Medlemsfordele

Fonde og legater

Tildeling af fonde og legater til foreningens medlemmer

OBS!
Astma-Allergi Danmarks fonde er under omstrukturering som følge af ændrede love og regler på området. Det er derfor ikke muligt at ansøge fonde og legater pt.

Vi opdaterer hjemmesiden og vil informere i vores medlemsblad, når der er truffet beslutning vedrørende de fremtidige muligheder.

Bliv en del af fællesskabet

Få alle medlemsfordele for kun 225,- om året