Navigation Navigation

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fonde

OBS!

Astma-Allergi Danmarks fonde er under omstrukturering som følge af ændrede love og regler på området. Det er derfor ikke muligt at ansøge.

Vi opdaterer hjemmesiden og vil informere i vores medlemsblad, når der er truffet beslutning vedrørende de fremtidige muligheder.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning