 2020. 

Senere start på vaccinationer i år

Tidligere har du kunnet få vaccinationen allerede fra 1. oktober, men i år gælder tilbuddet fra 1. november til 15. januar 2020. Årsagen er blandt andet, at influenzasæsonen i Danmark falder sent – som regel fra december til marts. Hvis vaccinationen gives for tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen.

Det er vigtigt, at du bliver vaccineret, inden influenzasæsonen starter, for at få den bedst mulige beskyttelse. Det er bedst at blive vaccineret fra starten af november til slutningen af december. Der går to-tre uger, før vaccinen beskytter mod smitte.

For at få vaccinen skal du bestille tid hos din læge eller holde øje med vaccinationstilbud i din lokalavis.

Influenza kan forværre din astma

Influenza er for de fleste ikke farlig. Men har du astma, kan en influenza være en barsk omgang, og den kan være med til at forværre din sygdom.

Desuden er det vigtigt at huske, at man godt kan blive smittet af andre influenzatyper, end den man er vaccineret mod, ligesom andre virustyper kan give influenzalignende symptomer.

Da influenza overføres som luftbåren smitte fx ved host og nys, er det derfor vigtigt også selv at gøre en indsats for at minimere risikoen for en infektion. Sørg fx for god håndhygiejne og husk at hoste og nyse i ærmet frem for i hånden.

Vaccination og allergi – Tal med lægen

Lider du både af astma og allergi, kan du måske være i tvivl om, hvorvidt du kan tåle influenzavaccinen. Drøft muligheden for en influenzavaccination med din læge, da det i nogle tilfælde godt kan lade sig gøre. Muligheden afhænger ofte af, hvilke symptomer man får. 

Nyhed: 28.10.2019

Medlemskab for dig med astma

Som astmatiker i Danmark står du ikke alene. Omkring 300.000 danskere lider nemlig af astma.

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


”Medlemskabet giver mig tryghed”

Luise Lomholt har meldt sig ind i Astma-Allergi Danmark for at få viden og hjælp til sin astma. Samtidig vil hun gerne deltage i foreningens astmaskoler for voksne, hvor hun kan møde andre, som lever med astma.

Medlem Luise LomholtMedlemskabet i Astma-Allergi Danmark giver Luise Lomholt tryghed. Foto: Privat

En hverdag med allergi, høfeber, astma og eksem har sine udfordringer for mange danskere. For to år siden fik Luise Lomholt konstateret både astma og allergi. Hun har altid levet en meget fysisk aktiv livsstil, som hun ønskede at opretholde. Derfor har Luise meldt sig ind i Astma-Allergi Danmark. Et medlemskab som giver tryghed, viden, værktøjer og mulighed for erfaringsudveksling.

– Jeg skal lære at navigere i en hverdag, som er forandret på grund af min astma og allergi. Det forventer jeg, at Astma-Allergi Danmark kan hjælpe mig med, siger Luise Lomholt.

Rådgivningen er en hjælp på vejen

Et liv med astma og allergi kan medføre en lang række spørgsmål. Derfor sidder Astma-Allergi Danmarks kompetente rådgivere klar til at råde dig omkring din hverdag med astma og allergi. Luise Lomholt har for nylig benyttet Astma-Allergi Danmarks telefonrådgivning til at få svar på spørgsmål om forskellige medicintyper og bivirkningerne ved dem.

– Rådgiveren gav mig de svar, jeg havde brug for, og bagefter følte jeg mig bedre klædt på til en fortsat god dialog med min egen læge, som står for min behandling, og med hospitalet, hvor jeg går til kontrol, fortæller Luise Lomholt.

Astma-Allergi Danmarks Rådgivning kan kontaktes telefonisk alle hverdage mellem 9-12 samt onsdag kl. 16-18. Medlemmer kan også benytte vores Medlemsrådgivning og få skriftlig rådgivning via en sikker selvbetjeningsløsning på alle tidspunkter af døgnet, eller ved at booke et opkald fra en af vores rådgivere.

Vil gøre brug af tilbud om astmaskole

Luise Lomholt er ikke i tvivl om, at hun vil gøre brug af Rådgivningen igen i fremtiden til at vende spørgsmål om astma og allergi. Derudover er hun meget interesseret i at deltage i en af Astma-Allergi Danmarks astmaskoler for voksne. Dels for at få ny faglig viden om astma, men også for at få chancen for at møde andre, som har levet med astma i længere tid.

– Der er ingen i min omgangskreds, som har astma, og jeg vil gerne trække på andres erfaringer, siger Luise Lomholt.

Astma-Allergi Danmarks skoler er et tilbud til medlemmer, der ønsker mere viden om deres sygdom og muligheder for behandling.

Dine fordele som medlem

Patientskoler og -kurser
Her får du viden, rådgivning og muligheden for at møde andre medlemmer.

Rådgivning – når du har tid
Benyt Netrådgivningen, eller ring på 43 43 42 99 alle hverdag kl. 9-12 samt onsdag kl. 16-18.

Netværksgruppe
Online fællesskab med foreningens andre medlemmer. Find gruppen på Facebook, den hedder ”Allergi, høfeber, astma og eksem – for Astma-Allergi Danmarks medlemmer”.

Medindflydelse
Kom med input, og deltag i det årlige landsmøde.

Medlemsbladet AstmaAllergi
Udkommer seks gange årligt.

Ferieboliger
​Ferielejligheder i Spanien og sommerhuse fra medlem til medlem.

Nyhed: 24.10.2019

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Køb en Allergivenlig julebuket og støt vores arbejde

 

Glæd en du holder af med en allergivenlig buket. For hver solgt buket donerer FLOWR 10 kr. til Astma-Allergi Danmarks arbejde.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

 

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning