Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Patienterne først og foran i sundhedsreformen

1,5 millioner mennesker med astma og allergi skal have samme adgang til udredning og behandling som alle andre. Lad en ny sundhedsreform vise, at dette ikke bliver negligeret.

Patienterne først og foran i sundhedsreformen

Udspillet til sundhedsreformen lægger også op til at patientforeninger skal inddrages. Foto: Colourbox.

Astma-Allergi Danmark støtter op om udspillet til sundhedsreformen, hvad angår lige mulighed for behandling til alle, uanset hvor man bor i landet. De nuværende regioner har store forskelle i tilbud til mennesker med astma og allergi, og nogle regioner har kun enkelte eller slet ingen specialister. Her er det helt centralt, at der fremover findes specialistbehandling for de hårdest ramte i alle dele i landet.

Udspillet til sundhedsreformen lægger også op til, at patientforeninger skal inddrages. Det er vigtigt, da patientforeningerne er patienternes stemme og interessevaretager. Astma-Allergi Danmark arbejder her for at, mennesker med astma og allergi også tages alvorligt og tilbydes den udredning, behandling og vejledning, de har ret til.

Prioritér allergien

I Danmark satte Sundhedsstyrelsens statusrapport i 2017 fokus på de svigt, der er sket gennem årene på allergiområdet. Især når det gælder manglende uddannelse i sundhedsvæsenet – ikke mindst på specialistniveau.

Vi har 1,5 millioner mennesker med astma og allergi, og tallet er stigende indenfor en lang række af sygdommene. De fleste besøger først deres egen læge, når de mærker symptomer. Derfor vil et løbende uddannelsesbehov altid være nødvendigt hos de alment praktiserende læger. Det er her positivt, hvis de praktiserende læger med en ny sundhedsreform får et løft. Men specialiseringen inden for allergi halter dog fortsat på landsplan.

Astma-Allergi Danmark håber derfor, at mennesker med astma og allergi får den nødvendige prioritering i sundhedsreformen. Det er deres tur til at blive taget alvorligt nu. Vi ønsker en dialog med ministerier og andre – en dialog, der skal sikre at de 1,5 millioner mennesker med astma og allergi ikke bliver negligeret, men i stedet er med til at vise, hvad en ny sundhedsreform dur til.

Nyhed: 30.01.2019
 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning