Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Vi prikker til politikerne

Det er femte gang, at Astma-Allergi Danmark i samarbejde med Allergiklinikken fra Gentofte Hospital tester politikerne på Christiansborg for astma og allergi.

Over én million danskere risikerer i nær fremtid at stå uden specialister til at behandle dem. For mens antallet af allergikere stiger, bliver der færre allergilæger. Viden på allergiområdet siver på den måde ud af sundhedsvæsnet, lyder det fra Astma-Allergi Danmark.

- Det er nødvendigt, at politikerne forholder sig til, hvordan man vil bremse den negative spiral med faldende vidensniveau og haltende udredning og behandling på allergiområdet. Alle danskere skal som minimum få samme tilbud om udredning og behandling af høj kvalitet, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Det er netop manglen på allergilæger og et tiltrængt kvalitetsløft på allergiområdet, som Astma-Allergi Danmark ønsker at drøfte med politikerne den 9. november, når patientforeningen omdanner Christiansborg til en mindre allergiklinik. Det sker i samarbejde med Allergiklinikken fra Gentofte Hospital.


National allergiplan efterlyses

Allergiområdet har i årevis været politisk nedprioriteret, selvom allergi og andre overfølsomhedssygdomme er et voksende problem både for den enkelte dansker og for samfundet.
 
Ifølge Astma-Allergi Danmark er der derfor en række områder, der er nødvendige at se på for at nedbringe ventelister og højne kvaliteten i behandlingen af allergi. Fx er det afgørende, at en højt specialiseret fagområdeuddannelse prioriteres, og at der kommer en national struktur for udredning og behandling af allergiske sygdomme.

- Det smitter af på hele sundhedsvæsenet, når specialister på et område forsvinder. Til sidst vil der ikke være speciallæger til at klæde allergicentre, praktiserende læger og andre grupper i sundhedsvæsenet på med viden på allergiområdet. Samtidig udvandes den vigtige viden, der allerede er opbygget, forklarer Anne Holm Hansen og understreger, at det er nødvendigt med en national allergiplan, som tager hånd om de over én million allergiramte danskere.


Om eventen


Det er femte gang, Astma-Allergi Danmark i samarbejde med Allergiklinikken fra Gentofte Hospital tester politikerne på Christiansborg for allergi og astma. På dagen kan politikere og administrativt personale få rådgivning, målt deres lungefunktion og blive undersøgt for, om de har allergi.

Formålet med de gentagne besøg er at fastholde et politisk fokus på astma- og allergiområdets udfordringer.

 

Fakta

  • Omkring 1,5 millioner danskere lever med astma, allergi, høfeber og eksem.
  • Luftvejsallergier er fordoblet over de seneste 50 år, men man kender ikke årsagen til denne stigning.
  • Omkostningerne ved astma og allergi er store. Ser man på astma, viser de seneste beregninger, at sygdommen koster 578 millioner kroner årligt i sundhedsudgifter. Astma er tilmed den hyppigste kroniske sygdom blandt børn. Der findes ikke data fra Danmark, men i Sverige regnede man i 2008 ud, at høfeber kostede det svenske samfund, hvad der svarer til 20 mia. danske kr. årligt.
  • I dag bliver speciallæger i allergi ikke erstattet, når de forlader arbejdsmarkedet. Det skyldes, at det lægefaglige speciale i allergi blev nedlagt i 2004. Siden dengang er der ikke blevet uddannet nye speciallæger i allergi.

Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning