Navigation Navigation

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Almene fond

Formålet

- for Astma-Allergi Danmarks almene fond er at yde støtte til medlemmer af Astma-Allergi Danmark i det omfang, hvor sociallovgivningen ikke giver mulighed for økonomisk hjælp, samt i øvrigt til støtte og opmuntring.

Ansøgning

  • Download det generelle ansøgningsskema (PDF-format)
  • Fremsend en frankeret svarkuvert til Astma-Allergi Danmark og bed om at få et ansøgningsskema tilsendt

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning