Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Nyt studie giver større viden om næsefilter

Foto: Pressefoto, Rhinix og Colourbox
Forskningsforsøg med det lille næsefilter, Rhinix, som er en dansk opfindelse, har allerede vist, at filtret kan være et effektivt forebyggende værn mod pollenallergi.

Nu har forskerne også kigget nærmere på, om filtret er komfortabelt og praktisk nok til, at allergikerne vil bruge det i deres hverdag. Og resultaterne, som for nylig er blevet offentliggjort, tyder på, at næsefiltret kan gøre en forskel.

Studiet viste nemlig, at en stor andel af deltagerne var meget positive over for at bruge næsefiltrene. 76 procent af de deltagere, som valgte at afprøve næsefiltret i den første af forsøgets to uger, fortsatte deres brug i uge 2. De ville også gerne fortsætte med at bruge dem efter forsøgets afslutning. 

Det svarer ifølge lægestuderende og ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Peter Sinkjær Kenney til, hvad nogle studier af brugen af kontaktlinser har vist – og det er rigtig godt, vurderer Kenney, som er en af forskerne bag studiet og desuden opfinder af næsefiltret.

- I det her forsøg fik deltagerne mulighed for at teste filtret på deres egne præmisser, i modsætning til de forrige forsøg, som var mere kontrollerede, kliniske afprøvninger. Resultaterne fortæller os, at rigtig mange folk har lyst til at bruge næsefiltret til hverdag. Så på en måde kan man sige, at næsefilteret nu har vist sit "værd" i "virkeligheden”, fortæller han.

 

Mulig effekt på astma

Set i sammenhæng med de tidligere studier, som udelukkende kiggede på effekten af næsefiltret, er der altså nu er en god mængde data, der taler for, at de små filtre kan være en hjælp for de omkring en million danske pollenallergikere, der må døje med høfebersymptomer i pollensæsonen.

Samtidig understøtter resultaterne, at næsefiltrene har potentiale til at indgå som forebyggende værktøj i en overordnet behandlingsstrategi for allergi, fortæller Peter Sinkjær Kenney.

Med studiet fandt forskerne også ud af, at det var mere sandsynligt, at deltagere med svære symptomer på allergisk astma fortsatte med at bruge næsefiltrene i forsøgets anden uge. Det samme gjaldt for dem med sværere næsesymptomer, dem med husstøvmideallergi og dem, som var utilfredse med deres nuværende behandling. 

- Kort sagt fik de hårdest ramte og dem, der ikke følte sig velbehandlede, mest glæde af næsefiltret, forklarer Peter Sinkjær Kenney. 

Han fremhæver især resultaterne vedrørende astma, som han mener, vil være interessante at undersøge i mere kontrollerede forsøg for at se på, om filtrene kan have en positiv effekt på allergisk astma. Derudover vil det også være oplagt at kigge på, hvordan næsefilteret kan laves bedre, fx ved at lave flere størrelser og faconer, så endnu flere kan få glæde af det.


Bliv medlem i dag

​​

Et medlemskab af Astma-Allergi Danmark koster 225 kr. om året 
eller det, der svarer til 19 kr. om måneden!

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Besøg vores bladarkiv

AstmaAllergi-bladet sætter fokus på temaer og nyheder inden for astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at læse uddrag fra nye og gamle blade i vores bladarkiv.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev og hold dig opdateret om Astma-Allergi Danmarks aktiviteter samt de seneste nyheder om astma, allergi, høfeber og eksem.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning