Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Astma-Allergi i skolen

Astma-Allergi Danmark i partnerskab med Sundhedsstyrelsen udviklet en ny hjemmeside: Astma-AllergiiSkolen.dk. Hjemmesiden indeholder information om skolens hverdag i relation til astma og allergi. 

 
Hjemmesiden tager bl.a. udgangspunkt i en virtuel skole, hvorfra man kan klikke sig ind i forskellige klasselokaler. Her er der løsningsforslag på de forskellige problemer og situationer, der kan opstå i relation til astma og allergi. En række praktiske råd og handleanvisninger (fx tjeklister) er med til at sikre, at betydningsfulde faktorer tænkes ind i skolens dagligdag. Desuden indeholder hjemmesiden faktasider, der besvarer nogle af de spørgsmål, der ofte stilles i relation til astma og allergi.
 
Hjemmesiden henvender sig primært til personalet i kommunens folkeskoler (skoleledere, lærere, erhvervsvejledere, teknisk personale samt køkkenpersonale) og til den kommunale sundhedstjeneste. Også kommunens skoleforvaltning og forældre samt børn og unge, der selv har astma og allergi, kan have glæde af at anvende siden.

  • Se mere på hjemmesiden: www.astma-allergiiskolen.dk

Webindholdsvisning Webindholdsvisning