Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Positiv udmelding fra sundhedsministeren

Foto: Colourbox

Manglen på allergispecialister er en udfordring, der skal løses. Det siger Sophie Løhde (V) i en artikel i Politiken. Ministeren vil derfor få Sundhedsstyrelsen til at sætte fokus på allergiområdet, så der inden årets udgang kommer en plan for, hvordan der sikres flere allergispecialister.

Sundhedsministeren peger især på, at flere danskere skal sikres hurtig udredning og behandling for deres allergi. Samtidig skal de, der har behovet, sikres specialiserede tilbud. En udmelding som Astma-Allergi Danmark bakker op om, da manglen på højtspecialiseret viden om allergi går ud over patienterne, der kun få steder i landet kan tilbydes relevant behandling, hvis de har svær allergisk sygdom.
 

Sundhedsstyrelsen spiller en vigtig rolle

Hos Astma-Allergi Danmark er man især glade for, at sundhedsministeren i artiklen understreger, at det er Sundhedsstyrelsen, der nu skal se på en løsning på allergiområdets udfordringer. En del af problemet i dag er nemlig, at uddannelsen af allergilæger ikke er forankret i en forpligtende struktur i regionerne.

Samtidig har der siden nedlæggelsen af specialet i allergologi manglet muligheder for unge læger, der ønsker at gå i dybden med allergi. Derfor er der et behov for, at uddannelsen af allergilæger forankres i Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for uddannelsen, og dermed også ansvaret for, at der er kapacitet i alle regioner.


Allergicenter i hver region

For at sikre at man uanset ens postnummer kan blive udredt og behandlet for allergi, opfordrer Astma-Allergi Danmark til, at der kommer mindst et specialiseret allergicenter i hver region.

På den måde kan man sikre, at der i alle regioner er højt specialiserede læger, der kan hjælpe landets allergikere med den rette udredning og behandling. 

 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning