Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Grethe Stampes legat

Til forskning inden for fødevareallergi og allergiske lungelidelser

Legatets formål er efter bestemmelserne at støtte forskning med klinisk relevans inden for fødevareallergi og allergiske lungelidelser. Støtte til forskning inden for arbejdsbetinget allergiske og astmatiske lidelser falder uden for legatets formål.

Bestyrelsen træffer, så længe legatets midler rækker hvert år beslutning om udlodning af legatportioner á kr. 50.000,- der kan (i) medgå til dækning af lønomkostninger i forbindelse med et forskningsprojekt, fx i form af et skolarstipendium, eller som helt eller delvist frikøb af forskningstid i en kortere periode, (ii) tildeles som anerkendelse af skandinavisk forskning. Udgangspunktet er at uddele tre portioner af kr. 50.000,- hvert år.

OBS! Grundet situationen omkring Covid-19 er ansøgningsfristen of uddelingen af legatet midlertidigt suspenderet! Pkt. 4* og 5* er derfor ikke gældende indtil andet er meldt ud.  

Bestyrelsen vil tage udgangspunkt i, at legatet kan søges efter følgende generelle retningslinjer:

Bestyrelsen vil tage udgangspunkt i at legatet kan søges efter følgende generelle retningslinjer:

  1. Kun emner der falder ind under legatets formåls områder kommer i betragtning, jf. ovenfor
  2. Fristen for modtagelse af indstillinger er første hverdag i maj.
  3. Indstillingen sendes til Thorkil Kjær formand legatbestyrelsen i Grethe Stampes Legat, c/o Astma-Allergi Danmark, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde eller pr. e-mail info@astma-allergi.dk
  4. Bestyrelsen i fonden vurderer indstillingerne og tilstræber at komme med et resultat den 5. juni. Legatet overrækkes i forbindelse med årsmødet i Dansk Selskab for Allergologi.*
  5. Det tilstræbes, at prismodtageren deltager i årsmødet til prismodtagelsen 3. fredag i august, ved DSAs årsmøde.*
  6. Bestyrelsen kan modtage forslag fra alle, også kandidaten selv.
  7. Der kan indstilles skandinavisk peer reviewede arbejder publiceret fortrinsvis 18 måneder forud indsendelsesfristen, som udgår fra en skandinavisk afdeling/institution, og hvor den indstillede person er 1. forfatter eller tilsvarende.
  8. Den begrundede indstilling skal fylde 1⁄2-1 A4 side og skal indeholde en titel, bibliografisk citation, samt den indstilledes navn, e- mail og telefonnummer

Venlig hilsen
Legatbestyrelsen