Medlemsfordele

Se hvilke legater du kan søge

Som medlem har du mulighed for at søge legater, der gør hverdagen lidt nemmere.

Fondation Juchum Legat

Astma-Allergi Danmark er glade for igen at kunne uddele 40 legater à 5000 kroner til ældre, enlige medlemmer. Legaterne er bevilget af Fondation Juchum. Alle ældre, enlige medlemmer opfordres til at søge.

Sådan søger du

Send en kort begrundelse for, hvorfor netop du har brug for tilskuddet. Din årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen sendes online via foreningens system til at sende sikre mails, som du finder her.

Ansøgningsfristen er 15. august 2023.

Vær opmærksom på, at beløbet bliver indberettet til SKAT, og hvis du får sociale ydelser, kan legatet blive modregnet disse.