Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Fonde

Sådan ansøger du

Ansøgning og materiale

Udfyld og print skemaerne ud. Indsend ikke originale bilag, da modtaget materiale ikke returneres. Send ansøgningen inden fristens udløb. 

Ansøgningsfristen er 1. oktober

Send til:
Astma-Allergi Danmark
Universitetsparken 4
4000 Roskilde
Mrk. Ansøgning om fonde og legater

Behandling af ansøgninger

Imødekommes ansøgningen, får du en tilbagemelding fra Astma-Allergi Danmark inden udgangen af december måned. Har du ikke hørt noget inden udgangen af december, er ansøgningen ikke imødekommet. Du hører kun fra os, hvis ansøgningen imødekommes, og der sendes heller ikke svar om modtagelse af ansøgning.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning