Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Opbakning til nyt forslag om stop af brændeovne

Brændeovnsrøg er hovedkilden til sundhedsskadelig partikelforurening i luften, som blandt andet er til gene for personer med astma. Astma-Allergi Danmark bakker derfor op om Københavns overborgmester Frank Jensens nye forslag til at nedsætte antallet af brændeovne.

Brændeovnsrøg er sunhedsskadelig

Partikler fra brændeovnsrøg er sundhedsskadelige og forværrer astma. Foto: Colourbox

Røg fra brændeovne er sundhedsskadelig og står for 70 procent af partikelforureningen i luften på landsplan. Udover at være skyld i op mod 550 for tidlige dødsfald på landsplan, forværrer partikler fra brændeovnsrøg astma. Der er desuden mistanke om, at røgen kan sætte gang i udviklingen af astma hos ellers raske personer.

Astma-Allergi Danmark er derfor enige i et nyt forslag fra Københavns overborgmester, Frank Jensen, som skal sætte en stopper for flere brændeovne.

Københavns overborgmester vil brændeovnene til livs

Der er cirka 16.000 brændeovne i København, hvoraf næsten alle sammen findes i boliger med klimavenlig fjernvarme. På landsplan anslås det, at der findes mellem 700.000 og 800.000 brændeovne, som bidrager til forurening med sundhedsskadelig røg.

For at undgå at der kommer nye brændeovne til, foreslår Frank Jensen, at alle kommuner får bemyndigelse til at forbyde opsætning af brændeovne i bygninger med klimavenlig varmeforsyning.

Frank Jensen foreslår samtidig, at skrotningspræmien for brændeovne stiger. Præmien for at skille sig af med sin brændeovn skal stige fra 2.000 kroner til 5.000 kroner. Tager man imod skrotningspræmien, fraskriver man sig samtidig retten til at udskifte ovnen med en anden. På nuværende tidspunkt omfatter skrotningspræmien kun brændeovne fra før 1995. Som en del af det nye forslag vil skrotningspræmien også omfatte nyere ovne.

Astma-Allergi Danmark bakker op

Astma-Allergi Danmark er enige i Frank Jensen forslag, og ser det som et reelt og godt bud på at forsøge at nedbringe luftforureningen. Det vil ikke blot være til gavn for personer med astma og følsomme luftveje, men også alle andre, som ligeledes udsættes for brændeovnenes sundhedsskadelige partikler.

Nyhed: 04.12.2019

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning