simple image

(Genanvendt) plast og kosmetiske produkter

Astma-Allergi Danmark arbejder for en astma- og allergivenlig dagsorden, som kan forbedre vilkårene for alle med astma, allergi, høfeber og eksem og deres pårørende. Derfor sætter vi politisk fokus på genanvendt plast og kosmetiske produkter.

Hvad er situationen og udviklingen lige nu?

Emballage til kosmetiske produkter er som oftest af plast. Kosmetiske produkter er reguleret gennem Kosmetikforordningen, og her er der ikke specifikke krav til emballagen. Eventuel migration dækkes af et mere generisk krav til risikovurdering af produktet. I dette krav er der beskrevet, at forureninger fra emballage også skal inkluderes i vurderingen.

Det er dog usikkert, hvor meget dette rent faktisk inkluderes i produktets sikkerhedsvurdering.

Det øgede fokus på miljø og plast har også skabt et ønske blandt detail og producenter om at kunne anvende genanvendt plast til kosmetiske produkter. Mange producenter efterspørger emballage beregnet til fødevarer, og anser som udgangspunkt dette for at være sikkert nok.

Som det er nu, er der ingen krav til emballage i kriterierne til Astma-Allergi Danmarks allergimærkede kosmetiske produkter.

Hvad er problemet?

Kemiske stoffer kan vandre fra plastemballage til produktet. Hvilke stoffer og hvor meget afhænger af mange faktorer, som for eksempel hvilken type produkt der er i, temperatur og tid.

Når man som producent vælger plastemballage, er man afhængig af at modtage oplysninger ned gennem leverandørkæden for at få viden om, hvad emballagen kan indeholde af kemiske forureninger. Dette kan selv for ny plast være en udfordring. For genanvendt plast er det tæt på umuligt at sikre sporbarheden og derfor også umuligt at vide, hvad den genanvendte plast består af, og hvor den kommer fra.

På Kemiens Faglige Dag i 2019 blev der bl.a. udtrykt utryghed ved at modtage genbrugsplast fra andre end ens egen plastproduktion, netop på grund af usikkerhed om sporbarhed og indhold.

Hvorfor er det et problem?

Det er usikkert, hvor meget der rent faktisk vandrer, men en repræsentant fra Cosmetics Europe, som er en europæisk organisation for producenter og interessenter inden for kosmetik, har på Kemiens Faglige Dag i 2019 udtalt, at han mener, at producenterne skal være særligt opmærksomme på migration af allergifremkaldende stoffer fra emballage til produkt. Han pointerer, at de kan findes i mængder, som kan være et problem i forhold til allergikere og at også fødevareemballage vil kunne indeholde disse allergifremkaldende stoffer. Samtidig blev det netop understreget, at oplysninger om blandt andet allergifremkaldende stoffer er vanskelige at få, og at det ikke er nemmere med genanvendt plast.

Både Astma-Allergi Danmark og detailkæder har fået henvendelser fra forbrugere, som oplever at få gener af et produkt, som er skiftet til genanvendt plastemballage.

Kontaktperson

Anne Holm Hansen

Direktør

Tlf.: 43 43 59 11
Mail: info@astma-allergi.dk