Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Tværfagligt netværk skal forbedre patientforløb

Et nyt tværfagligt allerginetværk kaldet CAG bestående af klinikere og forskere fra Region Hovedstaden og Københavns Universitet er etableret. Målet er at løfte allergiområdet og skabe bedre og hurtigere patientforløb for fremtiden.

I begyndelsen af oktober var det nye faglige netværk Clinical Academic Group for Allergi samlet. Leder af netværket er professor og overlæge Jeanne Duus Johansen. Foto: Videncenter for Allergi

Det bliver med øget fokus på allergiområdet, når klinikere og forskere fremover sætter sig sammen i det nye faglige netværk Clinical Academic Group – også kaldet CAG – for Allergi.

CAG er et netværkssamarbejde mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet, som består af forskere og klinikere fra både almen praksis, speciallægepraksis og hospitaler. Det særlige ved netværket er, at der fremover bliver mere vidensdeling på tværs af forskning, klinisk arbejde og uddannelse.

Med CAG’en får vi taget både forskning, klinik og uddannelse op på et nyt niveau, hvor vi vil fokusere på at forebygge allergi, så folk ikke bliver syge i fremtiden.

- Professor Jeanne Duus Johansen, leder af CAG for Allergi

Det er professor og overlæge Jeanne Duus Johansen, som er leder af CAG for Allergi. Hun er også centerleder på Videncenter for Allergi, Hud- og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital.

Vil gavne patienter

Astma-Allergi Danmark vil som patientforening deltage i allerginetværket som ekstern partner. Og at der nu er blevet etableret så stærkt og professionelt et netværk for allergi, glæder Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

 

Etableringen af en CAG for Allergi med den enorme kompetence, der ligger bag, er rigtig vigtig for allergiområdet som helhed og vil gavne patienterne.
Det glæder os meget, at allergisagen nu får det nødvendige løft.

- Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark

Strømlinede forløb

For det er netop en stor udfordring for det danske sundhedsvæsen, at der er et stigende antal patienter, som lider af allergiske sygdomme.

Ifølge Sundhedsstyrelsens statusrapport på allergiområdet er der inden for de seneste 10 år sket en stigning på 75 procent i antallet af patienter i behandling eller diagnosticeret med allergi i hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden.

Et af målene med allerginetværket er derfor at skabe bedre og hurtigere patientforløb samt bedre uddannelse inden for allergiområdet, understreger Jeanne Duus Johansen.

Vi vil arbejde på at lave nogle mere strømlinede forløb, så det bliver bedre i forhold til den enkelte patient.
Her vil vi se på, hvad behovet er for uddannelse fx i almen praksis. Kan vi gøre noget for, at almen praksis varetager flere patienter – altså de lettere patienter – og give dem værktøjer til at se, hvilke patienter som har brug for at blive sendt videre? Det vil vi undersøge.

- Professor Jeanne Duus Johansen, leder af CAG for Allergi

De langsigtede mål

De mere langsigtede mål for allerginetværket er at finde nye former for behandling og sikre tidlig opsporing af allergiske sygdomme. Altså at kunne forudsige på et tidligt tidspunkt fx med en blodprøve eller hudprøve, om personer er i særlig risiko for at få en kompliceret sygdom, hvor man bliver allergisk over for mange ting.

 

Målet er at kunne tilbyde personer med en sådan risikoprofil tætte forløb og mere intensiv behandling på et tidligt tidspunkt.

- Professor Jeanne Duus Johansen, leder af CAG for Allergi

I første omgang skal allerginetværket finde yderligere finansiering af de mange initiativer og forskningsprojekter, som ligger i støbeskeen, og som på sigt skal komme alle landets allergipatienter til gode.

FAKTA: Hvad er en CAG?

CAG står for ”Clinical Academic Group” og er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden.

En CAG er et stærkt, fagligt orienteret netværk, som skal løfte samarbejdet mellem klinikere og forskere på hospital og universitet til et nyt niveau med konkrete og banebrydende resultater for øje.

CAG for Allergi har som mål at optimere patientforløb for patienter med allergiske sygdomme på tværs af sektorer.

Leder af CAG for Allergi er professor og centerleder Jeanne Duus Johansen fra Videncenter for Allergi, Hud-og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital. Viceleder er professor Carsten Geisler fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

Kilde: Videncenter for Allergi

Nyhed: 19.10.2017
 

Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning