Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Skimmelsvampe! Hvad gør jeg?

 

06.01.2015: Skimmelsvampe i huset kan blandt andet give dig symptomer på din astma eller høfeber og gøre dig syg på andre måder med fx hovedpine og koncentrationsbesvær. Men det kan også være en økonomisk byrde, for af og til er det nødvendigt med en større renovering for at komme svampene til livs. Derfor er det godt at kende dine rettigheder, og det er endnu bedre at undgå at købe et hus med skimmel.


Har du astma, høfeber eller måske endda allergi over for skimmelsvampe, kan et hus med skimmelvækst give dig svære symptomer på din sygdom. Og én ting er at sikre, den bolig du har i forvejen – noget andet er at sikre, at dit nyindkøbte drømmehus ikke viser sig at have skimmelvækst. I vores rådgivning får vi ofte spørgsmål om skimmelsvamp, huse og rettigheder i forbindelse med huskøb. Derfor har vi spurgt boligadvokat Marie-Louise Pind om råd.

-    Du kan gøre rigtig meget for at sikre dig mod at købe et hus med skimmelvækst. Står du med købsplaner, vil jeg absolut råde dig til at gøre forarbejdet og få undersøgt huset grundigt for skader og skimmelsvamp, INDEN du underskriver købsaftalen eller at handlen er endelig ved at en advokat har godkendt handlen. Det er langt lettere, end når du først har købt, siger Marie-Louise Pind.

Hun er boligadvokat i Homann advokater og har speciale i ejendomshandler og sager om fugt og skimmelsvamp i huse. Hun har gennem 10 år haft mange sager og mødt mange familier, der har købt et hus, der har vist sig at være angrebet af skimmelsvampe.

-    Det vigtigste er, at du sikrer dig en god rådgivning. Tag en byggesagkyndig med ud i det hus, du gerne vil købe. Det skal være en byggesagkyndige med erfaring og speciale i fugt og skimmelsvamp, som ved, hvor det er nødvendigt at foretage et ekstra grundigt tjek, siger Marie-Louise Pind.

Hun har haft sager, hvor både nye og gamle huse har haft skimmelsvamp.

-    Selvom du køber et relativt nyt hus, er der ingen garanti for, at det er fri for skimmelsvamp, konkluderer hun.

Køb eller fortryd

Med en vurdering fra en byggesagkyndig bliver det også muligt at træffe et valg i forhold til køb af huset.

-    Du kan enten vælge at sige, at du ikke vil eller har økonomiske mulighed for at købe huset, fordi det vil være for dyrt at renovere. Den anden mulighed er, at du med hjælp fra en advokat kan bruge vurdering fra den byggesagkyndige til at forhandle om husets pris, hvis det er din drømmebolig, forklarer Marie-Louise Pind, der selv har gode erfaringer i at forhandle købesummen på ejendomme ned. Der kan være mange penge at spare, hvis man griber det rigtigt an, siger Marie-Louise Pind.

Hun minder om, at hverken tilstandsrapporten eller en ejerskifteforsikring altid er nok til at sikre, at du undgår økonomisk smæk, hvis der skader på huset. Tilstandsrapporten skal nemlig ikke nævne udbedringer, der er forventelige i forhold til boligens alder. Slid og ælde på et gammelt hus vil fx ikke nødvendigvis stå i en tilstandsrapport, selv om det vil være nødvendigt for dig at udbedre for at undgå fugt og skimmel. Ejerskifteforsikring dækker ikke forhold, der består i almindelig slid og ælde og manglende vedligehold, med mindre at der som følge heraf er sket en skade eller nærliggende risiko for skade, der opfylder skadesbegrebet. Det vil komme an på en konkret vurdering.

Få lavet syn og skøn

Står du allerede som husejer og opdager, at der er skimmelsvampeangreb i huset, kan du arbejde på at få sagen lukket så hurtigt som muligt. Dels for at undgå, at dit helbred tager skade af at bo i huset, dels for at undgå, at du bruger mange personlige ressourcer på at arbejde med sagen.

-    Jeg vil råde til, at du hurtigt får en rådgiver ud, så du har tekniske beviser på, at din bolig giver problemer. Der skal være tale om skader, der nedsætter brugbarheden af din bolig. Du kan også, hvis skaden afvises af forsikringsselskabet få gennemført et uvildigt syn og skøn, der kan danne grundlag for et forlig med dit forsikringsselskab, fortæller Marie-Louise Pind.

Helbredsmæssigt bliver der ikke taget særlige hensyn, hvis du har fx astma eller høfeber, hvor du kan være mere end almindeligt plaget af skimmelsvampevæksten. Dog bliver helbredet taget med i en vurdering, fx hvis du har haft tre lungebetændelser på en vinter i det nye hus, og du ellers aldrig har haft lungebetændelse. Hvis du eller din familie har haft andre helbredsgener, vil det også blive medtaget i vurderingen af sagen.

Ifølge Marie-Louise Pind løses langt de fleste sager med skimmelangreb i huset gennem et samarbejde mellem forsikringsselskab og husejer, hvorefter skaderne bliver udbedret.

-    Nogle gange er det dog nødvendigt at få gennemført et syn og skøn, hvorefter sagen ofte forliges i overensstemmelse med konklusionerne i skønserklæringen. Selv har jeg kun ført en enkelt retsag af denne type i løbet af ti år og nogle enkelte ankenævnssager, fortæller hun.

Er det besværet værd?

Marie-Louise Pind råder også til, at man nøje tænker over, om det er værd at tage besværet med en klagesag eller retssag, hvis forsikringen giver afslag og en yderligere forhandling ikke giver resultat.

-    Det betyder, at sagen skal igennem ankenævn og evt. en civil sag. Det kan tage rigtig lang tid, og i den periode skal man leve og fungere i huset, siger hun.

-    Er det derfor en mindre skade, og den kan repareres uden de store problemer, er mit råd ofte: Lad være med at spilde tid og helbred på det. Få udbedret skaden selv, hvis der er sikkerhed for at hele skaden og årsagen herefter er elimineret.  Det kræver nemlig også ressourcer at køre sagen, siger Marie-Louise Pind.

Hendes erfaring er, at det er individuelt, hvor mange penge der skal bruges til renovering, før det giver mening med en sag.

Generelt råder hun dog til, at skal tænke sig om en ekstra gang, hvis der er tale om beløb under 50.000 kr. Oftest er handler de sager, som Marie-Louise Pind behandler, om skader, hvor udbedringsudgifter overstiger kr. 200.000 kr.

 

Skimmel i huset – sådan er dine retslige muligheder

  1. Kontakt et firma, der har speciale i at undersøge boliger for skimmelsvamp og få dem til at udarbejde en rapport. I rapporten er det vigtigt at få med, hvad årsagen til skimmelsvampen er, om der er nogen sundhedsrisiko ved at opholde sig i huset, og om skaden eller risikoen for skaden har været til stede inden overtagelsestidspunktet. Endelig er det vigtigt, at rådgiveren forholder sig til, om der er tale om  et skimmelsvampeangreb, der er ud over det forventelige set i forhold til husets alder.
  2. Kontakt dit forsikringsselskab og anmeld skaden eller få en advokat til at vurdere sagen juridisk og bistå med anmeldelsen og forhandling med forsikringsselskabet.
  3. Måske får du dækket skaden af forsikringen. Så behøver du ikke læse videre.  Men hvis forsikringsselskabet afslår at dække, kan du vælge at kontakte en advokat, der kan hjælpe dig videre.
  4. Man skal passe på med at acceptere et forsikringsafslag med henvisning til at forholdet er "sædvanligt for ejendommens alder", advarer Marie-Louise Pind. Hun har mange eksempler på skader, der efter hendes indblanding bliver forsikringsdækket, som ellers var blevet afvist med netop den begrundelse. Hun understreger, at det ikke er sædvanligt, at et hus fra 1960'erne er så angrebet af skimmelsvampeangreb i fx gulvkonstruktionen, at man får indeklimagener af det.
  5. Hvis der ikke kan findes en mindelig løsning med forsikringsselskabet, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for forsikring eller få en advokat til at hjælpe dig med at udarbejde en klage. Det tager omkring 10 måneder, før der ligger en afgørelse.
  6. Ankenævnet har tre muligheder: Du får ret, dit forsikringsselskab får ret eller, ankenævnet afviser sagen og henviser sagen til domstolene. Det kan nævnet gøre, hvis det vurderer, at sagen er for bevisteknisk for kompliceret og derfor ikke er egnede til at træffe en afgørelse.
  7. Hvis ankenævnet har henvist til domstolene, kan du anlægge en civil sag ved byretten. Det tager ca. et år, før der kommer en afgørelse.
  8. Alternativt anbefaler Marie-Louise Pind at få afklaret beviserne i sagen ved et syn og skøn. Det tager erfaringsmæssigt 2-3 måneder og giver et godt grundlag for en mindelig løsning med forsikringsselskabet (såfremt konklusionerne i skønserklæringen taler til forsikringstagers fordel).
     


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning