Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Ny folder til kamp mod allergislynglen bynke-ambrosie

Egentlig ser bynke-ambrosie med sin klare, lysegrønne farve ikke ud til at adskille sig væsentligt fra andre planter. Men planten med de bregnelignende blade kan give alvorlige udfordringer for allergikere, hvis den først bliver en fast del den danske flora.

Bynke-ambrosies pollen er nemlig stærkt allergifremkaldende, og det anslås, at den kan være skyld i et stigende antal nye allergitilfælde. Desuden mener forskere, at planten i områder, hvor den gror og spreder pollen, er skyld i at fremprovokere astma omkring dobbelt så ofte som andre typer pollen. For at begrænse gener for pollenallergikere arbejder man hos Astma-Allergi Danmark for at begrænse forekomsten og udbredelsen af bynke-ambrosie. Det seneste tiltag i rækken er en folder, der guider til bekæmpelse af planten.

- Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at kontrollere bynke-ambrosies spredning, er vi nødt til at hjælpe hinanden. Får planten først lov til at etablere sig, kan det være meget svært, hvis ikke umuligt, at udrydde den, forklarer Karen Rasmussen, der er biolog og leder af pollentællingerne hos Astma-Allergi Danmark.

Varmere klima giver gode vilkår

Hos Naturstyrelsen har man sat planten på listen over invasive arter, og man frygter, at den breder sig i takt med, at klimaet mildnes.

- Klimaforandringerne kan give planten bedre levevilkår i Danmark i fremtiden og gøre det muligt for den at blomstre og sætte frø. Dermed kan den bedre sprede sig herhjemme og ikke kun finde vej via de sydlige nabolande, som allerede er indtaget af planten, fortæller Karen Rasmussen.

Især fuglefoder er en af hovedårsagerne til, at frø fra bynke-ambrosie i dag spredes i landet. Fx ses planten ofte ved fodringssteder for vilde fulde. Derudover finder man den ofte i grøfter og rabatter, men den gror også i private haver.


Spot en bynke-ambrosie

Foto: BiopixPlanten er dog alt andet end velkommen. Ud over at den kan forårsage et stigende antal allergikere, kan den uønskede allergiplante nemlig også forlænge pollensæsonen. Som det ser ud nu, slutter sæsonen for pollen normalt i september. Men da det først er her bynke-ambrosies blomstring topper, kan planten forlænge hele pollensæsonen med en til to måneder.

- Det er utroligt vigtigt, at der bliver sat ind nu. Men det er også vigtigt, at man tager særlige forholdsregler, når man håndterer planten. For at undgå yderligere spredning af planten er det fx nødvendigt, at den bekæmpes før blomstringen, der finder sted i perioden fra august-oktober, siger Karen Rasmussen.

I den nye folder fra Astma-Allergi Danmark er der derfor en række gode råd til, hvordan man spotter, fjerner og smider bynke-ambrosie ud. Fx indeholder folderen en beskrivelse af, hvordan bynke-ambrosie ser ud, så man ikke forveksler den med fx grå-bynke. Er man ikke selv plaget af allergi, er der stadig god grund til at fjerne planten, hvis man støder på den. Bynke-ambrosie skader nemlig ikke kun de steder, hvor planten har slået sig ned. Faktisk kan den være skyld i høfeber- og astmasymptomer langt væk fra voksestedet, fordi pollen fra planten let transporteres med vinden.
 

Sådan gør du

1) Find havehandskerne frem

Saften fra planten kan give hudirritationer. Derfor er det en god idé at bruge havehandsker og dækkende tøj, så du er bedre beskyttet mod allergiske reaktioner.

2) Ryk den op

Planten skal helst rykkes op, før den blomstrer. På den måde undgår man spredning af pollen. Desuden skal oprykningen helst ske om eftermiddagen, hvor planten spreder mindst pollen. Ender du med først at fjerne planten i efteråret, hvor den blomstrer, bør du bruge beskyttelsesbriller og evt. åndedrætsværn for at beskytte mod pollen. Du bør dog få en anden til at hive bynke-ambrosie op, hvis du selv lider af pollenallergi.

3) Smid den ud

Når du først har rykket planten op, er det vigtigt, at den brændes eller smides i affaldssækken. Den må endelig ikke havne på kompostbunken, da det kan medvirke til at sprede frøene yderligere.
 

Folderen er udarbejdet med støtte fra Codan Fonden


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning