Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Pollensæsonen synger på sidste vers


Selvom vi ikke længere sender daglige pollenmail og varslinger, så kan de daglige pollental og sporeniveauerne fortsat ses på Astma-allergi Danmarks hjemmeside samt i pollen-app’en – dog kun for København.

Sæsonen lukker og slukker først helt, når koncentrationen af svampesporer er på et minimum. Det sker i løbet af efteråret i takt med, at vejret bliver koldere.
 

Status på pollensæsonen

På grund af det milde vintervejr, blev pollenfælden sat op allerede i midten af december, hvor DMI målte en af de varmeste december måneder, der er registreret. Det betød, at enkelte elletræer og hasselbuske begyndte at blomstre. Men det satte kulden en stopper for, derfor blev den officielle pollensæson sat i gang i midten af februar – helt som normalt, fordi det også er det normale blomstringstidspunkt for forårstræerne el og hassel. Overordnet set var pollensæsonen for el og hassel mild, hvilket også har været tilfældet for birk.


Lidt græs og bynke i luften

Der er fortsat en smule pollen fra græs og bynke i luften, men det er absolut sidst på sæsonen. Sæsonen for græspollen gik i gang i maj et par uger tidligere end normalt og overlappede dermed birkesæsonen. Græspollensæsonen toppede også tidligere end normalt, hvilket kan skyldes det varme majvejr. Efterfølgende har pollensæsonen været noget varieret på grund af nedbør og det forholdsvis kolde sommervejr.

Endelig er der registreret færre bynkepollen end normalt, selvom der stadig registreres bynkepollen, så er det ved at være på et minimum. Det betyder, at det stort set kun er svampesporene, der holder sæsonen i gang lidt endnu.

   


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning