Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Politikere: Mere fokus på allergi

Både politikere og ansatte blev undersøgt for astma og allergi, da Astma-Allergi Danmark i samarbejde med Allergiklinikken fra Gentofte Hospital besøgte Christiansborg den 9. november 2016.

Med besøget gjorde Astma-Allergi Danmark politikerne opmærksomme på de store udfordringer, der er på astma- og allergiområdet som fx manglen på allergilæger og behovet for en national allergiplan. Fra politisk hold er der stor enighed om, at der skal gøres mere allergiområdet, så allergikere kan få den udredning og behandling, som de har krav på.
 

Det hænger ikke sammen

- Det hænger jo simpelthen ikke sammen, at der bliver flere og flere allergikere, men færre allergilæger. De, som har allergi, har enormt store gener, og det skal selvfølgelig undersøges og afhjælpes, så vidt man overhovedet kan, siger Pia Kjærsgaard (DF), Folketingets formand, som fik lavet en allergitest.

Også Hans Andersen (V), der selv er medlem af Sundheds- og Ældreudvalget, er optaget af, at allergi kommer på den politiske dagsorden: 
- Allergi skal have mere opmærksomhed. Vi er nødt til at finde ud af, hvad status er og på den baggrund drøfte med partierne, hvad vi kan gøre for at sikre, at vi kan følge med udviklingen.


National allergiplan er oplagt

Der er også opbakning fra flere af politikerne til spørgsmålet om, hvorvidt en national plan på allergiområdet kan være en mulighed for at sikre bedre udredning og behandling.
- Det kan give rigtig god mening. Også fordi det jo ikke er en af de mest omkostningstunge områder i forhold til så meget andet, lyder det fra Merete Dea Larsen (DF).

Partifællen Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) er også enig i, at man på national plan må tage stilling til, hvordan allergiområdet skal håndteres fremadrettet: 
- Det virker ret oplagt. Vi går jo rigtig meget op i, at der skal være et godt tilbud til alle og et godt sundhedsvæsen netop skal være for alle og alle steder i landet, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.


Store forventninger til servicetjek

Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark, hilser de politiske udmeldingerne velkomne:
- Det er afgørende med en politisk prioritering af allergiområdet, og vi har store forventninger til det kommende servicetjek af allergiområdet, så der både i dag og i fremtiden bliver taget hånd om de over 1,5 millioner danskere, som er berørt af astma og allergi.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) udmeldte i foråret, at Sundhedsstyrelsen inden udgang af 2016 vil give allergiområdet et servicetjek.
 

Det sagde politikerne også...

- Allergiområdet har været nedprioriteret. Det handler om at få allergiområdet formaliseret mere og få det ind under Sundhedsstyrelsen. Det vil kunne gøre, at man bliver mere ansvarsbevidst for at sikre, at der også er allergilæger i fremtiden, sådan så at vi sikre, at alle kan få en behandling uanset hvor i landet, de bor.
Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti

- Allergiområdet er vigtigt, så der må lægges pres på ministeren for at få gjort noget ved området. 
Carolina Magdalene Maier, Alternativet

- Allergi er et område, som vi er nødt til at have styr på. Der er rigtig, rigtig mange danskere, der plages af det, så derfor kan jeg godt blive bekymret, når det ikke er et speciale, som man ikke har fokus på. 
Jens Henrik Thuelsen Dahl, Dansk Folkeparti

- Det hænger jo simpelthen ikke sammen, at der bliver flere og flere allergikere, men færre allergilæger. De, som har allergi, har enormt store gener, og det skal selvfølgelig undersøges og afhjælpes, så vidt man overhovedet kan.
Pia Kjærsgaard, Folketingets Formand, Dansk Folkeparti

- Allergi skal have mere opmærksomhed. Vi er nødt til at finde ud af, hvad status er og på den baggrund, drøfte med partierne, hvad vi kan gøre for at sikre, at vi kan følge med udviklingen. Jeg hilser Sundhedsministerens initiativ til et servicetjek af området meget velkommen.
Hans Andersen, Venstre
 

 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning