Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Kronikerindsats for børn og unge i Svendborg Kommune

Astma-Allergi Danmark deltager i en følgegruppe i Svendborg Kommune vedr. projektet "Kronikerindsats for børn og unge i Svendborg Kommune".

Samarbejdet er et led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2012-2015. I perioden 2013-2016 skal der gennemføres 3-4 projekter i kommunalt og regionalt regi om indsatser, der fokuserer på ’Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom’.

Astma-Allergi Danmark er en del af følgegruppen og har derudover varetaget undervisning af Svendborg Kommunes sundhedsplejersker i emnerne allergi, astma og atopisk eksem. Derudover har vi bidraget med faglig sparring og deltaget på diverse netværksarrangementer, der er afholdt lokalt i kommunen.

Bor du i Svendborg, og er du forældre til et barn med kronisk/langvarig sygdom, så har du mulighed for at deltage i Svendborg Kommunes forældregruppe.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning