Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Skolereform gør indeklimaet til et større problem

Foto: Colourbox
Større sygefravær og et stigende antal påbud fra Arbejdstilsynet. Sådan ser hverdagen ud på landets folkeskoler
efter indførelsen af heldagsskolen. Ifølge fagbladet Ingeniøren peger både forskere, skoleledere og lærerne på, at de mange timer på skolebænken er årsag til den negative udvikling.

De lange skoledage betyder nemlig, at både lærere og elever må opholde sig længere i klasselokalerne, der i forvejen
i årevis er blevet kritiseret for at have problemer med indeklimaet.

Tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser fx, at lærernes sygefravær grundet egen sygdom er steget med 12 procent efter indførelsen af heldagsskolen. Også Arbejdstilsynet påbud vidner om store indeklimaproblemer. Fx har folkeskolen længe været den arbejdsplads i Danmark, der får flest påbud grundet ringe indeklima – et antal, der kun er steget efter indførelsen af skolereformen.

Det er især dårlig eller manglende ventilation, der ligger til grund for påbudene. Derudover viser flere undersøgelser, at klasselokalerne ofte overskrider den CO2-grænse, som Arbejdstilsynet anbefaler, med flere hundrede procent.
 

Dårligt indeklima går ud over læring

For skoleelever kan det dårlige undervisningsmiljø gå ud over elevernes læring og præstationer og generelt bidrage til dårlig trivsel med indeklimasymptomer som hovedpine, hoste eller irritation i øjne eller luftveje. Luftkvaliteten er derfor særlig vigtig for lærere og elever med følsomme luftveje, da et dårligt indeklima kan give ubehagelige astma- og allergisymptomer.

Når vi samtidig opholder os indendørs den største del af tiden, giver det kun endnu større grund til at sørge for, at skolernes indeklima får et grundigt eftersyn. Her er det især vigtigt at sikre en god ventilation, så luftskiftet i klasselokalerne forøges.

Også lærerne og eleverne selv kan bidrage til at forbedre indeklima ved fx at lufte ud med gennemtræk i fem til ti minutter flere gange om dagen.

Kilde: Ingeniøren


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning