Web Content Display Web Content Display

Netværk for sundhedsplejersker

Der arbejder med astma og allergi i kommunerne

Astma og allergi er sygdomme, som rammer mange børn og tallet er stigende uden man helt ved hvorfor. Astma-Allergi Danmark har derfor fokus på, hvordan familierne kan informeres og hjælpes bedst i hverdagen, og vi har fokus på sundhedsplejerskerne som ressourcepersoner på astma/allergi området.


Netværk for Sundhedsplejersker er åbent for alle sundhedsplejersker, der arbejder med astma og allergi.  Vi afholder årligt eftermiddagsmøder i Øst- og Vestdanmark, med emner der relaterer til sundhedsplejerskernes daglige arbejde.


Vil du inviteres med til disse arrangementer, så skal du blot sende en mail til bh@astma-allergi.dk.


Oprindelig fik vi i 2015 bevilliget penge til at oprette "Netværk for sundhedsplejersker, der arbejder med astma og allergi i kommunerne" fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og med sponsorstøtte fra Nutramigen har vi kunnet fortsætte netværket.

 

Web Content Display Web Content Display