Web Content Display Web Content Display

Astmaskole for voksne med astma

Målet for god astmabehandling er en hverdag, hvor astmaen ikke dominerer.

300.000 voksne i Danmark har astma. Nogle har en astma, der er under kontrol. Andre har en astma, der er svær at kontrollere. Målet for god astmabehandling er en hverdag, hvor astmaen ikke dominerer.

De faktorer, vi selv har indflydelse på, er blandt andet i fokus på efterårets Astmaskoler. De afholdes i Roskilde, Esbjerg, Aarhus og Herning.

På astmaskolen kan du fx få svar på, hvordan du får kontrol over astmaen, så den ikke overtager din hverdag.

Vi håber, du har lyst til at deltage, og du må meget gerne tage en pårørende med!

Astmaskole for en aften

Astmaskolen foregår på en hverdagsaften og er for alle, der ønsker mere viden om deres astma.

Speciallægerne i lungemedicin professor og overlæge Vibeke Backer og overlæge Linda Makowska Rasmussen vil blandt andet komme ind på, hvad astma er for en sygdom, og hvilke behandlingsmuligheder der findes.

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

I løbet af aftenen vil emnerne blandt andet være:

  • Hvad kan give astmasymptomer?
  • Hvordan behandles astma?
  • Hvordan får jeg kontrol over astmaen?