Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Partikelforurening spreder sig hurtigt til børneværelset

Selvom vi opholder os inden døre 80-90 procent af tiden, og børn sover 10-13 timer i døgnet, så er indeklimaet i børneværelser et område, hvor der i dag mangler viden. Derfor er indeklimaet på danske børneværelser blevet sat under lup i pilotprojektet ’Frisk luft og mindre kemi i børneværelser’. 

Pilotprojektet er gennemført af Det Økologiske Råd i samarbejde med blandt andet Astma-Allergi Danmark. Som en del af projektet har 17 familier i en periode på fem måneder fået målt CO2, fugt, temperatur og partikler samt kemikalier i støvet på børneværelserne.

Et godt indeklima er særlig vigtigt for at forebygge symptomer, hvis man har astma og følsomme luftveje. Og selvom 16 ud af de 17 familier syntes, at deres indeklima var godt, så viste resultaterne blandt andet, at der var for høje koncentrationer af ultrafine partikler i børneværelset om natten.


Ultrafine partikler spreder sig hurtigt  

Men hvordan kommer ultrafine partikler overhovedet ind på børneværelset?

De færreste af familierne var her klar over, at forbrændingspartikler fra madlavning og stuens stearinlys lynhurtigt spreder sig til børneværelserne og forurener luften til ekstremt høje partikelniveauer. Bare inden for 10-30 sekunder kan forbrændingspartikler være spredt til børneværelset, hvis døren ikke er lukket.

Der eksisterer desuden endnu ikke grænseværdier for ultrafine partikler. Men jo færre ultrafine partikler desto sundere indeklima. På Københavns mest forurenede vej er der eksempelvis cirka 40.000 partikler pr. cm3 i myldretiden. Til sammenligning nåede en af de deltagende familier op på et niveau af partikelforurening, som var mere end otte gange højere.
 

Gennemtræk er vigtigt

Udover at holde døren lukket til børneværelset, når stearinlysene er tændt og madlavningen er godt i gang, er efterfølgende gennemtræk i hele huset også vigtigt for at skabe et godt indeklima. 

Kigger man på grafer fra pilotprojektet, som følger partikelniveauernes udvikling hos de deltagende familier, er det også tydeligt, hvordan gennemtræk og brug af emhætte under madlavning er effektive måder at få partikelniveauet ned igen.

I den første graf kan man fx se, hvordan partikelniveauet på børneværelset stiger, så snart der bliver tændt stearinlys i stuen. Efter stearinlysene slukkes, aftager forureningen langsomt, hvorefter udluftning i 15 minutter bringer luftforureningen ned. Partikelniveauet stiger dog igen, når familien begynder på aftensmaden.

Figur 1: Figuren viser, hvordan stearinlys i stuen hurtigt forurener luften på børneværelset op til et niveau på cirka 180.000 partikler pr. cm3. Den høje luftforurening på værelset gør det umuligt at se en eventuel effekt af popcorn lavet i mikrobølgeovnen. 
Kilde: ’Frisk luft og mindre kemi på børneværelset’ Projektrapport for pilotprojekt udarbejdet af Det Økologiske Råd.
  
 

Ved næste graf, som viser udvikling af ultrafine partikler på børneværelset hos en anden af de deltagende familier, er det også tydeligt at se, hvordan niveauet stiger markant, når der laves mad i køkkenet. Den voldsomme stigning skyldes blandt andet, at der ikke er brugt emhætte, og døren til børneværelset står åben, imens der laves mad.

Figur 2: Figuren viser, at madlavning får forureningen på børneværelset til at stige ekstremt – helt op til 350.000 partikler pr. cm3. Den markante stigning skyldes, at der ikke anvendes emhætte og ikke laves gennemtræk, når madlavningen påbegyndes. Ligeledes ses det, at udluftning effektivt nedbringer partikelniveauet på børneværelset efterfølgende. 
Kilde: ’Frisk luft og mindre kemi på børneværelset’ Projektrapport for pilotprojekt udarbejdet af Det Økologiske Råd

 

Familier dropper stearinlys

- Sådanne konkrete målinger på danske børneværelser er med til at understrege, at partikler fra stearinlys og madlavning i høj grad medvirker til et dårligt indeklima i hele huset. Det kan være særligt generende og give symptomer, hvis man har astma eller følsomme luftveje. Daglig udluftning er én måde at forbedre indeklimaet på, men man kan også overveje alternativer til stearinlys fx elektriske fyrfadslys, siger Betina Hjorth, rådgivningschef i Astma-Allergi Danmark.

I forhold til at sikre god udluftning, var hovedparten af familierne heller ikke bevidste om, at gennemtræk er langt mere effektivt end at åbne et enkelt vindue. Tre familier valgte også at nedbringe deres brug af stearinlys drastisk på baggrund af resultaterne.
 

Forslag til et bedre indeklima

Pilotprojektet gav samtidig en række anbefalinger i forhold til at skabe det gode indeklima på børneværelset.

Grafik: Realdania

Om projektet

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd har i samarbejde med Astma-Allergi Danmark, Statens Byggeforskningsinstitut, Københavns Universitet og Green Lab Brugerinnovation gennemført et pilotprojekt, hvor indeklimaet i danske børneværelser er blevet undersøgt. 
17 familier har deltaget i projektet fra december 2015 til april 2016. De deltagende familier har i denne periode fået målt CO2, fugt, temperatur og partikler samt kemikalier i støvet på børneværelserne.

Da det kun er 17 familier, som har deltaget, vil måleresultaterne vil ikke skabe basis for statistisk valide undersøgelsesresultater. Men resultaterne peger på nogle tendenser, som indikerer hvordan det står til med indeklimaet i danske børneværelser.

Pilotprojektet er støttet af Realdania som led i en større afdækning af, hvad der skal til for at forbedre børnenes indeklima.
 


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning