Navigation Navigation

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fonde

OBS! 
Astma-Allergi Danmarks fonde er under omstrukturering som følge af ændrede love og regler på området. Det er derfor ikke muligt at ansøge fonde og legater pt.

Vi opdaterer hjemmesiden og vil informere i vores medlemsblad, når der er truffet beslutning vedrørende de fremtidige muligheder.

Medlemskab for dig

Har du astma, allergi, høfeber eller eksem, står du ikke alene.
I Astma-Allergi Danmark arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.


Vi er din medlemsforening

Webindholdsvisning Webindholdsvisning