Navigation Navigation

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Grethe Stampes legat

Til forskning inden for fødevareallergi og allergiske lungelidelser

Legatets formål er efter bestemmelserne at støtte forskning med klinisk relevans inden for fødevareallergi og allergiske lungelidelser. Støtte til forskning inden for arbejdsbetinget allergiske og astmatiske lidelser falder uden for legatets formål.

Bestyrelsen træffer, så længe legatets midler rækker hvert år beslutning om udlodning af legatportioner á kr. 50.000,- der kan (i) medgå til dækning af lønomkostninger i forbindelse med et forskningsprojekt, fx i form af et skolarstipendium, eller som helt eller delvist frikøb af forskningstid i en kortere periode, (ii) tildeles som anerkendelse af skandinavisk forskning. Udgangspunktet er at uddele tre portioner af kr. 50.000,- hvert år.

 

Bestyrelsen vil tage udgangspunkt i, at legatet kan søges efter følgende generelle retningslinjer:

  1. Kun emner der falder ind under legatets formålsområder kommer i betragtning, jf. ovenfor
  2. Fristen for modtagelse af indstilling er inden 4. maj.
  3. Indstillingen sendes til Thorkil Kjær formand legatbestyrelsen i Grethe Stampes Legat, c/o Astma-Allergi Danmark, Universitetsparken 4, 4000 Roskilde eller pr. e-mail info@astma-allergi.dk
  4. Bestyrelsen i fonden vurderer indstillingerne og tilstræber at komme med et resultat den 5. juni. Legatet overrækkes i forbindelse med årsmødet i Dansk Selskab for Allergologi.
  5. Det tilstræbes, at prismodtageren deltager i årsmødet til prismodtagelsen fredag den 18. august.
 

For forskningsprojekter gælder flg:

  1. Der kan udelukkende søges om lønomkostninger
  2. Der indsendes en 2 siders synopse med baggrund, hypotese, formål, metodebeskrivelse, tidsplan samt angivelse af tentativ titel på det videnskabelige arbejde der forventes publiceret efterflg. Samt navn på det videnskabelige tidsskrift med peer reveiw hvortil arbejdet tænkes submitted.
 

For prismodtagere ved anerkendelse af skandinavisk forskningsindsats gælder flg:

  1. Bestyrelsen kan modtage forslag fra alle, også kandidaten selv.
  2. Der kan indstilles skandinavisk peer reviewede arbejder publiceret efter 1. januar 2013, som udgår fra en skandinavisk afdeling/institution, og hvor den indstillede person er 1. forfatter eller tilsvarende.
  3. Den begrundede indstilling skal fylde ½-1 A4 side og skal indeholde en titel, bibliografisk citation, samt den indstilledes navn, e- mail og telefonnummer.

Venlig hilsen
Legatbestyrelsen